การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ของคุณ ด้วยการคลิกไฟล์ >ตัวเลือก >การตั้งค่าไคลเอ็นต์ ได้ ตั้งค่าที่คุณทำจากประเภทนี้นำไปใช้กับไฟล์ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงฟีเจอร์

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นบางอย่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เฉพาะภาษา ดูส่วนย้ายเคอร์เซอร์ที่การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจงในภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์หลังจากที่คุณกด ENTER ให้ทำดังต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ไม่ย้าย

ให้เคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในเขตข้อมูลปัจจุบัน

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลถัดไปจะอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของเขตข้อมูลปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าทิศทางข้อความ การตั้งค่านี้เป็นการเลือกเริ่มต้น

ระเบียนถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันของระเบียนถัดไป เมื่อกำลังแสดงระเบียนหลายระเบียนอยู่ ระเบียนถัดไปคือระเบียนที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างของระเบียนปัจจุบัน

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรโดยใช้ตัวเลือก การทำงานของแป้นลูกศร

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการเคลื่อนย้ายแป้นลูกศร

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหรือเขตข้อมูลก่อนหน้าหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายตามการตั้งค่าภาษาของคุณ

อักขระถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปหรืออักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูลหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เคอร์เซอร์หยุดที่เขตข้อมูลแรก/สุดท้าย

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้แป้นลูกศรซ้ายและขวาย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลแรกหรือเขตข้อมูลสุดท้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าหรือระเบียนถัดไป

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์ในฟอร์มและแผ่นข้อมูลเมื่อคุณใช้แป้น ENTER, แป้น TAB และแป้นลูกศร ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งจากส่วน รูปแบบของการเข้าไปในเขตข้อมูล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกทั้งเขตข้อมูล

เลือกทั้งเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งท้ายเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงฟีเจอร์

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เองเพื่อแสดงฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น การเคลื่อนไหวและแถบสถานะ ได้จากตัวเลือก แสดง

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนของไฟล์ที่ใช้ล่าสุดที่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง ฐานข้อมูลล่าสุด

แถบสถานะ

แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Access

แสดงการเคลื่อนไหว

เปิดฟีเจอร์การเคลื่อนไหว เช่น การแทรกแบบเคลื่อนไหวของคอลัมน์ใหม่ลงในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ การพิมพ์ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวเลือกการพิมพ์เองก่อนที่จะพิมพ์รายงานหรือแผ่นข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ระยะขอบซ้าย

เปลี่ยนระยะขอบซ้ายเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิกแท็บแฟ้ม แล้ว คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีก แล้ว ตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบขวา

เปลี่ยนระยะขอบขวาเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บแฟ้ม แล้ว คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีก นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบบน

เปลี่ยนระยะขอบด้านบนของเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิพิมพ์ คลิพิมพ์ อีกครั้ง จากนั้น คลิตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบล่าง

เปลี่ยนระยะขอบล่างเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ใช้ตัวเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของ Access เองเมื่อคุณทำงานทั่วไป

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงข้อผิดพลาดในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Add-in

ตัวเลือกนี้จะอยู่ใต้ส่วน ทั่วไป และอาจมีประโยชน์ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access แสดงข้อผิดพลาดในโค้ดการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้เอง

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง

เล่นเสียงที่มีพร้อมใช้งานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของโปรแกรม Microsoft Office เช่น การเปิด การบันทึก การพิมพ์ไฟล์ และการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเสียง ในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ในโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะเป็นการเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ในโปรแกรม Office อื่นทุกโปรแกรมด้วย เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ให้เปิดโฟลเดอร์ เสียง ในแผงควบคุมของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงจึงจะสามารถเล่นเสียงส่วนใหญ่ได้

เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดเมื่อ Access เริ่มต้น

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดแทนที่จะแสดงหน้า Microsoft Office Access การเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดจะมีอยู่สองโหมดด้วยกัน นั่นคือ ที่แชร์ ซึ่งจะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดสำหรับการใช้ร่วมกัน โหมดนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ซึ่งจะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดโดยให้สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้น

การล็อกระเบียนเริ่มต้น

ไม่ล็อก เปิดระเบียนไว้สำหรับการแก้ไข

ทุกระเบียน ล็อกทุกระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ และล็อกระเบียนในตารางต้นแบบใดๆ ด้วย ระเบียนจะยังคงถูกล็อกอยู่ตราบใดที่คุณเปิดวัตถุนั้นไว้

ระเบียนที่แก้ไข ล็อกเฉพาะระเบียนที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น

