การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์การตรวจสอบของ SharePoint Server หรือSharePoint Online ช่วยให้คุณติดตามการกระทำของผู้ใช้บนไซต์ของชนิดเนื้อหา รายการ ไลบรารี รายการ และไฟล์ไลบรารีในไซต์คอลเลกชันของคุณ ไม่รู้ว่าใครมีเสร็จเรียบร้อยแล้ว what with ซึ่งข้อมูลมีความสำคัญสำหรับหลาย business ข้อกำหนด เช่นการจัดการระเบียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ: หน้า เช่น.aspx จะไม่ถูกพิจารณาเป็นเอกสารเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถตรวจสอบใน 2019 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือ 2016

SharePoint Online และ SharePoint Server 2019

จอการตั้งค่าตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

เซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2016 และ 2013

กำหนดการตั้งค่าการตรวจสอบในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไซต์

คุณสามารถจัดการขนาดของไฟล์บันทึกการตรวจสอบในส่วนการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบและเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบในส่วนรายการและเอกสารและรายการ ไลบรา รี และไซต์ที่ระบุ คุณยังสามารถระบุจำนวนสูงสุดของวันที่จะถูกเก็บรักษารายการ ตามค่าเริ่มต้น รายการทั้งหมดจะถูกเอาออกที่ส่วนท้ายของเดือน

หมายเหตุ:  เมื่อมีผู้ใช้หลายคนกำลังแก้ไขเอกสารร่วมกัน การตรวจสอบเหตุการณ์จากผู้สร้างหรือผู้แก้ไขหลายคนอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะตีความ ถ้านี่เป็นเรื่องที่กังวล ลองพิจารณาจำกัดสิทธิ์การแก้ไขให้กับผู้ใช้จำนวนน้อยที่สุด

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง และยังสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาว่าผู้ใช้คนใดได้แก้ไขเอกสารที่ระบุและทำเมื่อใด

 1. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชันเลือกไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุดออก

  หมายเหตุ:  ส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชันเลือกตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

  ไซต์คอลเลกชันตรวจสอบการตั้งค่าที่เลือกในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไซต์
 4. บนหน้า กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ ในส่วน การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ ให้ตั้งค่า ตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับไซต์นี้หรือไม่ เป็น ใช่

  หมายเหตุ: สำหรับSharePoint Online,ตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์นี้โดยอัตโนมัติได้อย่างไรถูกตั้งค่าเป็นใช่ตามค่าเริ่มต้น ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยผู้ดูแลระบบ

 5. เลือก ระบุจำนวนวันของข้อมูลบันทึกการตรวจสอบการเก็บรักษาไว้ SharePoint Online มีช่วงของ 1 เพื่อ 90 วัน SharePoint Server ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ

  หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการเก็บข้อมูลบันทึกการตรวจสอบเป็นศูนย์วัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณไม่ได้ระบุระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน รายการบันทึกการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกลบที่ส่วนท้ายของเดือน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อเก็บรายการบันทึกการตรวจสอบสำหรับระยะเวลายาว ตัวอย่างเช่นถ้าคุณระบุ 30 วัน จาก นั้นให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นในเดือนกันยายนจะไม่สามารถลบจนกระทั่งสิ้นสุดของตุลาคม เมื่อต้องการเก็บข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ คุณยังสามารถบันทึกได้เมื่อต้องการรายงานบันทึกการตรวจสอบก่อนที่จะตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

 6. คุณสามารถระบุไลบรารีเอกสารเพื่อบันทึกการบันทึกการตรวจสอบรายงานการก่อนจะตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ ตั้งค่าตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลการบันทึก การตรวจสอบโดยใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบ หลังจากที่มีการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

 7. เลือก ตกลง

 1. เลือกการตั้งค่า>การตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชันเลือกไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุดออก

  หมายเหตุ: ในส่วนการดูแลไซต์คอลเลกชันจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลการไซต์คอลเลกชันเริ่มต้นหรือผู้ดูแลฟาร์ม

 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชันเลือกตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

  ไซต์คอลเลกชันตรวจสอบการตั้งค่าที่เลือกในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไซต์
 4. บนหน้าการกำหนดค่าการตั้งค่าตรวจสอบ ในเอกสารและรายการและส่วนรายการ ไลบรา รี และไซต์เลือกเหตุการณ์คุณต้องการตรวจสอบ นั้นแล้ว เลือกตกลง

เหตุการณ์ที่คุณตรวจสอบขึ้นอยู่กับความต้องการตรวจสอบของคุณ ตัวอย่างเช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับมักจะมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงที่จะบอกเหตุการณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ เราขอแนะนำว่า คุณเท่านั้นตรวจสอบเหตุการณ์ที่ต้องตรงกับความต้องการของคุณ ตรวจสอบไม่จำเป็นออกเพิ่มเติมสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและลักษณะอื่น ๆ ของไซต์คอลเลกชันของคุณ

หมายเหตุ: 

 • สำหรับSharePoint Onlineขึ้นต้น หรือดาวน์โหลดเอกสาร ดูข้อมูลในรายการ หรือดูคุณสมบัติรายการเหตุการณ์ไม่พร้อมใช้งาน

