การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ของคุณ ด้วยการคลิกไฟล์ >ตัวเลือก >การตั้งค่าไคลเอ็นต์ ได้ ตั้งค่าที่คุณทำจากประเภทนี้นำไปใช้กับไฟล์ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Access >ขั้นสูง เพื่อดูตัวเลือกและการตั้งค่าเหล่านี้

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงฟีเจอร์

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นบางอย่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เฉพาะภาษา ดูส่วนย้ายเคอร์เซอร์ที่การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจงในภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์หลังจากที่คุณกด ENTER ให้ทำดังต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ไม่ย้าย

ให้เคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในเขตข้อมูลปัจจุบัน

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลถัดไปจะอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของเขตข้อมูลปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าทิศทางข้อความ การตั้งค่านี้เป็นการเลือกเริ่มต้น

ระเบียนถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันของระเบียนถัดไป เมื่อกำลังแสดงระเบียนหลายระเบียนอยู่ ระเบียนถัดไปคือระเบียนที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างของระเบียนปัจจุบัน

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์ในฟอร์มและแผ่นข้อมูลเมื่อคุณใช้แป้น ENTER, แป้น TAB และแป้นลูกศร ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งจากส่วน รูปแบบของการเข้าไปในเขตข้อมูล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกทั้งเขตข้อมูล

เลือกทั้งเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งท้ายเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรโดยใช้ตัวเลือก การทำงานของแป้นลูกศร

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการเคลื่อนย้ายแป้นลูกศร

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหรือเขตข้อมูลก่อนหน้าหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายตามการตั้งค่าภาษาของคุณ

อักขระถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปหรืออักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูลหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เคอร์เซอร์หยุดที่เขตข้อมูลแรก/สุดท้าย

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้แป้นลูกศรซ้ายและขวาย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลแรกหรือเขตข้อมูลสุดท้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าหรือระเบียนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงฟีเจอร์

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เองเพื่อแสดงฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น การเคลื่อนไหวและแถบสถานะ ได้จากตัวเลือก แสดง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงฐานข้อมูลล่าสุดจำนวนนี้

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนของไฟล์ที่ใช้ล่าสุดที่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง ฐานข้อมูลล่าสุด

เข้าถึงฐานข้อมูลล่าสุดจำนวนนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ตั้งค่า หรือเปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ใช้ล่าสุดที่ปรากฏภายใต้ตัวเลือก ใน Backstage หมายเหตุ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Access 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

แสดงจำนวนโฟลเดอร์ล่าสุดไม่ได้ตรึงออก

ตั้งค่า หรือเปลี่ยนจำนวนของโฟลเดอร์ล่าสุดไม่ได้ตรึงไว้ที่ปรากฏในบานหน้าต่างฐานข้อมูลล่าสุด หมายเหตุ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Access 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ไม่ต้องแสดง Backstage ขณะเปิด หรือบันทึกไฟล์

ซ่อนมุมมอง Backstage เมื่อเปิดหรือบันทึกไฟล์ หมายเหตุ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Access 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

แถบสถานะ

แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Access

แสดงการเคลื่อนไหว

เปิดฟีเจอร์การเคลื่อนไหว เช่น การแทรกแบบเคลื่อนไหวของคอลัมน์ใหม่ลงในแผ่นข้อมูล

แสดงแท็กการกระทำบนแผ่นข้อมูล

แสดงแท็กการกระทำบนแผ่นข้อมูลของคุณ

แสดงแท็กการกระทำบนฟอร์มและรายงาน

แสดงแท็กการกระทำบนฟอร์มและรายงาน

แสดงวันในการออกแบบแมโคร - ชื่อคอลัมน์

Access 2007 เท่านั้น แสดงคอลัมน์ชื่อแมโคร ในตัวออกแบบแมโคร คุณยังสามารถแสดง หรือซ่อนคอลัมน์นี้ ด้วยการคลิกชื่อแมโคร ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ของแท็บออกแบบ โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณปิดตัวเลือกนี้ แต่คุณแล้วเปิดแมโคร (ในมุมมองออกแบบ) ที่ประกอบด้วยชื่อแมโคร คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะ สามารถมองเห็น ตั้งค่านี้นำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้คำสั่งชื่อแมโคร เพื่อปิดการตั้งค่านี้สำหรับแมโคปัจจุบัน

