การกำหนดการประกาศเค้าโครงเพจเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การประกาศเค้าโครงเพจสามารถกำหนดเองได้ทั้งหมดใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 บทความนี้จะแสดงวิธีเปิดเค้าโครงเพจอย่างรวดเร็วใน Office SharePoint Designer 2007 และวิธีเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ บทความนี้ยังจะแสดงวิธีแทรกเขตข้อมูลเพจและเขตข้อมูลเนื้อหา ซึ่งทำให้เจ้าของเนื้อหาสามารถสนับสนุนเนื้อหาผ่านเบราว์เซอร์ได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการสร้างการประกาศเค้าโครงเพจ คุณต้องกำลังทำงานในไซต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเรียกใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 และการประกาศจะต้องถูกเปิดในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้ เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหา (ซึ่งคุณใช้กำหนดเนื้อหาที่จะลงในเพจการประกาศของคุณ) คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุดนั้น ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงเพจได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในบทความนี้

เค้าโครงหน้าคืออะไร

เปิดเค้าโครงหน้าสำหรับการแก้ไข

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในเค้าโครงหน้า

แทรกเขตข้อมูล page

แทรกเขตข้อมูลเนื้อหา

เค้าโครงเพจคืออะไร

เมื่อคุณเปิดการประกาศและติดตั้งเค้าโครงเพจ เจ้าของเนื้อหาจะสามารถใช้เค้าโครงนั้นสร้างเว็บเพจสำหรับไซต์ Office SharePoint Server 2007 ของคุณโดยใช้เพียงเบราว์เซอร์ของเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น เค้าโครงเพจคือแม่แบบเพจที่กำหนดลักษณะหน้าตาของเพจ เขตข้อมูลเพจและเขตข้อมูลเนื้อหาเพจที่มี และองค์ประกอบต่างๆ ที่ควรแสดงบนเพจ (เช่น รายการและไลบรารีต่างๆ) ตัวอย่่างเช่น คุณสามารถติดตั้งเค้าโครงเพจหนึ่งสำหรับรายงานการเดินทาง อีกเค้าโครงเพจหนึ่งสำหรับบทความจดหมายข่าว และเค้าโครงเพจที่สามสำหรับการปรับปรุงแผน จากนั้นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถสร้างเพจการประกาศใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงเพจดังกล่าว และเพจใหม่ของแต่ละชนิดเนื้อหาที่เจาะจงจะมีรูปแบบสอดคล้องกับชนิดเนื้อหา

การประกาศใน Office SharePoint Server 2007 จะทำขั้นตอนเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ และทำให้ง่ายที่จะสร้างเพจใหม่ในเบราว์เซอร์โดยยึดตามเพจการประกาศ หลังจากเพจถูกสร้างและแก้ไขแล้ว เจ้าของเนื้อหาจะส่งเพจนั้นสำหรับตรวจทาน เมื่อผู้ตรวจทานอนุมัติบทความและประกาศบทความ เพจนั้นจะกลายเป็นเพจที่ผู้ใช้คนอื่นๆ บนไซต์เห็น

หลังจากคุณสร้างเค้าโครงเพจ คุณสามารถกำหนดเค้าโครงนั้นเองได้ทั้งหมดโดยใช้ Office SharePoint Designer 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศชนิดเนื้อหาและหน้า ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

ด้านบนของหน้า

เปิดเค้าโครงเพจสำหรับการแก้ไข

ขณะดูการประกาศเพจที่สร้างจากเค้าโครงเพจ บางครั้งคุณอาจเห็นบางสิ่งที่ทำให้คุณอยากจะเปลี่ยนเค้าโครงเพจพื้นฐาน การประกาศเพจทั้งหมดในไซต์เก็บไว้ที่ไลบรารีเอกสารเพจระดับไซต์ ซึ่งคุณสามารถระบุเค้าโครงเพจที่ใช้สร้างแต่ละเพจได้

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้ไปยังไซต์ของคุณ และบนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกไลบรารีเอกสาร เพจ

  หรือคุณสามารถเรียกดูไปยัง http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, your_site อยู่ URL สำหรับไซต์ของคุณ เช่น fabrikamweb/finance สำหรับไซต์ย่อย http://fabrikamweb/finance โดยตรง

  ไลบรารีเอกสารเพจถูกสร้างโดยอัตโนมัติด้วยคุณลักษณะการประกาศและมีเพจทั้งหมดในไซต์ที่สร้างจากเค้าโครงเพจ คุณสามารถดูในคอลัมน์ เค้าโครงเพจ เพื่อดูเค้าโครงเพจที่ใช้สำหรับเพจหนึ่งโดยเฉพาะ จากนั้นให้คลิกการเชื่อมโยงเพื่อดูเพจนั้นในเบราว์เซอร์