ใช้การจัดรูปแบบของปีเป็นเลข 4 หลัก

ฐานข้อมูลนี้ ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

หมายเหตุ:  การตั้งค่านี้จะมีความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่า ฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

ฐานข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดำเนินการค้นหาและแทนที่

สามารถตั้งค่าลักษณะการทำงานสำหรับการค้นหา และการค้นหา/แทนที่ได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ค้นหาด่วน

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่ทั้งเขตข้อมูลกับสตริงการค้นหา

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาเขตข้อมูลทั้งหมดและจับคู่ส่วนใดๆ ในเขตข้อมูล

ค้นหาที่ต้นเขตข้อมูล

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่อักขระเริ่มต้นในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกในการแสดงข้อความยืนยัน

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าว่าจะให้ข้อความใดปรากฏขึ้นเมื่อการกระทำของผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของระเบียน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน

การลบเอกสาร

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณลบวัตถุฐานข้อมูล

คิวรีแอคชัน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล หรือคิวรีแบบใช้สร้างตารางกับฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เปิดฐานข้อมูลโดยใช้การล็อกระดับระเบียน

ทำให้การล็อกระดับระเบียนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้การล็อกในระดับหน้าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อมูลในฟอร์ม แผ่นข้อมูล และโค้ดที่ใช้วัตถุชุดระเบียนเพื่อวนผ่านระเบียนต่างๆ ตัวเลือกนี้จะไม่นำไปใช้กับคิวรีแอคชันหรือโค้ดที่ดำเนินการแบบเป็นกลุ่มโดยใช้คำสั่ง SQL

หมดเวลา OLE/DDE (วินาที): ควบคุมช่วงเวลาที่หลังจากนั้น Access จะพยายามทำ OLE หรือ DDE ที่ล้มเหลวใหม่ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-300 ค่าเริ่มต้นคือ 30

ช่วงเวลารีเฟรช (วินาที): จำนวนของวินาทีที่หลังจากนั้น Access จะอัปเดตระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มโดยอัตโนมัติ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 60 ค่า 0 จะป้องกันไม่ให้มีการอัปเดต

จํานวนของการทำซ้ำการอัปเดต: จำนวนครั้งที่ Access พยายามบันทึกระเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกล็อกไว้โดยผู้ใช้คนอื่น ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-10 ค่าเริ่มต้นคือ 2

ช่วงเวลาการรีเฟรช ODBC (วินาที): ช่วงเวลาที่หลังจากนั้น Access จะรีเฟรชข้อมูลที่รวบรวมจากการเชื่อมต่อ ODBC โดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันบนเครือข่ายเท่านั้น ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 1500 ค่าศูนย์จะป้องกันไม่ให้มีการอัปเดต

ช่วงเวลาทำซ้ำการอัปเดต (มิลลิวินาที): จำนวนมิลลิวินาทีที่หลังจากนั้น Access จะพยายามบันทึกระเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกล็อกไว้โดยผู้ใช้รายอื่น ค่าที่ถูกต้องคือ 0-1,000 ค่าเริ่มต้นคือ 250

การดำเนินการ DDE

ละเว้นการร้องขอ DDE ทำให้ Access ละเว้นการร้องขอ DDE จากแอปพลิเคชันอื่นๆ

เปิดใช้งานการรีเฟรช DDE ทำให้ Access อัปเดตลิงก์ DDE ตามช่วงเวลาที่ระบุในกล่อง ช่วงเวลารีเฟรช (วินาที)

อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง

ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่จะทำงานเมื่อคุณเริ่ม Access หรือเปิดฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ทิศทางเริ่มต้น

ซ้ายไปขวา: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษและยุโรป ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

ขวาไปซ้าย: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากขวาไปซ้าย ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาตะวันออกกลาง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านขวาสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางไว้ที่มุมล่างด้านขวา

ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์

ถ้ามีให้ใช้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่ออ้างอิงวันที่พื้นฐานตามปฏิทินจันทรคติได้ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ฐานข้อมูลจะใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

หมายเหตุ: Access ขอแนะนำให้คุณเลือกชนิดปฏิทินเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเป็นครั้งแรกและไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้น

การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์

แบบย้ายตามที่เห็น: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง โดยย้ายไปยังอักขระถัดไปที่อยู่ติดกันที่มองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์จากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และเคลื่อนที่ต่อไปยังอักขระขวาสุดของคำภาษาอังกฤษ แล้วเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้าย

แบบตรรกะ: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง ตามทิศทางของภาษาที่พบ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และจะเริ่มต้นที่อักขระซ้ายสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางจากซ้ายไปขวา

ธีมเริ่มต้น

คลิก เรียกดู เพื่อเลือกธีม ธีมของฟอนต์ หรือสีเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×