แสดงวันในการออกแบบแมโคร - เงื่อนไขคอลัมน์

Access 2007 เท่านั้น แสดงคำสั่งเงื่อนไข ในตัวออกแบบแมโคร คุณยังสามารถแสดง หรือซ่อนคอลัมน์นี้ ด้วยการคลิกเงื่อนไข ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ของแท็บการออกแบบ บันทึกย่อว่า ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แต่คุณ จะเปิดแมโคร (ในมุมมองออกแบบ) ที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งเงื่อนไข คอลัมน์ซ่อนอยู่ จะสามารถมองเห็น ตั้งค่านี้นำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้คำสั่งเงื่อนไข เพื่อปิดการตั้งค่านี้สำหรับแมโคปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ การพิมพ์ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวเลือกการพิมพ์เองก่อนที่จะพิมพ์รายงานหรือแผ่นข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ระยะขอบซ้าย

เปลี่ยนระยะขอบซ้ายเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิกแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว ตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบขวา

เปลี่ยนระยะขอบขวาของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบบน

เปลี่ยนระยะขอบบนของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบล่าง

เปลี่ยนระยะขอบล่างเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงานโดยใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office และใช้คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ใช้ตัวเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของ Access เองเมื่อคุณทำงานทั่วไป

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงข้อผิดพลาดในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Add-in

ตัวเลือกนี้จะอยู่ใต้ส่วน ทั่วไป และอาจมีประโยชน์ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access แสดงข้อผิดพลาดในโค้ดการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้เอง

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง

เล่นเสียงที่มีพร้อมใช้งานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของโปรแกรม Microsoft Office เช่น การเปิด การบันทึก การพิมพ์ไฟล์ และการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเสียง ในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ในโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะเป็นการเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ในโปรแกรม Office อื่นทุกโปรแกรมด้วย เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ให้เปิดโฟลเดอร์ เสียง ในแผงควบคุมของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงจึงจะสามารถเล่นเสียงส่วนใหญ่ได้

ใช้การจัดรูปแบบของปีเป็นเลข 4 หลัก

ฐานข้อมูลนี้ ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

หมายเหตุ:  การตั้งค่านี้จะมีความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่า ฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

ฐานข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดเมื่อ Access เริ่มต้น

ตัวเลือกนี้จะอยู่ภายใต้ส่วนขั้นสูง เมื่อเลือกสิ่งนี้Access เปิดฐานข้อมูลล่าสุดที่ใช้แทนที่จะแสดงหน้าMicrosoft Access มีสองวิธีการเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุด: ใช้แชร์ฐานข้อมูลสำหรับที่ใช้ล่าสุดเปิดขึ้นที่ใช้ร่วมกัน นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้หนึ่งคนเปิดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

การล็อกระเบียนเริ่มต้น

ตัวเลือกเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ส่วนขั้นสูง

ไม่ล็อก เปิดระเบียนไว้สำหรับการแก้ไข

ทุกระเบียน ล็อกทุกระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ และล็อกระเบียนในตารางต้นแบบใดๆ ด้วย ระเบียนจะยังคงถูกล็อกอยู่ตราบใดที่คุณเปิดวัตถุนั้นไว้

ระเบียนที่แก้ไข ล็อกเฉพาะระเบียนที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดำเนินการค้นหาและแทนที่

ตั้งค่าการค้นหาและลักษณะการทำงานของการค้นหา/แทนที่ โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในส่วนการแก้ไข

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ค้นหาด่วน

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่ทั้งเขตข้อมูลกับสตริงการค้นหา

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาเขตข้อมูลทั้งหมดและจับคู่ส่วนใดๆ ในเขตข้อมูล

ค้นหาที่ต้นเขตข้อมูล

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่อักขระเริ่มต้นในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกในการแสดงข้อความยืนยัน

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อการกระทำของผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของระเบียน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน

การลบเอกสาร

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณลบวัตถุฐานข้อมูล

คิวรีแอคชัน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล หรือคิวรีแบบใช้สร้างตารางกับฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เปิดฐานข้อมูลโดยใช้การล็อกระดับระเบียน

ทำให้การล็อกระดับระเบียนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้การล็อกในระดับหน้าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อมูลในฟอร์ม แผ่นข้อมูล และโค้ดที่ใช้วัตถุชุดระเบียนเพื่อวนผ่านระเบียนต่างๆ ตัวเลือกนี้จะไม่นำไปใช้กับคิวรีแอคชันหรือโค้ดที่ดำเนินการแบบเป็นกลุ่มโดยใช้คำสั่ง SQL