 2. เมื่อต้องการเปิดเค้าโครงเพจที่คุณต้องการกำหนดเองใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเพจในไลบรารีเอกสารเพจ แล้วคลิก แก้ไขใน Microsoft Office SharePoint Designer เมื่อถูกพร้อมท์ ให้คลิก แก้ไขเค้าโครงเพจ

  • เรียกดูไปยังแกลเลอรีเพจต้นแบบในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันซึ่งมีเค้าโครงเพจที่่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด ใต้ แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ คลิกเค้าโครงเพจที่คุณต้องการ แล้วคลิก แก้ไขใน Microsoft Office SharePoint Designer

   หรือคุณสามารถเรียกดูได้โดยตรง http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, your_top_level_site อยู่ URL สำหรับไซต์ของคุณ เช่น fabrikam สำหรับ http://fabrikam ไซต์ระดับบนสุด URL นี้บอกคุณว่า เค้าโครงหน้าจะอยู่ในการเปิด โฟลเดอร์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์_catalogs ของไซต์ระดับบนสุด URL นี้ยังระบุว่า คุณต้องมีสิทธิ์ในการเปิด และแก้ไขไซต์ระดับบนสุดเพื่อที่จะแก้ไขเค้าโครงหน้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองไปยังเค้าโครงเพจ

หลังจากคุณเปิดเค้าโครงเพจสำหรับการแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถแก้ไขเค้าโครงเพจนั้นได้ตามที่ต้องการจะแก้ไขในเพจอื่นซึ่งแนบกับเพจต้นแบบ เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองไปยังเค้าโครงเพจ เนื้อหานั้นจะปรากฏบนเพจการประกาศทั้งหมดที่สร้างจากเค้าโครงเพจนั้นในเวลาต่อมา

 1. เมื่อเค้าโครงเพจเปิดใน SharePoint Designer ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาลงไป คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการล็อกตัวยึดสำหรับการแก้ไข

  ตัวยึดที่มีเมนูเนื้อหาเปิดใช้งาน

 2. ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขส่วนของเพจนี้โดยใช้คุณลักษณะที่คุณใช้แก้ไขเพจตามปกติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้

  • ตาราง    คลิกตัวเลือก แทรกตาราง บนเมนู ตาราง เพื่อสร้างตารางที่จะช่วยจัดแนวเนื้อหา

  • กราฟิก    คลิกและลากรูปจากโฟลเดอร์ Images ไปไว้ในส่วนของเพจนี้

  • ข้อความ    คลิกแล้วพิมพ์ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ

  • โซน Web Part    แทรกโซน Web Part เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเพจมีตัวเลือกที่จะเพิ่มหรือเอา Web Part ออก เช่น มุมมองของไลบรารีเอกสารและรายการต่างๆ

  • Web Part    แทรกมุมมองของไลบรารีเอกสาร รายการ และอื่่นๆ ลงในเพจ

 3. บันทึกเพจด้วยการคลิก บันทึก บนเมนู แฟ้ม อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถกด CTRL+ห แทนได้

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลเพจ

การประกาศใน Office SharePoint Server 2007 เป็นระบบสำหรับการย้ายเนื้อหาเว็บจากขั้นตอนร่างผ่านการอนุมัติแล้วจึงไปถึงการประกาศ ถ้าคุณมีหน้าที่สร้างเนื้อหาเว็บ คุณอาจต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเว็บเพจเองบนเว็บเพจนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรับผิดชอบสำหรับไซต์ข่าว บนเพจบทความ คุณอาจไม่เพียงต้องการแสดงเนื้อหาบทความ แต่ยังต้องการแสดงชื่อที่ติดต่อ หรือชื่อแฟ้ม หรือวันที่ที่บทความถูกจัดกำหนดการให้ประกาศหรือดึงจากไซต์ คุณสามารถบรรลุลักษณะพิเศษต่างๆ เหล่านี้ด้วยการแทรกเขตข้อมูลเพจลงในเค้าโครงเพจของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เขตข้อมูลเพจทำให้ผู้สนับสนุนเนื้อหาสามารถป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลดังกล่าวผ่านเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการวันที่เริ่มด้วยการประกาศ เพื่อให้คุณสามารถระบุเวลาที่เพจนั้นควรถูกประกาศ ยิ่งกว่านี้ คุณยังสามารถตั้งค่ากำหนดการวันที่สิ้นสุดเพื่อให้คุณสามารถระบุเวลาที่เพจนั้นไม่ควรปรากฎบนไซต์อีกต่อไป เนื่องจากกำหนดการวันที่เริ่มกับกำหนดการวันที่สิ้นสุดเป็นเขตข้อมูลเพจที่คุณสามารถแทรกลงในเพจของคุณ เจ้าของเนื้อหาจึงสามารถเปลี่ยนวันที่เหล่านี้ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับการปรับปรุงทันทีไปยังโปรแกรมกำหนดการในระบบการประกาศ คุณสามารถสร้้างวิธีสำหรับให้เจ้าของเนื้อหาสามารถสนับสนุนเนื้อหาเฉพาะสำหรับแต่ละการประกาศเพจได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการลงในชนิดเนื้อหาที่เค้าโครงเพจนั้นเกี่ยวข้องด้วย จากนั้นก็แทรกเขตข้อมูลเหล่านี้ลงในเค้าโครงเพจ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหาเค้าโครงเพจในเบราว์เซอร์ คอลัมน์ในชนิดเนื้อหาจะปรากฏเป็นเขตข้อมูลใน กล่องเครื่องมือ ใน Office SharePoint Designer 2007

