การกำหนดขอบเขตการค้นหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขอบเขตการค้นหาจะกำหนดชุดย่อยของข้อมูลในดัชนีการค้นหา ถ้าคุณลองจินตนาการว่าดัชนีทั้งหมดของเนื้อหาเป็นขนมพายก้อนหนึ่ง ขอบเขต ก็คือ ชิ้นตัดแบ่งขนมพายก้อนนั้นตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป โดยทั่วไป ชิ้นของขนมพายจะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม แต่โดยการใช้กฎของขอบเขต คุณจะสามารถตัดชิ้นขนมพายเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันได้หลายรูปร่าง คุณสามารถเปิดการใช้งานขอบเขตได้บนกล่อง ค้นหา บนไซต์ต่างๆ เช่น ไซต์ศูนย์กลางการค้นหา หรือในบาง Web Part และทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการค้นหาไปยังตำแหน่งที่ตั้งหรือชุดเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ได้

โดยทั่วไปแล้ว ขอบเขตการค้นหาจะครอบคลุมหัวข้อและแหล่งเนื้อหาต่างๆ ที่มีความสำคัญและใช้กันบ่อยสำหรับผู้ใช้ในองค์กร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างขอบเขตการค้นหาสำหรับรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในองค์กร เช่น การเงิน หรือการตลาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างขอบเขตการค้นหาที่รวมขอบเขตอื่นๆ หลายๆ ขอบเขตไว้ได้อีกด้วย

คุณต้องการทำอะไร

ขอบเขตการวางแผน

แสดงหน้าแสดงขอบเขต

สร้าง หรือแก้ไขขอบเขต

เพิ่ม หรือแก้ไขขอบเขตของกฎ

เอาขอบเขตหรือขอบเขตของกฎ

กำหนดค่ากลุ่มแสดงขอบเขต

แสดง หรือซ่อนขอบเขตรายการแบบหล่นลงบนไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน

วางแผนขอบเขต

เมื่อต้องการสร้างและใช้ขอบเขตการค้นหา คุณต้องสร้างขอบเขต กำหนดกฎของขอบเขต และกำหนดขอบเขตให้กับกลุ่มการแสดงผล กลุ่มการแสดงผล คือ ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งแสดงขอบเขตในส่วนติดต่อผู้ใช้ กลุ่มการแสดงผลเริ่มต้น รวมถึง รายการแบบหล่นลงของการค้นหา และ การค้นหาขั้นสูง คุณสามารถสร้างกลุ่มการแสดงผลกลุ่มอื่น และย้ายขอบเขตการค้นหาไปไว้ในกลุ่มการแสดงผลนั้นได้

กฎของขอบเขตจะกำหนดอย่างแน่ชัดว่าจะรวมเนื้อหาจากดัชนีการค้นหาเนื้อหาใดไว้ในขอบเขต กฎจะทำให้คุณสามารถรวมหรือแยกรายการต่างๆ เช่น ไซต์ที่ระบุ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีไซต์ทีมซึ่งมีเอกสารที่คุณไม่ต้องการจะรวมเข้าในผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถสร้างกฎการค้นหาที่แยกไซต์ทีมนั้น ตลอดจนเนื้อหาของไซต์ทีมออกจากผลลัพธ์การค้นหาได้ กฎของขอบเขตสามารถใช้ได้หลังจากที่ได้สร้างและกำหนดขอบเขตให้กับกลุ่มการแสดงผลแล้วเท่านั้น คุณสามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกฎได้ตลอดเวลา

คุณยังสามารถสร้างและกำหนดค่าขอบเขตสำหรับใช้กับ Web Part ที่ติดต่อกับภายนอกได้อีกด้วย การค้นหาแบบติดต่อกับภายนอกเป็นชุดของผลลัพธ์ที่ไม่มีการทำดัชนี แต่จะปรากฏถัดจากเนื้อหาที่มีการทำดัชนีของคุณ ผลลัพธ์ของการค้นหาแบบติดต่อกับภายนอกมาจากภายนอกองค์กรของคุณ คุณสามารถตั้งค่ากฎของขอบเขตสำหรับการค้นหาแบบติดต่อภายนอก และนำไปใช้กับ Web Part ที่ติดต่อกับภายนอกได้

ขอบเขตการค้นหาสามารถสร้างและกำหนดได้ที่สองระดับ คือ ระดับบริการค้นหา และระดับการดูแลไซต์คอลเลกชัน ขอบเขตการค้นหาที่สร้างขึ้นที่ระดับบริการค้นหายังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน ขอบเขตเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถทำสำเนาของขอบเขตเหล่านี้ได้ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลบขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างของเขตการค้นหาใหม่และกลุ่มการแสดงผลใหม่ได้ ขอบเขตและกลุ่มการแสดงผลเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน แต่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันอื่น

คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการที่พร้อมใช้งานในการค้นหา ซึ่งจะช่วยให้บุคคลค้นหา โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้แบบสอบถามของพวกเขาได้โดยตรงกับ metadata ในคอลัมน์เป้าหมาย รายการของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่พร้อมใช้งานในขอบเขตอยู่ในส่วนคิวรีคุณสมบัติ ของหน้าเพิ่มกฎขอบเขตหรือหน้าแก้ไขกฎขอบเขต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนเพิ่มหรือแก้ไขกฎในขอบเขต

ด้านบนของหน้า

แสดงเพจการแสดงขอบเขต

เมื่อต้องการดูและจัดการขอบเขตทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันหนึ่งๆ ให้ใช้เพจแสดงขอบเขต บนเพจแสดงขอบเขต คุณสามารถเพิ่มขอบเขตใหม่ แก้ไขขอบเขตที่มีอยู่แล้ว ดูกลุ่มการแสดงผลของขอบเขต เพิ่มกลุ่มแสดงผลของขอบเขต ตรวจสอบสถานะการปรับปรุง ดูจำนวนรายการที่รวมอยู่ในขอบเขต และดูว่าเป็นขอบเขตที่ใช้ร่วมกันหรือไม่

ในการเข้าถึงเพจแสดงขอบเขต คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบและมีสิทธิ์ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. ในเพจ การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ขอบเขตการค้นหา

 4. บนเพจ แสดงขอบเขต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือแก้ไขขอบเขต

ขอบเขตทำให้คุณสามารถมุ่งค้นหาเฉพาะเนื้อหาชุดใดชุดหนึ่งได้ ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคัดลอกขอบเขตที่ใช้ร่วมกันและปรับเปลี่ยนชุดสำเนาที่คัดลอกมานั้น หรือเพิ่มขอบเขตใหม่เพื่อใช้ในไซต์คอลเลกชันเดียวกันได้

เมื่อเพิ่มขอบเขตใหม่ไปยังไซต์คอลเลกชัน จะเป็นการดีถ้าเริ่มที่การคัดลอกขอบเขตที่มีอยู่แล้ว เช่น ไซต์ทั้งหมด แล้วจึงเพิ่มกฎที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหา และสิ่งที่ควรจะรวมหรือแยกออกโดยยึดตามค่าคุณสมบัติ การรวมและปรับกฎหลายๆ กฎทำให้คุณสามารถออกแบบขอบเขตสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ให้การค้นหาแบบมุ่งเน้นซึ่งปรับแต่งมาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มงานเฉพาะได้

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. ในเพจ การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ขอบเขตการค้นหา

 4. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างขอบเขตใหม่ ให้คลิก สร้างขอบเขต

  • เมื่อต้องการแก้ไขขอบเขตที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อของขอบเขตที่มีอยู่นั้นเพื่อแสดงเพจ คุณสมบัติและกฎของขอบเขต แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขอบเขต

   หมายเหตุ: ถ้าขอบเขตเป็นขอบเขตการแชร์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า ขอบเขตที่ใช้ร่วมกันได้กำหนดค่าในการดูแลจากศูนย์กลาง

 5. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ คำ ชื่อ ตัวย่อ หรือวลีสั้นๆ เพื่ออธิบายขอบเขต ชื่อเรื่องจะแสดงในรายการ ขอบเขต และบอกผู้ใช้ถึงชนิดของเนื้อหาที่พวกเขากำลังค้นหาเมื่อพวกเขาใช้ขอบเขตนี้

 6. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ คำ ชื่อ ตัวย่อ หรือวลีสั้นๆ เพื่ออธิบายขอบเขต ชื่อเรื่องจะแสดงในรายการ ขอบเขต และบ่งบอกผู้ใช้ถึงชนิดของเนื้อหาที่พวกเขาจะค้นหาเมื่อพวกเขาใช้ขอบเขตนี้

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อการอ้างอิงของคุณหรือสำหรับเจ้าของไซต์ คำอธิบายนี้จะไม่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

