การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการจัดการระเบียนกับเอกสารใดๆ ในไซต์ใดก็ได้ ความสามารถในการจัดการระเบียนในไซต์ใดๆ ทำให้ผู้จัดการระเบียนสามารถควบคุมวิธีการจัดการระเบียนทางธุรกิจและทางกฎหมายที่มีความสำคัญในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้น การจัดการระเบียน “ที่มีอยู่” ยังช่วยให้ระเบียนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกับเอกสารอื่นๆ ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้

คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดการระเบียนที่มีอยู่ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน และคุณยังสามารถปิดใช้งานการประกาศระเบียนด้วยตนเองที่ระดับรายการหรือไลบรารีได้อีกด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางองค์กรของโซลูชันการจัดการระเบียนของคุณ อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นสำหรับรายการและไลบรารีคือ การประกาศระเบียนด้วยตนเองจะเปิดใช้งานเมื่อคุณลักษณะถูกเปิดใช้งานที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

ในบทความนี้

การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่สำหรับไซต์คอลเลกชัน

การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่สำหรับรายการหรือไลบรารี

การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่สำหรับไซต์คอลเลกชัน

ถ้าโซลูชันการจัดการระเบียนของคุณอยู่ในระดับรายการหรือไลบรารี ดูกำหนดค่าในการจัดการระเบียนที่มีอยู่สำหรับรายการหรือไลบรารี ถ้าโซลูชันการจัดการระเบียนของคุณครอบคลุมไซต์หลาย คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการจัดการระเบียนในวิธีต่อไปนี้:

 • ระบุชนิดของข้อจำกัดที่จะใช้กับเอกสารเมื่อเอกสารนั้นได้รับการประกาศให้เป็นระเบียน

 • ระบุว่าต้องการให้รายการหรือไลบรารีทั้งหมดในไซต์อนุญาตให้ทำการประกาศระเบียนด้วยตนเองหรือไม่

 • ระบุผู้ที่สามารถประกาศหรือยกเลิกการประกาศเอกสารเป็นระเบียนด้วยตนเองได้

กำหนดค่า ในการจัดการระเบียนที่มีอยู่ สำหรับไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: คุณต้องก่อนเปิดใช้งานสถานที่ในฟีเจอร์การจัดการระเบียนที่ระดับไซต์คอลเลกชันก่อนที่คุณสามารถดำเนินการกระบวนงานนี้

 1. ไปยังไซต์ระดับบนสุด

 2. บนการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการประกาศระเบียน

 4. ในเพจ การตั้งค่าการประกาศระเบียน ในส่วน ข้อจำกัดของระเบียน ให้เลือกตัวเลือกที่ระบุชนิดของข้อจำกัดที่จะนำไปใช้กับรายการเมื่อได้รับการประกาศเป็นระเบียน การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อรายการที่ได้ประกาศเป็นระเบียนอยู่แล้ว

 5. ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม   ข้อจำกัดนี้มีประโยชน์ถ้าคุณต้องการให้มีนโยบายการเก็บข้อมูลแยกต่างหากกว่าไม่ใช่ระเบียนระเบียน แต่ไม่ต้องการบล็อกระเบียนจากถูกลบ หรือแก้ไข

 6. ลบบล็อก   นี่คือข้อจำกัดเริ่มต้นสำหรับศูนย์ระเบียน

 7. ไม่อนุญาตให้แก้ไขและลบ    ข้อจำกัดนี้มีประโยชน์ถ้าคุณต้องการล็อกเอกสารโดยสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบเอกสารนั้นได้ ไอคอน “แม่กุญแจ” จะแสดงขึ้นที่เอกสารเพื่อให้เห็นว่ารายการนั้นถูกล็อกไว้

ข้อจำกัดของระเบียน

 1. ในส่วนความพร้อมใช้งานการประกาศระเบียน เลือกตัวเลือกที่ระบุหรือ ไม่ รายการสามารถได้ด้วยตนเองที่ประกาศเป็นระเบียนในรายการและไลบรารีตามค่าเริ่มต้น ถ้ายังไม่พร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นเลือก รายการสามารถถูกประกาศเป็นระเบียนผ่านนโยบายหรือเวิร์กโฟลว์ได้

