การกำหนดการประชุม Communicator หรือ Live Meeting

คุณสามารถใช้ Conferencing Add-in สำหรับไคลเอ็นต์การรับส่งข้อความและการใช้งานร่วมกันของ Microsoft Outlook เพื่อกำหนดการประชุมทางโทรศัพท์ของ Office Communicator หรือ Office Live Meeting Web กำหนดการประชุม Live Meeting ผ่านเว็บ เมื่อคุณต้องการใช้คุณลักษณ์การประชุมผ่านเว็บที่ครบถ้วย เช่น การบันทึก การใช้โปรแกรมประยุกต์หรือเดสก์ทอปของคุณร่วมกัน หรือการใช้ไวท์บอร์ด สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง Conferencing Add-In สำหรับ Microsoft Outlook โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อกำหนดการประชุม คุณสามารถใช้คุณลักษณะการประชุมทางโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถใช้โทรศัพท์ใดก็ได้ในการโทรเข้ามาในภาคเสียงของการประชุมของคุณ ตัวเลือกนี้มีให้ทั้งการประชุมของ Communicator 2007 R2 และ Live Meeting

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดเวลาการประชุมสด Live Meeting

กำหนดเวลาการประชุมทางโทรศัพท์ของ Communicator

กำหนดเวลาการประชุมสด Live Meeting

ด้วย Conferencing Add-in สำหรับ Microsoft Outlook คุณสามารถกำหนดการประชุมของ Microsoft Office Live Meeting เพื่อให้คุณใช้คุณลักษณะการประชุมผ่านเว็บที่ครบถ้วน เช่น การบันทึกการประชุม ใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน และการใช้ไวท์บอร์ดเสมือนร่วมกันได้

 1. เปิด Microsoft Outlook แล้วคลิก การประชุม

 2. คลิกที่ กำหนดการประชุมสด Live Meeting การเชิญประชุมจะถูกสร้างขึ้น

 3. ใช้ Outlook เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมและกำหนดเวลาในการประชุม

 4. หากคุณต้องการรวมหมายเลขการโทรเพื่อร่วมประชุม ให้ทำดังนี้

  1. คลิก เสียง

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเสียงการเรียกประชุม ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

   • คลิกที่ปุ่มตัวเลือก ใช้เสียงคอมพิวเตอร์

   • คลิกปุ่มตัวเลือก ใช้เสียงของคอมพิวเตอร์หรือโทรติดต่อจากโทรศัพท์ใดๆ

  3. หากมี ให้เลือกชนิดของการเชื่อมต่อการประชุมที่คุณต้องการใช้:

   • เลือก ใช้รหัสการประชุมที่กำหนดสำหรับแต่ละการประชุมของฉัน เพื่อให้การประชุมทั้งหมดของคุณใช้ข้อมูลการโทรเดียวกัน

   • เลือก ใช้รหัสการประชุมใหม่สำหรับแต่ละการประชุม ดังนั้นแต่ละการประชุมของคุณจะใช้ข้อมูลการโทรที่แตกต่างกัน

  4. หากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมป้อน PIN เมื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านเสียง ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย ต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมประชุม

   หมายเหตุ:  ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมที่มีการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ หากตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ (เป็นสีเทา) หมายความว่าผู้ดูแลระบบของคุณตอ้งการ PIN สำหรับการประชุมผ่าน Communicator ทั้งหมด

  5. ในรายการ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้ ให้เลือกภูมิภาคของคุณ

 5. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

กำหนดเวลาการประชุมทางโทรศัพท์ของ Communicator

ด้วย Conferencing Add-in สำหรับ Microsoft Outlook คุณสามารถกำหนดการประชุม Communicator ด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำหนดเวลาไว้ การประชุมทางโทรศัพท์จะปรากฏเป็นรายการหนึ่งในปฏิทิน Outlook ของผู้ใช้

 1. เปิด Microsoft Outlook แล้วคลิก การประชุม

 2. คลิก กำหนดการประชุมทางโทรศัพท์ การเชิญประชุมจะถูกสร้างขึ้น

 3. ใช้ Outlook เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมและกำหนดเวลาในการประชุม

 4. หากคุณต้องการรวมหมายเลขการโทรเพื่อร่วมประชุม ให้ทำดังนี้

  1. คลิก เสียง

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเสียงการเรียกประชุม ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

   • คลิกที่ปุ่มตัวเลือก ใช้เสียงคอมพิวเตอร์

   • คลิกปุ่มตัวเลือก ใช้เสียงของคอมพิวเตอร์หรือโทรติดต่อจากโทรศัพท์ใดๆ

  3. หากมี ให้เลือกชนิดของการเชื่อมต่อการประชุมที่คุณต้องการใช้:

   • เลือก ใช้รหัสการประชุมที่กำหนดสำหรับแต่ละการประชุมของฉัน เพื่อให้การประชุมทั้งหมดของคุณใช้ข้อมูลการโทรเดียวกัน

   • เลือก ใช้รหัสการประชุมใหม่สำหรับแต่ละการประชุม ดังนั้นแต่ละการประชุมของคุณจะใช้ข้อมูลการโทรที่แตกต่างกัน

  4. หากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมป้อน PIN เมื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านเสียง ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย ต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมประชุม

   หมายเหตุ:  ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมที่มีการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ หากตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ (เป็นสีเทา) หมายความว่าผู้ดูแลระบบของคุณตอ้งการ PIN สำหรับการประชุมผ่าน Communicator ทั้งหมด

  5. ในรายการ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้ ให้เลือกภูมิภาคของคุณ

 5. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×