การกำหนดการตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

 1. แถบการเชื่อมโยงด้านบน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจการจัดการโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ การจัดการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก การตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 3. ถ้าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่เลือกอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่า บนเพจการตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ บนเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  • บนเพจเลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่า

 4. ในส่วน โซนเวลาเริ่มต้น ในรายการ เลือกโซนเวลา ให้คลิกโซนเวลาที่จะใช้สำหรับไซต์และไซต์ย่อยทั้งหมดภายใต้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 5. ในส่วน ตั้งค่าแม่แบบโควตาเริ่มต้น ในรายการ เลือกแม่แบบโควตา ให้คลิกแม่แบบโควตาที่จะใช้เป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

  ถ้าไม่มีแม่แบบโควตา คุณสามารถสร้างแม่แบบได้ด้วยการคลิกการเชื่อมโยง แม่แบบโควตา ในคำอธิบายส่วน เมื่อคุณระบุแม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คุณยังคงสามารถเลือกแม่แบบที่ต่างออกไปเมื่อคุณสร้างไซต์คอลเลกชัน

 6. ใน การตั้งค่าการแสดงและสมาร์ทแท็กชื่อบุคคล ภายใต้ เปิดใช้งานสมาร์ทแท็กชื่อบุคคลและสถานะออนไลน์สำหรับสมาชิก ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อระบุว่าจะแสดงข้อมูลนั้นสำหรับไซต์ทั้งหมดภายใต้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บหรือไม่

 7. ในส่วน ขนาดการอัปโหลดสูงสุด ให้พิมพ์ขนาดแฟ้มสูงสุดที่อนุญาต

  ขนาดแฟ้มสูงสุดตามค่าเริ่มต้นคือ 50 เมกะไบต์ (MB) ถ้าผู้ใช้พยายามที่จะอัปโหลดแฟ้มเดียวหรือกลุ่มแฟ้มที่ใหญ่กว่าขนาดอัปโหลดสูงสุด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และแฟ้มของผู้ใช้จะไม่ถูกอัปโหลด

 8. ในส่วน การแจ้งเตือน ภายใต้ การแจ้งเตือนบนเซิร์ฟเวอร์นี้คือ ให้เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับไซต์ทั้งหมดภายใต้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้

  • ถ้าคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนและคุณต้องการจำกัดจำนวนการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้สามารถสร้าง ให้ป้อนค่าภายใต้ การแจ้งเตือนจำนวนสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้ เมื่อต้องการอนุญาตจำนวนการแจ้งเตือนที่ไม่จำกัด ให้เลือก ไม่จำกัดจำนวน

 9. ในส่วน การตั้งค่า RSS ภายใต้ตัวดึงข้อมูล เปิดใช้งาน RSS ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อระบุว่าจะอนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล Really Simple Syndication (RSS) หรือไม่

 10. ในส่วน การตรวจสอบความถูกต้องของความปลอดภัยของเว็บเพจ ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องของความปลอดภัยคือ ให้เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของความปลอดภัยของเว็บเพจ

 11. เมื่อต้องการตั้งเวลาหมดอายุ ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องของความปลอดภัยหมดอายุ ให้เลือก หลังจาก แล้วพิมพ์ระยะเวลาที่จะรอก่อนที่การตรวจสอบความถูกต้องของความปลอดภัยจะหมดอายุ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้การตรวจสอบความถูกต้องหมดอายุ ให้เลือก ไม่ต้อง

 12. ในส่วน ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปในอีเมล ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อส่งหรือไม่ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางอีเมล

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้จะใช้ได้เมื่อ Microsoft Windows SharePoint Services กำลังทำงานในโหมดการสร้าง Active Directory เท่านั้น

 13. ในส่วน ตัวจัดการเหตุการณ์ที่เข้ากันได้กับรุ่นเก่า ให้เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวจัดการเหตุการณ์ที่เข้ากันได้กับรุ่นเก่า

  เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจะสามารถเขียนโค้ดเพื่อจัดการเหตุการณ์ แล้วคุณสามารถระบุโค้ดที่จะใช้สำหรับไลบรารีเอกสารเฉพาะ โดยใช้การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 14. ในส่วน แฟ้มบันทึกการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ ลบรายการออกจากแฟ้มบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก หลังจาก หรือ ไม่ ถ้าคุณเลือก หลังจาก ให้พิมพ์ค่าสำหรับจำนวนวันที่จะต้องเอารายการออกจากแฟ้มบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น เลือก ไม่ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เอารายการออกจากแฟ้มบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 15. ในส่วน ถังรีไซเคิล ภายใต้ สถานะของถังรีไซเคิล ให้เลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อระบุว่าจะเปิดหรือปิดถังรีไซเคิลของไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้หรือไม่

  ถ้าคุณปิดถังรีไซเคิล แฟ้มใดๆ ที่อยู่ในถังรีไซเคิลสำหรับไซต์ใดๆ ที่โฮสต์โดยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนั้นจะถูกลบ

 16. ใต้ ลบรายการในถังรีไซเคิล ให้เลือก หลังจาก หรือ ไม่

  ถ้าคุณเลือก หลังจาก ให้พิมพ์จำนวนวันที่จะรอก่อนที่จะลบข้อมูลในถังรีไซเคิล ถ้าคุณเลือก ไม่ ถังรีไซเคิลจะไม่ถูกลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 17. ภายใต้ ถังรีไซเคิลขั้นที่สอง ให้เลือก เพิ่ม หรือ ปิดใช้งาน

  • ถ้าคุณเลือก เพิ่ม ให้พิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มให้กับโควตาความจุของถังรีไซเคิลสำหรับไซต์นั้น

   ถังรีไซเคิลขั้นที่สองเก็บรายการที่ผู้ใช้ถูกลบออกจากถังรีไซเคิลไม่ว่างของพวกเขาเพื่อที่จะสามารถคืนค่ารายการที่ถูกลบได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควตาและถังรีไซเคิลขั้นที่สอง ดูโควตาการกำหนดค่าที่ มีในถังรีไซเคิลขั้นที่สอง

 18. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×