การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับฐานข้อมูลของคุณMicrosoft Access 2010 จากประเภทการตั้งค่าไคลเอ็นต์ ของตัวเลือก ตั้งค่าที่คุณทำจากประเภทนี้จะนำไปใช้กับไฟล์ฐานข้อมูล Access ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้สำหรับฐานข้อมูลเว็บไม่

ตัวเลือกการตั้งค่าไคลเอ็นต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดลักษณะของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงลักษณะการทำงาน

เปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเอง

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นบางอย่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เฉพาะภาษา ดูส่วนย้ายเคอร์เซอร์ที่การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์หลังจากที่คุณกด ENTER ให้ทำดังต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ไม่ย้าย

ให้เคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในเขตข้อมูลปัจจุบัน

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลถัดไปจะอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของเขตข้อมูลปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าทิศทางข้อความ การตั้งค่านี้เป็นการเลือกเริ่มต้น

ระเบียนถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันของระเบียนถัดไป เมื่อกำลังแสดงระเบียนหลายระเบียนอยู่ ระเบียนถัดไปคือระเบียนที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างของระเบียนปัจจุบัน

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรโดยใช้ตัวเลือก การทำงานของแป้นลูกศร

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการเคลื่อนย้ายแป้นลูกศร

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหรือเขตข้อมูลก่อนหน้าหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายตามการตั้งค่าภาษาของคุณ

อักขระถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปหรืออักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูลหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เคอร์เซอร์หยุดที่เขตข้อมูลแรก/สุดท้าย

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้แป้นลูกศรซ้ายและขวาย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลแรกหรือเขตข้อมูลสุดท้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าหรือระเบียนถัดไป

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์ในฟอร์มและแผ่นข้อมูลเมื่อคุณใช้แป้น ENTER, แป้น TAB และแป้นลูกศร ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งจากส่วน รูปแบบของการเข้าไปในเขตข้อมูล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกทั้งเขตข้อมูล

เลือกทั้งเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งท้ายเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงคุณลักษณะ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เองเพื่อแสดงคุณลักษณะที่มีประโยชน์ได้ เช่น การเคลื่อนไหว และแถบสถานะ จากตัวเลือก แสดง

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนของแฟ้มที่ใช้ล่าสุดที่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง ฐานข้อมูลล่าสุด

แถบสถานะ

แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Access

แสดงการเคลื่อนไหว

เปิดคุณลักษณะการเคลื่อนไหว เช่น การแทรกแบบเคลื่อนไหวของคอลัมน์ใหม่ลงในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ การพิมพ์ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวเลือกการพิมพ์เองก่อนที่จะพิมพ์รายงานหรือแผ่นข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ระยะขอบซ้าย

เปลี่ยนระยะขอบซ้ายเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิกแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว ตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบขวา

เปลี่ยนระยะขอบขวาของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบบน

เปลี่ยนระยะขอบบนของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ระยะขอบล่าง

เปลี่ยนระยะขอบล่างเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มที่มีอยู่และรายงาน คลิ กแท็บแฟ้ม แล้วคลิกพิมพ์ คลิกพิมพ์ อีกครั้ง แล้ว คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ใช้ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของ Access เองเมื่อคุณทำงานทั่วไปบางอย่าง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงข้อผิดพลาดในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Add-in

ตัวเลือกนี้จะอยู่ใต้ส่วน ทั่วไป และอาจมีประโยชน์ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access แสดงข้อผิดพลาดในโค้ดการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้เอง

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง

เล่นเสียงพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับMicrosoft Office Professional 2010 เหตุการณ์ของโปรแกรม เช่นเปิด บันทึก และพิมพ์ไฟล์ และแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่ได้กำหนดให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเสียงในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณเลือก หรือยกเลิกเลือกให้ผลตอบสนองกับกล่องกาเครื่องหมายเสียงในโปรแกรม Office หนึ่ง นั้นจะยังถูกเปิด หรือปิดสำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เปิดเสียงโฟลเดอร์ในแผงควบคุมของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงเมื่อต้องการเล่นเสียงส่วนใหญ่

เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดเมื่อ Access เริ่มต้น

เมื่อเลือกสิ่งนี้ Access เปิดฐานข้อมูลล่าสุดที่ใช้แทนที่จะแสดงหน้าMicrosoft Access มีสองวิธีการเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุด: ใช้แชร์ฐานข้อมูลสำหรับที่ใช้ล่าสุดเปิดขึ้นที่ใช้ร่วมกัน นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้หนึ่งคนเปิดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

การล็อกระเบียนเริ่มต้น

ไม่ล็อก เปิดระเบียนไว้สำหรับการแก้ไข

ทุกระเบียน ล็อกทุกระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ และล็อกระเบียนในตารางต้นแบบใดๆ ด้วย ระเบียนจะยังคงถูกล็อกอยู่ตราบใดที่คุณเปิดวัตถุนั้นไว้

