การกำหนดการนำทางไซต์เอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Windows SharePoint Services 3.0 มีวิธีการต่างๆ มากมายให้คุณสามารถกำหนดการนำทางไซต์ของคุณเองได้ บทความนี้มีไว้สำหรับเจ้าของไซต์และผู้ออกแบบไซต์ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มและการเอารายการต่างๆ ออกจากการนำทาง รวมทั้ง 'เปิดใช้ด่วน' และแถบการเชื่อมโยงบนสุด นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงวิธีการแสดงมุมมองแบบโครงสร้างเพื่อแสดงเนื้อหาและลำดับชั้นของไซต์อีกด้วย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดการนำทางแบบแสดงเส้นทางที่ด้านบนของเพจได้เอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้ด่วนที่กำหนดเอง

กำหนดแถบลิงก์บนสุด

แสดง หรือซ่อนมุมมองแบบทรี

กำหนด 'เปิดใช้ด่วน' เอง

ซ่อน หรือแสดงการเปิดใช้ด่วน

เพิ่ม หรือเอารายการหรือไลบรารีจากเปิดใช้ด่วน

เปลี่ยนลำดับของรายการบนเปิดใช้ด่วน

เพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวเรื่องเปิดใช้ด่วน

เพิ่มลิงก์เปิดใช้ด่วน

แก้ไข ย้าย หรือลบลิงก์เปิดใช้ด่วน

'เปิดใช้ด่วน' แสดงอยู่บนโฮมเพจของไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 และมีการเชื่อมโยงไปยังรายการคุณลักษณะและไลบรารีต่างๆ บนไซต์ ไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบัน และ 'บุคคลและกลุ่ม'

เปิดใช้ด่วน

ด้วยการใช้เพจการตั้งค่าสำหรับแต่ละรายการหรือไลบรารี คุณสามารถเลือกให้รายการและไลบรารีใดปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ได้ อีกทั้งคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของการเชื่อมโยง เพิ่มหรือลบการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องไปที่รายการหรือไลบรารีนั้น และเพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ทั้งหมดจากภายในเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 และคุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังเพจภายนอกไซต์ได้อีกด้วย

ซ่อนหรือแสดง 'เปิดใช้ด่วน'

ตามค่าเริ่มต้น 'เปิดใช้ด่วน' จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสร้างไซต์ในครั้งแรก คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนหรือแสดง 'เปิดใช้ด่วน' ได้แล้วแต่ความจำเป็นของไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดง 'เปิดใช้ด่วน' บนไซต์ระดับบนสุดและซ่อนไว้บนไซต์ย่อยได้

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก มุมมองแบบโครงสร้าง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อน 'เปิดใช้ด่วน' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน 'เปิดใช้ด่วน'

  • เมื่อต้องการแสดง 'เปิดใช้ด่วน' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน 'เปิดใช้ด่วน'

 3. คลิก ตกลง

 4. คลิกที่ชื่อของไซต์เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของไซต์

ส่วนบน

เพิ่มหรือเอารายการหรือไลบรารีออกจาก 'เปิดใช้ด่วน'

เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้วการเชื่อมโยงไปยังรายการนั้นจะถูกเพิ่มลงใน 'เปิดใช้ด่วน' โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือก การนำทาง ในขณะที่คุณสร้างรายการหรือไลบรารีเพื่อที่รายการหรือไลบรารีนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นบน 'เปิดใช้ด่วน' ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ในภายหลังด้วยการแก้ไข การตั้งค่าทั่วไป สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้อีกด้วย

 1. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

 2. คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารี

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ในคอลัมน์ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก ชื่อเรื่อง คำอธิบายและการนำทาง

 4. ในส่วน การนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอารายการออกจาก 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก ไม่ใช่

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก ใช่

 5. คลิก บันทึก

 6. คลิกที่ชื่อของไซต์เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของไซต์

ส่วนบน

เปลี่ยนลำดับของรายการใน 'เปิดใช้ด่วน'