 8. ในส่วนหน้าผลลัพธ์เป้าหมาย เลือกว่าจะแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาของขอบเขตนี้ บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาค่าเริ่มต้น หรือ บนเว็บเพจแตกต่างกัน เมื่อต้องการใช้การค้นหาที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์หน้า เลือกหน้าระบุแบบแตกต่างกันสำหรับการค้นหาขอบเขตนี้ แล้ว พิมพ์อยู่เว็บสำหรับที่อยู่อื่นผลลัพธ์หน้าในกล่องหน้าผลลัพธ์เป้าหมาย (เช่นhttp://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx)

 9. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มกฎขอบเขต ทำตามขั้นตอนในส่วนกฎขอบเขตการเพิ่มหรือแก้ไข

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือแก้ไขกฎของขอบเขต

เพิ่มหรือแก้ไขกฎของขอบเขต

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 4. ค้นหาตำแหน่งของชื่อเรื่องของขอบเขตในรายการที่คุณต้องการจะเพิ่มหรือแก้ไขกฎ แล้วเลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าขอบเขตมีกฎไม่ ในสถานะการอัปเดคอลัมน์,คลิกเพิ่มกฎ

  • เมื่อต้องการแก้ไขกฎที่มีอยู่แล้วหรือเพิ่มกฎเพิ่มเติม ให้คลิกชื่อเรื่องของขอบเขต จากนั้นในส่วน กฎ ให้คลิกกฎที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขกฎนั้นหรือคลิก สร้างกฎ

 5. ในส่วน ชนิดกฎของขอบเขต ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ในส่วน ชนิดกฎของขอบเขต ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรวมหรือแยกตำแหน่งที่ตั้ง และระบุแหล่งเนื้อหา เช่น โฟลเดอร์ ชื่อโฮสต์ หรือโดเมน/โดเมนย่อย แล้วใช้กฎต่างๆ ในส่วน ลักษณะการทำงาน ให้เลือก ที่อยู่เว็บ

  • เมื่อต้องการรวมหรือแยกเนื้อหาที่พบโดยการค้นหาด้วยค่าที่กำหนดให้กับคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้เลือก แบบสอบถามคุณสมบัติ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำกฎไปใช้กับคุณสมบัติหรือค่าหลาย กำหนดกฎแยกต่างหากสำหรับแต่ละการตั้งค่าคุณสมบัติ

 6. ถ้าชนิดกฎของขอบเขตคือ ที่อยู่เว็บ แล้ว ในส่วน แบบสอบถามคุณสมบัติ ให้เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

ตัวเลือก

ตัวเลือก

โฟลเดอร์

โฟลเดอร์ที่อาจเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ทีม ตัวอย่างเช่นhttp://site/subsite/folder กฎจะนำไปใช้เฉพาะกับรายการที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ระบุและโฟลเดอร์ย่อย

โฟลเดอร์สามารถเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ทีมได้ ตัวอย่างเช่น http://site/subsite/folder กฎนั้นจะนำไปใช้กับรายการที่ตั้งอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ระบุ และโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์นั้นเท่านั้น

กฎนี้จะใช้กับรายการที่ตั้งอยู่ทุกที่ในโฮสต์นั้น

กฎนี้จะใช้กับรายการที่ตั้งอยู่ทุกที่ในโฮสต์นั้น

กฎนี้จะใช้กับทุกรายการที่ตั้งอยู่ในโดเมนที่ถูกระบุ

ถ้าเป็นชนิดของกฎขอบเขตคิวรีคุณสมบัติ ในส่วนคิวรีคุณสมบัติ เลือกคุณสมบัติ แล้วพิมพ์ค่า

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำกฎไปใช้กับคุณสมบัติหรือค่าหลาย กำหนดกฎแยกต่างหากสำหรับแต่ละการตั้งค่าคุณสมบัติ

 1. ในส่วน ลักษณะการทำงาน ให้เลือกวิธีที่กฎนี้จะรวมกับกฎอื่นเพื่อกำหนดขอบเขต เลือก รวม สำหรับกฎ "OR" หรือ แยกออก สำหรับกฎ "AND NOT" หรือ จำเป็น สำหรับกฎ "AND"

 2. ในส่วน ลักษณะการทำงาน ให้เลือกวิธีที่กฎนี้จะรวมกับกฎอื่นเพื่อกำหนดขอบเขต เลือก รวม สำหรับกฎ "OR" หรือ ไม่รวม สำหรับกฎ "AND NOT" หรือ จำเป็น สำหรับกฎ "AND"

หมายเหตุ: ขอบเขตการค้นหาและกฎการคอมไพล์บนกำหนดการช่วงหนึ่งที่มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติโดยยึดตามความถี่ของการปรับปรุงในอดีต ขอบเขตใหม่จะไม่ปรากฏในกล่องค้นหา ขอบเขตรายการจนกว่าหลังจากนั้นมีการคอมไพล์เป็นครั้งแรก