 • สำหรับ SharePoint Server 2013 เราขอแนะนำให้ คุณเลือกเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสาร ดูข้อมูลในรายการ หรือดูคุณสมบัติรายการเหตุการณ์ที่เมื่อจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ตัวเลือกนี้เป็นไปได้เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ที่อาจลดประสิทธิภาพการทำงานเป็นจำนวนมากและลักษณะอื่น ๆ ของไซต์คอลเลกชันของคุณ

เหตุการณ์ที่คุณเลือกที่จะตรวจสอบจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการตรวจสอบที่ยึดตาม Microsoft Excel 2013 และดูได้จากหน้ารายงานการตรวจสอบ คุณยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงวันที่ที่ระบุ ภายในพื้นที่เฉพาะของไซต์คอลเลกชัน หรือกรองเฉพาะผู้ใช้รายใดรายหนึ่งก็ได้ คุณไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นถูกบันทึกไปแล้ว แต่ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถลบรายการเหล่านั้นจากบันทึกการตรวจสอบ และกำหนดค่าการตัดแต่งข้อมูลบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติได้

บันทึกการตรวจสอบจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ถูกเลือกเพื่อตรวจสอบ

 • ไซต์ที่เกิดเหตุการณ์

 • ID ของรายการ ชนิด ชื่อ และตำแหน่งที่ตั้ง

 • ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

 • ชนิดของเหตุการณ์ วันที่ เวลา และแหล่งที่มา

 • การกระทำที่ทำในรายการ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลในรายงานบันทึกการตรวจสอบการลบ จากรายงานนี้ คุณสามารถหาได้ว่ามีใครลบและกู้คืนข้อมูลตลอดทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Excel เพื่อกรอง เรียงลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลได้

ข้อมูลรายงานการตรวจสอบการลบ

เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน เช่น การลบและการกู้คืน เหตุการณ์นั้นจะถูกตรวจสอบสำหรับทุกๆ รายการในไซต์คอลเลกชันทุกครั้งที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น การตรวจสอบอาจนำไปสู่การสร้างเหตุการณ์การตรวจสอบเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้เกิดการสร้างบันทึกการตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่อย่างมากขึ้น และอาจใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดรฟ์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกการตรวจสอบใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดรฟ์มาก และลดทอนประสิทธิภาพของไซต์คอลเลกชัน เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชันที่มีการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

เมื่อต้องการจัดการขนาดของรายงานบันทึกการตรวจสอบที่คุณสามารถกำหนดค่าการตัดแต่งโดยอัตโนมัติ และคุณอาจเลือกเก็บถาวรข้อมูลบันทึกการตรวจสอบปัจจุบันในไลบรารีเอกสารก่อนที่จะตัดข้อมูล จัดกำหนดการสำหรับการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบที่ถูกกำหนดค่า โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการดูแลจากศูนย์กลาง ตามค่าเริ่มต้นคือ ส่วนท้ายของเดือน

เมื่อต้องการดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: ในส่วนการดูแลไซต์คอลเลกชันจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลการไซต์คอลเลกชันเริ่มต้นหรือผู้ดูแลฟาร์ม

 2. คลิกรายงานบันทึกการตรวจสอบในส่วนการดูแลไซต์คอลเลกชัน

 3. เลือกรายงานที่คุณต้องการ เช่นการลบบนหน้าดูรายงานการตรวจสอบ

 4. พิมพ์ URL หรือเรียกดูไลบรารีที่คุณต้อง การบันทึกรายงานแล้ว คลิกตกลง

 5. บนหน้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกคลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด อาจเนื่องมาจากบันทึกการตรวจสอบไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่มีข้อมูลการแสดง

  หมายเหตุ: 

  • Excel อย่างน้อยที่สุดที่จะต้องติดตั้งเวอร์ชัน 2013 เพื่อดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ ด้วยการคลิกคลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้

  • หรืออีกทางหนึ่ง ถ้ามีการเปิดใช้งานการเปิดเอกสารในเบราว์เซอร์สำหรับไลบรารี ให้ไปที่ไลบรารีที่คุณบันทึกรายงานบันทึกการตรวจสอบนั้น ชี้ไปที่รายงานบันทึกการตรวจสอบ คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แสดงในเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Excel มาตรฐานเพื่อจำกัดข้อมูลในรายงานให้มีเท่าที่คุณต้องการได้ มีบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และดูข้อมูลบันทึกได้ ได้แก่

 • การกรองรายงานบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์ใดไซต์หนึ่ง

 • การกรองรายงานบันทึกการตรวจสอบสำหรับเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง

 • การเรียงลำดับรายงานบันทึกการตรวจสอบ

 • การดูว่าใครเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหา

 • การดูว่ามีเนื้อหาใดที่ถูกลบแต่ไม่ถูกคืนค่า

 • การดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสิทธิ์ของรายการหนึ่ง

เรายินดีรับฟัง

อัปเดตแล้ว 3 มกราคม 2019

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร จะไม่มีเนื้อหาได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบสิ่งที่จะทำให้สับสน หรือหายไปที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×