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับหัวเรื่องและการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ได้ แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงได้เฉพาะภายใต้หัวเรื่องที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีหัวเรื่องว่า "รายการ" ซึ่งมีการเชื่อมโยงสำหรับ "ปฏิทิน" และ "งาน" คุณสามารถย้ายหัวเรื่อง "รายการ" ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้บน 'เปิดใช้ด่วน' แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนลำดับของ "ปฏิทิน" และ "งาน" ได้เฉพาะภายใต้หัวเรื่อง "รายการ" เท่านั้น เมื่อต้องการย้าย "ปฏิทิน" หรือ "งาน" ไปยังหัวเรื่องอื่น คุณต้องแก้ไขการเชื่อมโยงที่กำหนดให้กับหัวเรื่องอื่นเสียก่อน

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกเปิดใช้ด่วน

 2. คลิก เปลี่ยนลำดับ

 3. คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับที่หัวเรื่องและการเชื่อมโยงจะแสดงขึ้น

 4. คลิก ตกลง

ส่วนบน

เพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวเรื่อง 'เปิดใช้ด่วน'

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกเปิดใช้ด่วน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก สร้างส่วนหัวใหม่ พิมพ์ URL และคำอธิบายสำหรับหัวเรื่อง แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการแก้ไขหัวเรื่อง คลิกปุ่มที่แก้ไข รูปปุ่ม การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น URL และคำอธิบาย แล้ว คลิ กตกลง

  • เมื่อต้องการลบหัวเรื่อง คลิกปุ่มที่แก้ไข รูปปุ่ม แล้ว คลิ กลบ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณลบหัวเรื่องจาก 'เปิดใช้ด่วน' การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีภายใต้หัวเรื่องนั้นจะถูกลบออกไปด้วย

 3. คลิก ตกลง

ส่วนบน

เพิ่มการเชื่อมโยง 'เปิดใช้ด่วน'

นอกจากการรวมการเชื่อมโยงต่างๆ ลงในรายการหรือไลบรารีบนไซต์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองไปยัง 'เปิดใช้ด่วน' ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่คุณหรือสมาชิกขององค์กรของคุณใช้บ่อยๆ ได้ เช่น เอกสาร เหตุการณ์ปฏิทิน หรือแม้แต่ไซต์อื่น

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกเปิดใช้ด่วน

 2. คลิก การเชื่อมโยงใหม่

 3. พิมพ์ URL และคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยงนั้น

 4. ในรายการ หัวเรื่อง ให้เลือกหัวเรื่องภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏ

 5. คลิก ตกลง

ส่วนบน

แก้ไข ย้าย หรือลบการเชื่อมโยง 'เปิดใช้ด่วน'

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกเปิดใช้ด่วน

 2. คลิกการแก้ไข ปุ่ม รูปปุ่ม สำหรับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการแก้ไข หรือลบ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขการเชื่อมโยง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการย้ายการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน 'เปิดใช้ด่วน' ในรายการ หัวเรื่อง ให้เลือกหัวเรื่องใหม่ภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏขึ้น แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยง ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: เมื่อคุณลบการเชื่อมโยงจาก 'เปิดใช้ด่วน' การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้การเชื่อมโยงนั้นจะถูกลบออกไปด้วย

 3. คลิกที่ชื่อของไซต์เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของไซต์

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

กำหนดแถบการเชื่อมโยงบนสุดเอง

กำหนดค่าแถบลิงก์บนสุดของไซต์

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุด

จัดลำดับลิงก์บนแถบลิงก์บนสุด

แถบการเชื่อมโยงบนสุดจะมีวิธีการต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ไซต์ของคุณในการไปยังไซต์อื่นๆ ในไซต์คอลเลกชันด้วยการแสดงแถวของแท็บที่ด้านบนสุดของทุกๆ เพจในไซต์

แถบการเชื่อมโยงบนสุด

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรวมไซต์ลงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่หรือไม่ และเลือกได้ว่าจะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ วิธีนี้จะให้ตัวเลือกการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับไซต์ของคุณสามตัวเลือก

