การกำหนดการตั้งค่าแคชผลลัพธ์เพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โปรไฟล์แคแบบไม่ระบุชื่อ และการรับรองความถูกต้องจะพร้อมใช้งาน และพวกเขาปรับใช้ประโยชน์ของแคโดยยึดตามวิธีการรับรองความถูกต้องที่ได้รับอนุญาตบนไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรไฟล์แคหน้าผลลัพธ์มีผลต่อไซต์การประกาศ

ในบทความนี้

จัดการแคผลลัพธ์ของหน้า

หน้าผลลัพธ์แคกำหนดการตั้งค่าสำหรับไซต์คอลเลกชัน

กำหนดค่าการตั้งค่าการแคพิมพ์หน้าที่ระดับไซต์

หน้าผลลัพธ์แคกำหนดการตั้งค่าสำหรับเค้าโครงหน้า

จัดการแคผลลัพธ์ของหน้า

แต่ละ front-end เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้หน้าผลลัพธ์แคเพื่อจัดเก็บแสดงผลลัพธ์ของตัวควบคุมทั้งหมดในหน้าระบุ และเก็บชุดรูปแบบที่แตกต่างกันหลายนี้แสดงหน้าก่อนแล้ว

หลังจากหน้าแรกแสดงสำหรับผู้ใช้ในชั้นเรียนของผู้ใช้ที่ระบุ ทุกครั้งที่ตามมาว่า ผู้ใช้ดูหน้านั้นในชั้นเรียนเดียวกัน โหลดหน้าได้เร็วขึ้นเนื่องจากตัวควบคุมบนหน้า.aspx ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้อีกครั้งเพื่อสร้าง HTML จำนวนเวลาที่จำเป็นในการแสดงเพจะลดลง หน้าผลลัพธ์แคสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากจะช่วยลดความกิจกรรมการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และสายเรียกเข้าไปยังฐานข้อมูล

เมื่อคำขอหน้าแสดงจากแคชเอกสารผลลัพธ์หน้า เซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานได้ต่อไปนี้:

 • นำมาใช้โค้ดต้นฉบับหรือคอมโพเนนต์ของ Web Part ใด ๆ จากฐานข้อมูล

 • โหลด และแสดงแต่ละตัวควบคุม

 • เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลใด ๆ ที่ตัวควบคุมอาจอาศัยสำหรับข้อมูลของคิวรี

หมายเหตุ: หน่วยความจำเพิ่มเติมจำเป็นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากแต่ละเวอร์ชันของแต่ละหน้าจะใช้ ram ขนาดสำหรับหน้าผลลัพธ์แค

ด้านบนของหน้า

การกำหนดการตั้งค่าแคชผลลัพธ์เพจสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 1. คลิก รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก แคชผลลัพธ์ของไซต์คอลเลกชัน

 3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลลัพธ์แคในไซต์คอลเลกชัน คลิกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแคชผลลัพธ์

  รายการของการตั้งค่าแคจะปรากฏบนหน้า

 4. ในส่วนเริ่มต้นของโปรไฟล์แคผลลัพธ์หน้า ในรายการไม่ระบุชื่อโปรไฟล์แค เลือกโปรไฟล์แคเพื่อใช้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ จาก ในรายการรับรองความถูกต้องโปรไฟล์แค นั้นโปรไฟล์แคจะใช้สำหรับ ผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง

  นี้กำหนดการใช้แคโดยยึดตามวิธีการรับรองความถูกต้องได้รับอนุญาตบนไซต์ หน้าผลลัพธ์แคโปรไฟล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อพอร์ทัลการประกาศหน้า

 5. ในส่วน นโยบายแคชผลลัพธ์เพจ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าโปรไฟล์แคชอื่นสำหรับไซต์การประกาศ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไซต์การประกาศสามารถใช้โปรไฟล์แคชผลลัพธ์เพจอื่นได้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าโปรไฟล์แคชอื่นสำหรับเค้าโครงเพจ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เค้าโครงเพจสามารถใช้โปรไฟล์แคชผลลัพธ์เพจอื่นได้

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่แคชเพิ่มเติมบนหน้าในไซต์คอลเลกชัน ในส่วนข้อมูลการแคดีบัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานข้อมูลการแคบักบนหน้า

  ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่ล่าสุดมีแสดงหน้า

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดการตั้งค่าแคชผลลัพธ์เพจที่ระดับไซต์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าแคผลลัพธ์หน้าสำหรับไซต์การประกาศ

 1. คลิก รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก แคชผลลัพธ์ของไซต์

 3. ภายใต้ โปรไฟล์แคชที่ไม่ระบุชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสืบทอดโปรไฟล์แบบไม่ระบุชื่อทั่วทั้งไซต์ที่คุณกำหนดค่าบนหน้าการตั้งค่าแคผลลัพธ์คอลเลกชันไซต์ เลือกสืบทอดโปรไฟล์โปรไฟล์แคแบบไม่ระบุชื่อ

  • เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์แคชที่ไม่ระบุชื่ออื่นสำหรับเพจ ให้คลิก เลือกโปรไฟล์แคชผลลัพธ์เพจ

 4. ภายใต้ โปรไฟล์แคชที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสืบทอดโปรไฟล์การรับรองความถูกต้องทั้งไซต์ที่ถูกกำหนดค่าบนหน้าการตั้งค่าแคผลลัพธ์คอลเลกชันไซต์ เลือกสืบทอดโปรไฟล์โปรไฟล์แคการรับรองความถูกต้อง

  • เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์แคการรับรองความถูกต้องแตกต่างกันสำหรับหน้า เลือกเลือกโปรไฟล์หน้าผลลัพธ์แคช

   เมื่อต้องการนำการตั้งค่าไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การตั้งค่าเหล่านี้ไปยังไซต์ย่อยทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดการตั้งค่าแคชผลลัพธ์เพจสำหรับเค้าโครงเพจ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าโปรไฟล์แคการรับรองความถูกต้อง และแบบไม่ระบุชื่อที่จะใช้ในแต่ละเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 3. บนเพจ แกลเลอรีเพจต้นแบบ ให้ชี้ไปที่ชื่อของเค้าโครงเพจที่คุณต้องการนำโปรไฟล์แคชไปใช้ จากนั้นคลิกลูกศรที่แสดงขึ้น แล้วคลิก เช็คเอาท์

 4. ชี้ไปที่เค้าโครงเพจอีกครั้ง จากนั้นคลิกลูกศรที่แสดงขึ้น แล้วคลิก แก้ไขคุณสมบัติ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ในกล่องการรับรองความถูกต้องโปรไฟล์แค เลือกโปรไฟล์แคชการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการนำไปใช้กับเค้าโครงหน้า

  • ในกล่องแคแบบไม่ระบุชื่อโปรไฟล์ เลือกโปรไฟล์แคแบบไม่ระบุชื่อที่คุณต้องการนำไปใช้กับเค้าโครงหน้า

 6. คลิก ตกลง

 7. ชี้ไปที่ชื่อของเค้าโครงเพจที่คุณต้องการเช็คอิน จากนั้นคลิกลูกศรที่แสดงขึ้น แล้วคลิก เช็คอิน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×