การกำหนดการตั้งค่าแคชวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แควัตถุถูกใช้ภายในการปรับให้เหมาะสมแสดงหน้า โดยเก็บคุณสมบัติของไซต์ เค้าโครงหน้า และหน้า แควัตถุลดจำนวนการรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล SQL นี้แสดงผลลัพธ์ในสูงกว่าของหน้าที่แสดง ดังนั้นจึงเพิ่มจำนวนหน้าซึ่งสามารถส่งให้กับไคลเอ็นต์

คุณสามารถปรับให้เหมาะสมแควัตถุสำหรับไซต์คอลเลกชัน โดยการระบุการตั้งค่าต่าง ๆ:

 • ขนาดของวัตถุแคช

  ระบุจำนวนที่มากขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับไซต์บางไซต์ขนาดใหญ่ at the cost of หน่วยความจำบนแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • เมื่อต้องการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงในแบบสอบถามข้ามรายการนี้

  คิวรีแบบไขว้รายการเป็นหนึ่งที่แสดงเนื้อหาจากหลายรายการหรือไลบรารี บาง Web Part โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหา Web part สำหรับคิวรี มักจะแสดงรายการจากรายการและไลบรารีหลาย คุณสามารถระบุไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับแบบสอบถามทุกรายการข้ามการตรวจสอบ หรือคุณสามารถระบุจำนวนเวลา (ในหน่วยวินาที) ที่คุณสามารถวาดผลลัพธ์จากแคช นี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ประกอบด้วยแบบสอบถามข้ามรายการจำนวนมาก

 • ตัวคูณที่ใช้เพื่อเรียกผลลัพธ์มากกว่าที่ร้องขอ

  ตัวคูณจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่า คำขอไคลเอ็นต์ทั้งหมดจะอำนวยความสะดวกให้ในแบบสอบถามข้ามรายการ และชุดที่ถูกต้องของผลลัพธ์จะถูกส่ง

นอกจากนี้คุณสามารถใช้หน้าการตั้งค่าแควัตถุเพื่อตั้งค่า (ล้าง) ทั้งแควัตถุและแคอยู่บนดิสก์ บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ หรือ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้นทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดค่าการแควัตถุ

ล้างแควัตถุหรือแคอยู่บนดิสก์

กำหนดค่าการแควัตถุ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิกแคชวัตถุของไซต์คอลเลกชัน

 3. ในส่วนขนาดแควัตถุ พิมพ์ค่าในกล่องนี้เพื่อระบุจำนวนหน่วยความจำ (เป็นเมกะไบต์) ที่คุณต้องการแควัตถุไปใช้

 4. ในส่วนCross รายการแบบสอบถามแคการเปลี่ยนแปลง เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ถ้าเนื้อหาของคุณเปลี่ยนแปลงบ่อย และคุณต้องการแสดงได้ผลลัพธ์แม่นยำมาก เลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เรียกใช้แบบสอบถามข้ามรายการตรวจสอบ

  • บนไซต์คอลเลกชันที่คุณได้รับจากแคประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไม่มีผลกระทบต่อความแม่นยำของผลลัพธ์ เลือกใช้ผลลัพธ์ของคิวรีแบบไขว้รายการเวลาหลายวินาทีนี้แคช

 5. ในส่วนการคูณผลลัพธ์คิวรีรายการที่ Cross พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 เพื่อใช้เป็นตัวคูณผลลัพธ์

  พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าไซต์คอลเลกชันของคุณมีสิทธิ์ความปลอดภัยที่ไม่ซ้ำกันถูกนำไปใช้กับรายการและไซต์มากมาย พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กถ้าไซต์คอลเลกชันของคุณมีสิทธิ์เฉพาะบนแต่ละรายการหรือไซต์ ตัวคูณที่มีขนาดเล็กใช้หน่วยความจำน้อยลงสำหรับแต่ละแบบสอบถาม

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ล้างแควัตถุหรือแคอยู่บนดิสก์

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิกแคชวัตถุของไซต์คอลเลกชัน

 3. ในส่วนการตั้งค่าแควัตถุ เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบังคับให้เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเพื่อล้างแควัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างแควัตถุ

  • เมื่อต้องการบังคับให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในฟาร์มจะล้างแคชวัตถุของพวกเขา เลือกกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในฟาร์มจะล้างแคชวัตถุของพวกเขา

   เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่ง รายการในแคชวัตถุทั้งหมดจะถูกล้างทันทีเมื่อคุณคลิกตกลง ถ้าคุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ แคชจะจัดการการหมดอายุของรายการที่ยึดตามเมื่อพวกเขาเวลาออก หรือเปลี่ยนแปลงในไซต์

 4. ในส่วนดิสก์ที่สามารถใช้ตั้งค่าแค เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบังคับให้ server เพื่อตั้งค่าแคชอยู่บนดิสก์ คลิกกล่องกาเครื่องหมายบังคับใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อตั้งค่าแคชดิสก์โดยยึด

  • เมื่อต้องการบังคับให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเพื่อตั้งค่าแคชของพวกเขาอยู่บนดิสก์ คลิกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในฟาร์มเพื่อตั้งค่าแคยึดดิสก์ของพวกเขา

   ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่ง รายการทั้งหมดในแคชดิสก์จะถูกล้างทันทีเมื่อคุณคลิกตกลง ถ้าคุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ แคชดิสก์จะปล่อยให้อยู่ที่เดิม และวันหมดอายุของรายการที่จะจัดการกับรายการที่ถูกเอาออกเมื่อมีเปลี่ยนในไซต์ หรือเกินขนาดดิสก์

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×