การกำหนดการตั้งค่า Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

 1. เปิดเพจการดูแลของผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP)

  เมื่อต้องการเปิดเพจการดูแลของ SSP ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

  2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน บริการที่ใช้ร่วมกันของ Office SharePoint Server ให้คลิก สร้างหรือกำหนดค่าบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้

  3. บนเพจ 'จัดการบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้' ให้คลิก SSP ที่คุณต้องการเปิดเพจการดูแล

 2. บนโฮมเพจการดูแลบริการที่ใช้ร่วมกัน ในส่วน การตั้งค่า Excel Services ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่า Excel Services

 3. บนเพจ 'การตั้งค่า Excel Services' ในส่วน ความปลอดภัย ภายใต้ วิธีการเข้าถึงแฟ้ม ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  1. การเลียนแบบ การเลียนแบบช่วยให้เธรดสามารถทำงานในบริบทของความปลอดภัยนอกเหนือไปจากบริบทของการประมวลผลที่เป็นเจ้าของเธรดนั้นๆ ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Excel Calculation Services อนุญาตผู้ใช้ที่พยายามเข้าถึงสมุดงานที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้ง UNC และ HTTP

   หมายเหตุ: การเลือก การเลียนแบบ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมุดงานที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล Microsoft Office SharePoint Server 2007 ในการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มส่วนใหญ่ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนหน้า (Front-End) และเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services ทำงานบนคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง การเลียนแบบจะต้องใช้การรับมอบสิทธิ์ Kerberos แบบจำกัด

  2. บัญชีของการประมวลผล ถ้าเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services กำลังเปิดสมุดงานจาก UNC ที่ใช้งานร่วมกันหรือเว็บไซต์ HTTP บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถถูกเลียนแบบได้ และจะต้องใช้บัญชีของการประมวลผล

   ภายใต้ การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ ให้เลือก ไม่จำเป็น ถ้าคุณไม่ต้องการเข้ารหัสลับการสื่อสารกับส่วนหน้า (Front-End) ของ Excel Services หรือเลือก จำเป็น เพื่อใช้การเข้ารหัสลับสำหรับการสื่อสารทั้งหมดกับส่วนหน้า (Front-End) ของ Excel Services

   พิจารณาการปรับใช้ Internet Protocol security (IPsec) หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อเข้ารหัสลับการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services, แหล่งข้อมูล, คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนหน้า (Front-End) ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะต้องใช้การรับส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสลับ คุณจะต้องกำหนดค่า IPsec หรือ SSL ด้วยตนเอง คุณอาจกำหนดให้มีการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสลับระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนหน้า (Front-End) ในขณะที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อแบบไม่ได้เข้ารหัสลับระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนหน้า (Front-End) และเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services ก็ได้

 4. ในส่วน การปรับสมดุลโหลด ภายใต้ โครงร่างของการปรับสมดุลโหลด ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  1. URL ของสมุดงาน URL ในสมุดงานใช้ระบุว่าการประมวลผล Excel Calculation Services (ECS) ใดที่เปิดสมุดงาน ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าคำร้องขอจากสมุดงานจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซสชัน ECS เดียวกัน

  2. Round-Robin การประมวลผล ECS ที่ใช้สำหรับเปิดสมุดงานถูกเลือกโดยใช้โครงร่างของการปรับสมดุลโหลดแบบ Round-Robin

  3. ภายในเครื่อง ถ้าการประมวลผล ECS ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเปิดสมุดงานพร้อมใช้งาน ก็จะใช้การประมวลผลดังกล่าว ถ้าการประมวลผล ECS ภายในเครื่องไม่พร้อมใช้งาน ก็จะกำหนดการประมวลผล ECS โดยใช้โครงร่างของการปรับสมดุลโหลดแบบ Round-Robin

   ในกล่อง ช่วงห่างของการลองใหม่ ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีสำหรับจำนวนวินาทีสูงสุดที่จะมีการรอก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเซสชัน ECS อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการพยายามเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับทุกๆ ช่วงห่างของการลองใหม่ที่คุณระบุ

 5. ในส่วน การจัดการเซสชัน ในกล่อง เซสชันสูงสุดต่อผู้ใช้ ให้พิมพ์จำนวนสูงสุดของเซสชันที่มี Excel Services ซึ่งอนุญาตให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน (ถ้าไม่จำกัด ให้พิมพ์ -1)

  คุณสามารถช่วยรักษาความพร้อมใช้งานของทรัพยากรและปรับปรุงประสิทธิภาพของ Excel Calculation Services และความปลอดภัย ด้วยการจำกัดจำนวนเซสชันสูงสุดต่อผู้ใช้ให้เป็นจำนวนน้อยๆ ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อผู้ใช้หลายคนมีเซสชัน Excel Calculation Services หลายเซสชันเปิดพร้อมกัน