  ตัวเลือกในส่วนนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดสำหรับทั้งไซต์คอลเลกชันได้ว่าต้องการให้ปุ่ม ประกาศระเบียน และ ยกเลิกการประกาศระเบียน ปรากฏบน Ribbon หรือไม่ ถ้าปุ่มนี้ปรากฏบน Ribbon ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะสามารถประกาศเอกสารเป็นระเบียนได้ แต่ละรายการหรือไลบรารีจะมีหน้า การตั้งค่าการประกาศระเบียน ของตัวเองซึ่งทำให้รายการหรือไลบรารีนั้น "เป็นอิสระ" จากการตั้งค่าของไซต์คอลเลกชันในการแสดงหรือซ่อนปุ่มการประกาศระเบียนบน Ribbon ถ้าไม่มีการตั้งค่าการประกาศระเบียนที่ระดับรายการหรือไลบรารี จะใช้การตั้งค่าของไซต์คอลเลกชันตามค่าเริ่มต้น

  ความสามารถในการประกาศระเบียน

 2. ในส่วน บทบาทสำหรับการประกาศ ให้ระบุชนิดของผู้ใช้ที่สามารถประกาศหรือยกเลิกการประกาศรายการเป็นระเบียนได้

 3. ผู้สนับสนุนและผู้ดูแลรายการทั้งหมด    ผู้ใช้ใดๆ ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขรายการ" ในรายการจะสามารถประกาศและยกเลิกการประกาศรายการเป็นระเบียนได้

 4. เฉพาะผู้ดูแลรายการ    เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "จัดการรายการ" ในรายการเท่านั้นที่จะสามารถประกาศและยกเลิกการประกาศรายการเป็นระเบียนได้

 5. เฉพาะการกระทำเกี่ยวกับนโยบาย    เฉพาะการกระทำเกี่ยวกับนโยบายหรือโค้ดแบบกำหนดเองที่ทำงานเป็นบัญชีระบบเท่านั้นที่จะสามารถประกาศและยกเลิกการประกาศรายการเป็นระเบียนได้

  บทบาทสำหรับการประกาศ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่สำหรับรายการหรือไลบรารี

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการจัดการระเบียนเพื่ออนุญาตหรือป้องกันการสร้างระเบียนภายในรายการหรือไลบรารีที่ระบุบนไซต์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่ารายการหรือไลบรารีเพื่อให้รายการทั้งหมดที่เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีนั้นๆ ได้รับการประกาศเป็นระเบียนโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

C จัดการสำหรับระเบียนหนดค่าในสถาน รายการ หรือ ไลบรารี

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับการจัดการระเบียน

 2. สำหรับไลบรารี ภายใต้ เครื่องมือไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี สำหรับรายการ ภายใต้ เครื่องมือรายการ ให้คลิกแท็บ รายการ

 3. บน Ribbon ของไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี สำหรับรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Ribbon ที่อ้างถึงในกระบวนงานนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปรับความละเอียดหน้าจอหรือขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อขยายปุ่ม Ribbon ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มกลุ่มเพื่อขยายการเลือกปุ่มของกลุ่มได้เช่นกัน

 4. ในเพจ การตั้งค่ารายการ ให้คลิก การตั้งค่าการประกาศระเบียน

  เพจ การตั้งค่าการประกาศระเบียนของไลบรารี

 5. ในส่วน ความสามารถในการประกาศระเบียนด้วยตนเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 6. เลือกว่าคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของไซต์คอลเลกชันหรือไม่

 7. อนุญาตการประกาศระเบียนด้วยตนเองสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

 8. ไม่อนุญาตการประกาศระเบียนด้วยตนเองสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

 9. ในส่วน การประกาศอัตโนมัติ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้รายการที่เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีนี้ได้รับการประกาศเป็นระเบียนโดยอัตโนมัติหรือไม่

 10. ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×