การกำหนดการตั้งค่าการออกแบบเองสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกฐานข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess โดยคลิกไฟล์ตัวเลือก แล้วตัวออกแบบวัตถุ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการออกแบบสำหรับตาราง ฟอร์ม รายงาน และการออกแบบแบบสอบถามจากส่วนกลางAccess ตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งนี้ แม้ว่าการตั้งค่าส่วนใหญ่จะถูกละเว้นในแผ่นข้อมูลตารางและมุมมองเค้าโครง นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดข้อผิดพลาดเลือกตรวจสอบการตั้งค่าจากประเภทนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Access จากนั้นตัวออกแบบวัตถุ

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบตารางเอง

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบคิวรีเอง

เลือกการตั้งค่าสำหรับการออกแบบฟอร์มและรายงาน

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบตารางเอง

มุมมองออกแบบตารางมีตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อสร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเองเริ่มต้นสำหรับตาราง เช่น ชนิดและขนาดของฟอนต์ การตั้งค่าคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายชื่อเขตข้อมูล และการตั้งค่าที่ทำให้ Access สามารถสร้างดัชนีสำหรับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติได้

การตั้งค่าการออกแบบตารางในตัวเลือกของ Access

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ชนิดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตารางใหม่ และเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในตารางที่มีอยู่ ชนิดข้อมูลเริ่มต้นคือ Text

ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทข้อความ

ตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่คุณสามารถป้อนได้สำหรับชนิดเขตข้อมูลเริ่มต้นที่คุณเลือก คุณไม่สามารถตั้งค่าให้เกินจำนวนอักขระสูงสุดที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ 255 อักขระได้

ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทตัวเลข

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชนิดจำนวนเต็มสำหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number

ดัชนีอัตโนมัติในการ นำเข้า/สร้าง

ใส่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดอักขระของชื่อเขตข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าเขตข้อมูลจากไฟล์ภายนอก หรือคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางAccess ทำดัชนีโดยอัตโนมัติเขตข้อมูลใด ๆ ที่ มีชื่อที่ตรงกับอักขระที่ใส่ต่อไปนี้ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อคั่นระหว่างสตริงที่อักขระ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์หน่วยชื่อAccess ดัชนีเขตข้อมูลที่มีชื่อว่า "ราคาต่อหน่วย" และ "CompanyName"

แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ'

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ จะแสดงขึ้น ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในตาราง และจะถามว่าคุณต้องการอัปเดตคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในคิวรี ฟอร์ม และรายงาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลบางอย่างในการออกแบบตารางหรือไม่

ด้านบนของหน้า

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบคิวรีเอง

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกจากพื้นที่ การออกแบบคิวรี จะมีการเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบลงในคิวรีใหม่ของคุณให้โดยอัตโนมัติ

แสดงการตั้งค่าการออกแบบคิวรี

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงชื่อตาราง

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องติดตามแหล่งที่มาของเขตข้อมูลในคิวรีที่ยึดตามตารางหลายตาราง เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแสดงแถว ตาราง ในตารางออกแบบคิวรี เมื่อต้องการซ่อนแถวเฉพาะสำหรับคิวรีใหม่เท่านั้น ให้ล้างการเลือกตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดคิวรีที่มีอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้แสดงชื่อตารางไว้ Access จะแทนที่ตัวเลือกนี้

แสดงเขตข้อมูลทั้งหมด

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเพิ่มคำสั่ง Select * ลงในคิวรีของคุณ ซึ่งคำสั่งนี้จะเรียกเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางต้นฉบับหรือคิวรีสำหรับคิวรีที่ให้ไว้ ถ้าคุณต้องการเห็นเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มเท่านั้นเมื่อคุณกำลังใช้งานตัวออกแบบคิวรี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้กับคิวรีแบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้นด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access เท่านั้น

เปิดใช้งานรวมอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้ตัวออกแบบคิวรี ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการรวมภายในระหว่างตารางสองตารางโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการกำหนดความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง ให้ล้างการเลือกตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: เพื่อให้การตั้งค่านี้ทำงาน ตารางต้องมีเขตข้อมูลที่แชร์ชื่อและชนิดข้อมูลเดียวกัน และหนึ่งในเขตข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นคีย์หลัก

ฟอนต์ของการออกแบบคิวรี

ฟอนต์: ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบคิวรี

ขนาด: ตั้งค่าขนาดของฟอนต์เริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบคิวรี

ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92)