 6. ในส่วน การใช้หน่วยความจำ ในกล่อง จำนวนไบต์ส่วนตัวสูงสุด ให้พิมพ์ค่าเป็นเมกะไบต์ (MB) สำหรับจำนวน MB สูงสุดที่การประมวลผล ECS สามารถใช้ได้ (พิมพ์ -1 สำหรับค่าที่เท่ากับ 50% ของหน่วยความจำทางกายภาพบนคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์การประมวลผล ECS)

  1. ในกล่อง ค่าเกณฑ์แคชหน่วยความจำ ให้พิมพ์ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 95 ที่แทนค่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนไบต์ส่วนตัวสูงสุดที่สามารถจัดสรรให้แก่วัตถุที่ไม่ได้ใช้งาน

  2. ในกล่อง อายุวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานสูงสุด ให้พิมพ์เวลาสูงสุด (เป็นนาที) ที่วัตถุที่ไม่ได้ใช้งานจะยังคงอยู่ในแคชหน่วยความจำ

 7. ในส่วน แคชสมุดงาน ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งของแคชสมุดงาน ให้พิมพ์เส้นทางสำหรับแคชของแฟ้มสมุดงานบนคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ECS ถ้าปล่อยกล่องนี้ให้ว่างเปล่า ก็จะใช้ไดเรกทอรีย่อยในไดเรกทอรีชั่วคราวของระบบ

  1. ใน ขนาดสูงสุดของแคชสมุดงาน ให้พิมพ์ค่าเป็น MB ที่สามารถจัดสรรให้แก่สมุดงานที่กำลังถูกใช้โดย Excel Services แฟ้มที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งไม่ได้เปิดอยู่ในปัจจุบันจะถูกนับสำหรับค่านี้ด้วยเช่นกัน

  2. เมื่อต้องการแคชวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในเซสชันใดๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การแคชถูกเปิดใช้งาน

 8. ในส่วน ข้อมูลภายนอก ในกล่อง ช่วงเวลาการเชื่อมต่อ ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีสำหรับเวลาสูงสุดที่การเชื่อมต่อจะยังคงเปิดอยู่ การเชื่อมต่อที่หมดอายุจะถูกเปิดอีกครั้งเมื่อได้รับการสอบถามถัดไป (พิมพ์ -1 ถ้าไม่ต้องการปิดและเปิดการเชื่อมต่ออีกครั้ง)

  คุณสามารถลดความเสี่ยงของการโจมตีแบบ Denial-Of-Service ด้วยการจำกัดจำนวนเวลาที่เซสชันยังคงเปิดอยู่

 9. ในส่วน ข้อมูลภายนอก ใน บัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู ให้จัดหาข้อมูลประจำตัวในกล่อง ชื่อ, รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง สำหรับบัญชี Windows ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Excel Calculation Services เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลประจำตัวบัญชีผู้ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง

  บัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูเป็นบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในระดับต่ำซึ่ง Excel Calculation Services สามารถเลียนแบบเมื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้วิธีการรับรองความถูกต้องที่ไม่ใช่ Windows SSO หรือไม่มีวิธีการรับรองความถูกต้อง ถ้าไม่ได้กำหนดค่าบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู การเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้วิธีการรับรองความถูกต้องที่ไม่ใช่ Windows SSO หรือไม่มีวิธีการรับรองความถูกต้องจะล้มเหลว

  การเลียนแบบบัญชีผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับบริการจะปกป้องฐานข้อมูล Office SharePoint Server 2007 และแหล่งข้อมูลอื่นใดที่ Excel Services สามารถเข้าถึงได้โดยตรง จากการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Excel Calculation Services เพื่อเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก เมื่อมีการเลียนแบบบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู ก็จะไม่สามารถใช้ข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับเธรดโปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอื่นใด นอกจากนี้เมื่อมีการเลียนแบบบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดู การสอบถามข้อมูลภายนอกจะทำงานภายใต้บริบทความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในระดับต่ำ แทนที่จะทำงานภายใต้บริบทความปลอดภัยของเธรดโปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services ที่มีสิทธิ์สูงกว่า

  คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูให้เป็นบัญชีโดเมนหรือบัญชีคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ถ้าบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูได้รับการกำหนดค่าเป็นบัญชีคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าดังกล่าวเหมือนกันบนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ Excel Calculation Services ทั้งหมด ให้จำกัดสิทธิ์ของบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบบนเครือข่ายเท่านั้น ให้ตรวจสอบว่าบัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูนั้นไม่มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลใดๆ หรือฐานข้อมูล Office SharePoint Server 2007

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×