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลชนิดเค้าโครงเพจกับเขตข้อมูลที่แสดง

ทำตามขั้นตอนเพื่อแทรกเขตข้อมูลเพจลงในขอบเขตที่แก้ไขได้ในเค้าโครงเพจ ดังนี้

 1. เมื่อเค้าโครงเพจเปิดใน SharePoint Designer ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาลงไป คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการล็อกตัวยึดสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อคุณจะสร้างตารางที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจที่มีอยู่ ในบางครั้งวิธีที่ง่ายกว่าคือ สร้างตารางนั้นในหน้าเปล่าก่อน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้การจัดรูปแบบและโครงสร้างสำหรับติดตั้งข้อมูลอย่างที่คุณต้องการ และจากนั้นให้คัดลอกตารางแล้ววางตารางลงในตัวยึดบนเพจที่คุณต้องการประกาศ หลังจากนั้นคุณก็สามารถทำตามขั้นตอนที่เหลือเพื่อแทรกเขตข้อมูลเพจลงในพื้นที่ที่จัดสรรในตารางนั้น

 2. ถ้า กล่องเครื่องมือ ไม่สามารถเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก กล่องเครื่องมือ

 3. จากส่วน เขตข้อมูลเพจ ให้ลากเขตข้อมูลเพจที่คุณต้องการแทรกลงในขอบเขตที่แก้ไขได้

  ตัวควบคุมจะถูกแทรกลงบนเพจนั้น

  หมายเหตุ: ถ้ารายการต่างๆ ในส่วน เขตข้อมูลเพจ ของ กล่องเครื่องมือ ไม่สามารถเห็นได้ อาจเนื่องจากคุณไม่ได้กำลังแก้ไขเค้าโครงเพจ เขตข้อมูลเพจและเขตข้อมูลเนื้อหาจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเค้าโครงเพจ

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลเนื้อหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา (metadata) ที่คุณได้แทรกลงในเค้าโครงเพจโดยใช้เขตข้อมูลเนื้อหา เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างของไซต์ข่าว ถ้าเค้าโครงเพจมีเขตข้อมูลสำหรับเนื้อความของบทความนั้น คุณยังสามารถแทรกอีกเขตข้อมูลที่แสดงวันที่และเวลาที่เนื้อความของบทความนั้นถูกปรับเปลี่ยนล่าสุดลงในเขตข้อมูลแรกนั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลเนื้อหาลงในเค้าโครงเพจ เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเนื้อหาลงในเค้าโครงเพจ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เมื่อเค้าโครงเพจเปิดใน SharePoint Designer ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาลงไป คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการล็อกตัวยึดสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อคุณจะสร้างตารางที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจที่มีอยู่ ในบางครั้งวิธีที่ง่ายกว่าคือ สร้างตารางนั้นในหน้าเปล่าก่อน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้การจัดรูปแบบและโครงสร้างสำหรับติดตั้งข้อมูลอย่างที่คุณต้องการ และจากนั้นให้คัดลอกตารางแล้ววางตารางลงในตัวยึดบนเพจที่คุณต้องการประกาศ หลังจากนั้นคุณก็สามารถทำตามขั้นตอนที่เหลือเพื่อแทรกเขตข้อมูลเพจลงในพื้นที่ที่จัดสรรในตารางนั้น

 2. ถ้า กล่องเครื่องมือ ไม่สามารถเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก กล่องเครื่องมือ

 3. จากส่วน เขตข้อมูลเนื้อหา ให้ลากเขตเนื้อหาที่คุณต้องการแทรกลงในขอบเขตที่แก้ไขได้

  ตัวควบคุมจะถูกแทรกลงบนเนื้อหาในเพจนั้น

  หมายเหตุ: ถ้ารายการต่างๆ ในส่วน เขตข้อมูลเพจ ของ กล่องเครื่องมือ ไม่สามารถเห็นได้ อาจเนื่องจากคุณไม่ได้กำลังแก้ไขเค้าโครงเพจ เขตข้อมูลหน้าและเขตข้อมูลเนื้อหาจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเค้าโครงเพจ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×