  • ฐานข้อมูลนี้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเรียกใช้คิวรีเทียบกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องใช้ไวยากรณ์ ANSI-92 สำหรับคิวรีทั้งหมด คิวรีที่มีอยู่แล้วที่เขียนโดยใช้มาตรฐาน ANSI-89 ซึ่งเป็นมาตรฐานเก่า (ค่าเริ่มต้นของ Access) จะไม่ถูกเรียกใช้ หรืออาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้

  • ค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดให้ ANSI-92 เป็นไวยากรณ์คิวรีเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access

ด้านบนของหน้า

เลือกการตั้งค่าสำหรับการออกแบบฟอร์มและรายงาน

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน ตัวเลือกเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะการทำงานของสิ่งที่เลือก เมื่อลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเลือกตัวควบคุมหนึ่งตัวหรือมากกว่า การตั้งค่าที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับฐานข้อมูล Access ทั้งหมดไม่ว่าฐานข้อมูลนั้นจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม และยังนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่คุณจะสร้างขึ้นในอนาคตด้วย

แสดงตัวเลือกการตั้งค่าตัวออกแบบฟอร์มและรายงาน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกเพียงบางส่วน

สี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกจะครอบคลุมส่วนของตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุม

ต้องเลือกโดยตีกรอบล้อมทั้งหมด

สี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกจะล้อมตัวควบคุมหรือกลุ่มตัวควบคุมทั้งหมด

เทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ป้อนชื่อของฟอร์มที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลตสำหรับฟอร์มใหม่ ฟอร์มที่สร้างจากเทมเพลตจะมีคุณสมบัติของส่วนและตัวควบคุมเหมือนกับเทมเพลต

เทมเพลตรายงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ป้อนชื่อของรายงานที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลตสำหรับรายงานใหม่ รายงานใหม่จะมีคุณสมบัติของส่วนและตัวควบคุมเหมือนกับเทมเพลต

ใช้กระบวนงานเหตุการณ์เสมอ

เริ่ม Visual Basic Editor แทนการแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกแผ่นคุณสมบัติ ปุ่มตัวสร้าง ของเหตุการณ์ใดๆ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ Access สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆ ในการออกแบบฟอร์มและรายงานได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถล้างตัวเลือกใดๆ ที่ไม่ต้องการออกได้

การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พร้อมใช้งานในประเภท ตัวออกแบบวัตถุ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดในฟอร์มและรายงาน Access จะวางตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดไว้ในตัวควบคุมที่พบข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งชนิด ตัวบ่งชี้จะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายหรือมุมบนขวาของตัวควบคุม โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อความที่คุณได้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น สีเริ่มต้นของตัวบ่งชี้จะเป็นสีเขียว แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนสีนี้ได้ตามความต้องการ การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะเปิดทำงานอยู่ตามค่าเริ่มต้น และการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เท่ากับเป็นการปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับฐานข้อมูล

ตรวจหาป้ายชื่อและตัวควบคุมที่ไม่สัมพันธ์กัน

เมื่อคุณเลือกตัวควบคุมและป้ายชื่อ Access จะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุที่เลือกสัมพันธ์กัน ถ้า Access ตรวจพบข้อผิดพลาด ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดตามปกติ นอกจากนี้ ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด ยังจะแสดงขึ้นในกรณีที่ป้ายชื่อหรือตัวควบคุมสัมพันธ์กับวัตถุอื่นอีกด้วย

ตรวจหาป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน

การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฟอร์มเท่านั้น และเมื่อเลือกแล้วการตั้งค่าจะทำให้ Access สามารถตรวจสอบป้ายชื่อใหม่ทั้งหมดได้ เพื่อให้แน่ใจว่าป้ายชื่อเหล่านั้นสัมพันธ์กับตัวควบคุม

ตรวจหาข้อผิดพลาดคีย์ลัด

Access จะตรวจสอบคีย์ลัดที่ซ้ำกันและทางลัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น อักขระช่องว่าง และให้รายการทางเลือกอื่น การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฟอร์มเท่านั้น

ตรวจหาคุณสมบัติตัวควบคุมที่ไม่ถูกต้อง

Access จะตรวจสอบตัวควบคุมเพื่อหาการตั้งค่าคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น นิพจน์หรือชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจหาข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับรายงาน

Access จะตรวจสอบรายงานเพื่อหาข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ลำดับการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง หรือความกว้างที่มากกว่าขนาดกระดาษที่เลือก การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับรายงานเท่านั้น

สีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่ปรากฏเมื่อฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมมีข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×