 • สืบทอดและรวมในไซต์แม่     ไซต์จะถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และจะใช้เป็นแถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกันกับไซต์แม่ โดยแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะไม่สามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้ถ้ายังไม่มีการตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • สืบทอดแต่ไม่รวมไซต์แม่     ไซต์จะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกันกับไซต์แม่ แต่จะไม่ถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะไม่สามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้ถ้ายังไม่มีการตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • แบบเฉพาะตัว     ไซต์จะไม่ถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และจะไม่ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกับไซต์แม่ แถบการเชื่อมโยงบนสุดนี้จะสามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้และจะแยกจากไซต์แม่โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ: ถ้าไซต์ถูกเปลี่ยนชื่อจากเพจ 'การตั้งค่าทั่วไป' ชื่อไซต์จะไม่ได้รับการปรับปรุงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด คุณจะต้องแก้ไขที่แถบการเชื่อมโยงบนสุด

กำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ ไซต์นั้นจะปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และไซต์ใหม่นั้นจะสืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่มาด้วย เมื่อต้องการหยุดการใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมื่อใดก็ได้ และใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดที่กำหนดเองสำหรับไซต์ย่อยของคุณได้

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองสำหรับไซต์ ให้คลิก หยุดการเชื่อมโยงการสืบทอด

  • เมื่อต้องการใช้การเชื่อมโยงเดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก ใช้การเชื่อมโยงจากไซต์แม่

ส่วนบน

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเชื่อมโยงออกจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ถ้าไซต์ของคุณกำลังใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดแบบเฉพาะตัว คุณสามารถกำหนดการเชื่อมโยงที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์เองได้ ไซต์ใดๆ ที่สร้างขึ้นด้านล่างไซต์แม่จะสามารถแสดงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดได้ และจะมีการจัดเตรียมให้ไซต์ถูกกำหนดค่าให้สืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่มา นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ ภายนอกไซต์คอลเลกชันของคุณได้ด้วย

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ ให้คลิก การเชื่อมโยงใหม่ พิมพ์ URL และคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยงนั้น

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์ คลิกปุ่มที่แก้ไข รูปปุ่ม ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้กับคำอธิบาย

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออก คลิกปุ่มที่แก้ไข รูปปุ่ม แล้ว คลิ กลบ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณลบการเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้การเชื่อมโยงนั้นจะถูกลบออกไปด้วย

 3. คลิก ตกลง

ส่วนบน

จัดลำดับการเชื่อมโยงใหม่บนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับแท็บต่างๆ ที่จะแสดงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้กับลำดับของรายการต่างๆ บนแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะส่งผลกับไซต์ใดๆ ที่สืบทอดการนำทางแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์ของคุณด้วย

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 2. คลิก เปลี่ยนลำดับ

 3. ในคอลัมน์ ลำดับการเชื่อมโยง ให้คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 4. คลิก ตกลง

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนมุมมองแบบโครงสร้าง

มุมมองแบบโครงสร้างเป็นตัวเลือกการนำทางพิเศษที่ให้มุมมองแบบลำดับชั้นของไซต์ รายการ และไลบรารีทั้งหมดในไซต์ รวมถึงไซต์ใดๆ ที่อยู่ระดับต่ำกว่าไซต์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดง หรือซ่อนมุมมองแบบทรีเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดมุมมองแบบทรี โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมุมมองแบบทรีโดยใช้ตัวแก้ไข HTML ที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 เช่นMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 ดูของ Windows SharePoint Services V3 SDK ซึ่งจะพร้อมใช้งานจากการWindows SharePoint Services ศูนย์นักพัฒนาบน MSDN

'เปิดใช้ด่วน' ที่มีการเปิดใช้งานมุมมองแบบโครงสร้าง

 1. บนโฮมเพจของไซต์ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก มุมมองแบบโครงสร้าง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานมุมมองแบบโครงสร้าง แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการซ่อนมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานมุมมองแบบโครงสร้าง แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกที่ชื่อของไซต์เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของไซต์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×