ด้านบนของหน้า

เอาขอบเขตหรือกฎของขอบเขตออก

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันจะสามารถเอาขอบเขตออกได้เฉพาะขอบเขตที่สร้างในระดับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเท่านั้น จะไม่สามารถเอาขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสร้างโดยผู้ดูแลบริการค้นหาสำหรับใช้ในไซต์คอลเลกชันออกได้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันจะสามารถเอาขอบเขตออกได้เฉพาะขอบเขตที่สร้างในระดับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเท่านั้น ขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน เช่น ไซต์และบุคคลทั้งหมด ไม่สามารถเอาออกได้

เอาขอบเขตออก

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. ในเพจ การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ขอบเขตการค้นหา

 4. บนเพจแสดงขอบเขต ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อเรื่องของขอบเขตนั้น

 5. เลือก ลบ

 6. บนเพจ แสดงขอบเขต ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อเรื่องของขอบเขตนั้น และเลือก ลบ

เอากฎของขอบเขตออก

 1. เอากฎของขอบเขตออก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้ทำสิ่งนี้

 1. เอากฎออกทีละกฎ

 2. บนเพจ คุณสมบัติและกฎของขอบเขต ภายใต้ กฎ ให้คลิก ชื่อของกฎ

 3. คลิก ลบ

เอากฎของขอบเขตทั้งหมดออก

 • เอากฎทั้งหมดของขอบเขตออก

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่ากลุ่มการแสดงผลขอบเขต

กำหนดค่ากลุ่มการแสดงผลขอบเขต

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มการแสดงผลขอบเขต

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มการแสดงผลขอบเขต

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 4. ในเพจ การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ขอบเขตการค้นหา

 5. ให้คลิก สร้างกลุ่มการแสดงผล หรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกลุ่มการแสดงผลที่มีอยู่แล้ว จากนั้นคลิก แก้ไขกลุ่มการแสดงผล

 6. บน สร้างกลุ่มการแสดงผลขอบเขต หรือเพจ แก้ไขกลุ่มการแสดงผลขอบเขต ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่จะช่วยระบุกลุ่มการแสดงผลนั้น

 7. บน สร้างกลุ่มการแสดงผลขอบเขต หรือเพจ แก้ไขกลุ่มการแสดงผลขอบเขต ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่จะช่วยระบุกลุ่มการแสดงผลนั้น

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายกลุ่มการแสดงผลเพิ่มเติม คำอธิบายนี้สำหรับการอ้างอิงของคุณหรือสำหรับเจ้าของไซต์ และจะไม่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

 9. ในส่วน ขอบเขต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากขอบเขตที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่มการแสดงผล

 10. ใช้รายการ ตำแหน่งจากบนสุด เพื่อปรับลำดับของขอบเขตภายในกลุ่มการแสดงผล

 11. ในรายการ ขอบเขตเริ่มต้น ให้เลือกขอบเขตที่จะตั้งเป็นขอบเขตเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้

รวมขอบเขตที่ต้องการลงในกลุ่มการแสดงผล

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถกำหนดขอบเขตที่สร้างขึ้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันให้กับกลุ่มการแสดงผลเพื่อให้เจ้าของไซต์ใช้งานได้ ขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นขอบเขตที่สร้างและกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถย้ายไปมาระหว่างกลุ่มการแสดงผลที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 4. คลิกที่ชื่อเรื่องของขอบเขต

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ที่ใช้ร่วมกัน ดูแลไซต์คอลเลกชันไม่สามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน

 5. บนเพจคุณสมบัติและกฎของขอบเขต ในส่วน การตั้งค่าขอบเขต ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขอบเขต

 6. บนเพจแก้ไขขอบเขต ในส่วน กลุ่มการแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในกลุ่มการแสดงผลที่คุณต้องการให้รวมขอบเขตนั้น

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนรายการขอบเขตแบบหล่นลงบนไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในไซต์คอลเลกชัน

แสดงหรือซ่อนรายการขอบเขตแบบหล่นลงบนไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในไซต์คอลเลกชัน

 1. เข้าสู่ระบบไปที่โฮมเพจของไซต์ระดับบนสุดของคุณโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. เปิดไซต์ SharePoint Online ของคุณ แล้วคลิก ไซต์ทีม บนแถบนำทางการเชื่อมโยงบนสุด

 3. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

 4. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×