การกำหนดการตั้งค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส

คุณสามารถเปิดใช้งานมาตรการป้องกันไวรัสได้หลังจากติดตั้งตัวตัวสแกนไวรัสที่เข้ากันได้แล้วเท่านั้น ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า (Front-End) ทุกตัวในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

 1. บนเพจ 'การดำเนินการ' ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ให้คลิก โปรแกรมป้องกันไวรัส

 2. บนเพจ 'โปรแกรมป้องกันไวรัส' ในส่วน การตั้งค่าการตรวจหาไวรัส ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

  • สแกนเอกสารขณะอัปโหลด

  • สแกนเอกสารขณะดาวน์โหลด

  • อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสารที่ติดไวรัส

  • พยายามที่จะล้างเอกสารที่ติดไวรัส

 3. ในส่วน โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดเวลา ในกล่อง ระยะเวลาการหมดเวลา (เป็นวินาที) ให้พิมพ์ค่าระยะเวลาที่รอตัวสแกนไวรัสก่อนหมดเวลา

 4. ในส่วน เธรดโปรแกรมป้องกันไวรัส ในกล่อง จำนวนเธรด ให้พิมพ์ค่าจำนวนเธรดที่ตัวสแกนไวรัสสามารถใช้ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×