ระเบียนที่แก้ไข ล็อกเฉพาะระเบียนที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น

ใช้การจัดรูปแบบของปีเป็นตัวเลข 4 หลัก

ฐานข้อมูลนี้ ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

หมายเหตุ:  การตั้งค่านี้จะมีความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่า ฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

ฐานข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดำเนินการค้นหาและแทนที่

คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการทำงานสำหรับการค้นหา และการค้นหา/แทนที่ได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ค้นหาด่วน

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่ทั้งเขตข้อมูลกับสตริงการค้นหา

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาเขตข้อมูลทั้งหมดและจับคู่ส่วนใดๆ ในเขตข้อมูล

ค้นหาที่ต้นเขตข้อมูล

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่อักขระเริ่มต้นในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกในการแสดงข้อความยืนยัน

การที่ผู้ใช้สามารถดูข้อความยืนยันเมื่อการกระทำบางอย่างเสร็จสมบูรณ์นั้นมีประโยชน์มาก ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตั้งค่าข้อความที่จะปรากฏขึ้นได้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของระเบียน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน

การลบเอกสาร

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณลบวัตถุฐานข้อมูล

แบบสอบถามแอคชัน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล หรือแบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางกับฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เปิดฐานข้อมูลโดยใช้การล็อกระดับระเบียน

ทำให้การล็อกระดับระเบียนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้การล็อกในระดับหน้าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อมูลในฟอร์ม แผ่นข้อมูล และโค้ดที่ใช้วัตถุชุดระเบียนเพื่อวนผ่านระเบียนต่างๆ ตัวเลือกนี้จะไม่นำไปใช้กับแบบสอบถามแอคชันหรือโค้ดที่ดำเนินการแบบเป็นกลุ่มโดยใช้คำสั่ง SQL

หมดเวลา OLE/DDE (วินาที) ควบคุมช่วงเวลาที่หลังจากนั้น Access จะพยายามทำ OLE หรือ DDE ที่ล้มเหลวใหม่ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-300 ค่าเริ่มต้นคือ 30

รีเฟรชช่วง (sec): จำนวนวินาทีหลังจากที่ Access จะปรับปรุงระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มนั้น ค่าที่ถูกต้อง: 0-32, 766 ค่าเริ่มต้น: 60 ค่า 0 ป้องกันไม่ให้อัปเดต

จำนวนลองอัปเดต: จำนวนครั้งที่ Access พยายามบันทึกระเบียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น ค่าที่ถูกต้อง: 0-10 ค่าเริ่มต้น: 2

การรีเฟรช ODBC ช่วง (sec): ช่วงเวลาที่เข้าถึงโดยอัตโนมัติรีเฟรชข้อมูลที่รวบรวมผ่านการเชื่อมต่อ ODBC ตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะเมื่อฐานข้อมูลใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ค่าที่ถูกต้อง: 0-32, 766 ค่าเริ่มต้น: 1500 ค่าศูนย์ป้องกันไม่ให้อัปเดต

อัปเดลองช่วง (มิลลิวินาที): จำนวนมิลลิวินาทีหลังจากที่ Access พยายามบันทึกระเบียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น ค่าที่ถูกต้อง: 0-1, 000 ค่าเริ่มต้น: 250

การดำเนินการ DDE

ละเว้นการร้องขอ DDE ทำให้ Access ละเว้นการร้องขอ DDE จากโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ

เปิดใช้งานการฟื้นฟู DDE ทำให้ Access ปรับปรุงการเชื่อมโยง DDE ตามช่วงเวลาที่ระบุในกล่อง ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที)

อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง

ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่จะทำงานเมื่อคุณเริ่ม Access หรือเปิดฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ทิศทางเริ่มต้น

ซ้ายไปขวา: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษและยุโรป ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

ขวาไปซ้าย: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากขวาไปซ้าย ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาตะวันออกกลาง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านขวาสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางไว้ที่มุมล่างด้านขวา

ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์

ถ้ามีให้ใช้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้การอ้างอิงวันที่พื้นฐานตามปฏิทินจันทรคติได้ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ฐานข้อมูลจะใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

หมายเหตุ: Access แนะนำให้ คุณเลือกชนิดปฏิทินเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล และเปลี่ยนการตั้งค่าที่ไม่ได้

การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์

แบบย้ายตามที่เห็น: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง โดยย้ายไปยังอักขระถัดไปที่อยู่ติดกันที่มองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์จากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และเคลื่อนที่ต่อไปยังอักขระขวาสุดของคำภาษาอังกฤษ แล้วเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้าย

แบบตรรกะ: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง ตามทิศทางของภาษาที่พบ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และจะเริ่มต้นที่อักขระซ้ายสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางจากซ้ายไปขวา

ชุดรูปแบบเริ่มต้น

คลิก เรียกดู เพื่อเลือกชุดรูปแบบเริ่มต้น ชุดรูปแบบของแบบอักษร หรือสีสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×