การหมดเวลา OLE/DDE (วินาที)

ควบคุมช่วงที่Access พยายามพยายาม OLE หรือ DDE ล้มเหลว ค่าที่ถูกต้อง: 0 300 ค่าเริ่มต้น: 30

รีเฟรชช่วง (วินาที)

จำนวนวินาทีหลังจากที่Access จะอัปเดระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม ค่าที่ถูกต้อง: 0-32, 766 ค่าเริ่มต้น: 60 ค่า 0 ป้องกันไม่ให้อัปเดต

จำนวนลองอัปเดต

จำนวนครั้งที่Access พยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียนที่ถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น ค่าที่ถูกต้อง: 0-10 ค่าเริ่มต้น: 2

ช่วงเวลาฟื้นฟู ODBC (วินาที)

ช่วงเวลาที่Access โดยอัตโนมัติรีเฟรชข้อมูลที่รวบรวมผ่านการเชื่อมต่อ ODBC ตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะเมื่อฐานข้อมูลใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ค่าที่ถูกต้อง: 0-32, 766 ค่าเริ่มต้น: 1500 ค่าศูนย์ป้องกันไม่ให้อัปเดต

ปรับปรุงช่วง (มิลลิวินาที)

จำนวนมิลลิวินาทีหลังจากที่Access พยายามบันทึกระเบียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น ค่าที่ถูกต้อง: 0-1, 000 ค่าเริ่มต้น: 250

การดำเนินการ DDE

ละเว้นการร้องขอ DDE ทำให้ Access ละเว้นการร้องขอ DDE จากแอปพลิเคชันอื่นๆ

เปิดใช้งานการรีเฟรช DDE ทำให้ Access อัปเดตลิงก์ DDE ตามช่วงเวลาที่ระบุในกล่อง ช่วงเวลารีเฟรช (วินาที)

อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง

ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่จะทำงานเมื่อคุณเริ่ม Access หรือเปิดฐานข้อมูล Access

วิธีการเข้ารหัสลับ

สองตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานใน Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ใช้ดั้งเดิมเข้ารหัสลับ (ดีสำหรับฐานข้อมูลผู้ใช้หลายคนและความเข้ากันได้ย้อนกลับ): ใช้เมธอดเข้ารหัสลับดั้งเดิมที่พบใน Access 2007

ใช้เริ่มต้นการเข้ารหัสลับ (ความปลอดภัยสูง): เครื่องมือการเข้ารหัสลับใน Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่ารวม และปรับปรุงในเครื่องมือที่เก่ากว่าสอง — รหัสผ่านการเข้ารหัสและฐานข้อมูล เมื่อคุณใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลคุณทำให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถอ่าน โดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ และคุณบังคับให้ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูล นำไปใช้ใน Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าการเข้ารหัสลับใช้การเดาอัลกอริทึมที่จะถูกใช้ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า

ธีมเริ่มต้น

คลิก เรียกดู เพื่อเลือกธีม ธีมของฟอนต์ หรือสีเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

คุณสามารถค้นหาตัวเลือกเหล่านี้ภายใต้ส่วนการแก้ไข

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ทิศทางเริ่มต้น

ซ้ายไปขวา: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษและยุโรป ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

ขวาไปซ้าย: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากขวาไปซ้าย ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาตะวันออกกลาง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านขวาสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางไว้ที่มุมล่างด้านขวา

การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์

แบบตรรกะ: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง ตามทิศทางของภาษาที่พบ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และจะเริ่มต้นที่อักขระซ้ายสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางจากซ้ายไปขวา

แบบย้ายตามที่เห็น: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง โดยย้ายไปยังอักขระถัดไปที่อยู่ติดกันที่มองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์จากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และเคลื่อนที่ต่อไปยังอักขระขวาสุดของคำภาษาอังกฤษ แล้วเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้าย

ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์

ถ้ามีให้ใช้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่ออ้างอิงวันที่พื้นฐานตามปฏิทินจันทรคติได้ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ฐานข้อมูลจะใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

หมายเหตุ: Access ขอแนะนำให้คุณเลือกชนิดปฏิทินเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเป็นครั้งแรกและไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×