การกำหนดการตั้งค่าการออกแบบเองสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ประเภทนักออกแบบวัตถุมีตัวเลือกการตั้งค่าที่สามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบวัตถุMicrosoft Access 2010 คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการออกแบบสำหรับตาราง ฟอร์ม รายงาน และการออกแบบแบบสอบถามจากตำแหน่งที่ตั้งนี้ตัวเลือกของ Access จากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าส่วนใหญ่จะถูกละเว้นในแผ่นข้อมูลตารางและมุมมองเค้าโครง นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดข้อผิดพลาดเลือกตรวจสอบการตั้งค่าจากประเภทนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบตาราง

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบแบบสอบถาม

เลือกการตั้งค่าสำหรับการออกแบบฟอร์มและรายงาน

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบตารางเอง

พื้นที่มุมมองออกแบบตารางมีตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อสร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเองเริ่มต้นสำหรับตาราง เช่น ชนิดและขนาดของแบบอักษร การตั้งค่าคำนำหน้าหรือคำเสริมท้ายชื่อเขตข้อมูล และการตั้งค่าที่อนุญาตให้ Access ทำดัชนีสำหรับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าการออกแบบตารางในตัวเลือกของ Access

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ชนิดเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตารางใหม่ และเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในตารางที่มีอยู่ ชนิดข้อมูลเริ่มต้นคือ Text

ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทข้อความ

ตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่คุณสามารถป้อนได้สำหรับชนิดเขตข้อมูลเริ่มต้นที่คุณเลือก คุณไม่สามารถตั้งค่าให้เกินจำนวนอักขระสูงสุดที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ 255 อักขระได้

ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทตัวเลข

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชนิดจำนวนเต็มสำหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number

ดัชนีอัตโนมัติในการ นำเข้า/สร้าง

ใส่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดอักขระของชื่อเขตข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าเขตข้อมูลจากไฟล์ภายนอก หรือคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางMicrosoft Access 2010 ทำดัชนีโดยอัตโนมัติเขตข้อมูลใด ๆ ที่ มีชื่อที่ตรงกับอักขระที่ใส่ต่อไปนี้ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อคั่นระหว่างสตริงที่อักขระ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์หน่วยชื่อAccess 2010 ดัชนีเขตข้อมูลที่มีชื่อว่า "ราคาต่อหน่วย" และ "CompanyName"

แสดงปุ่มตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ จะแสดงขึ้น ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในตาราง และจะถามว่าคุณต้องการปรับปรุงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลบางอย่างในการออกแบบตารางหรือไม่

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการออกแบบแบบสอบถามเอง

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกจากพื้นที่ ออกแบบแบบสอบถาม Access จะเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบลงในแบบสอบถามใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

แสดงการตั้งค่าการออกแบบคิวรี

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงชื่อตาราง

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องติดตามแหล่งที่มาของเขตข้อมูลในแบบสอบถามที่ยึดตามตารางหลายตาราง เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแสดงแถว ตาราง ในตารางออกแบบแบบสอบถาม เมื่อต้องการซ่อนแถวเฉพาะสำหรับแบบสอบถามใหม่เท่านั้น ให้ล้างการเลือกตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดแบบสอบถามที่มีอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้แสดงชื่อตาราง Access จะแทนที่ตัวเลือกนี้

แสดงผลเขตข้อมูลทั้งหมด

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access เพิ่มการเลือก *คำชี้แจงสู่แบบสอบถามของคุณ คำชี้แจงนั้นแล้วไปเรียกเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางหรือแบบแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่ระบุ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อคุณต้องการเห็นเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มเมื่อคุณกำลังใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้กับแบบสอบถามใหม่ที่คุณสร้างขึ้นด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access เท่านั้น

รวมอัตโนมัติได้

เมื่อคุณใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการรวมภายในระหว่างตารางสองตารางโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการกำหนดความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง ให้ล้างการเลือกตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: เพื่อให้การตั้งค่านี้ทำงาน ตารางต้องมีเขตข้อมูลที่มีชื่อและชนิดข้อมูลเดียวกันและหนึ่งในเขตข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นคีย์หลัก

แบบอักษรของการออกแบบแบบสอบถาม

แบบอักษร: ตั้งค่าแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบแบบสอบถาม

ขนาด: ตั้งค่าขนาดของแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบแบบสอบถาม

ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92)

  • ฐานข้อมูลนี้ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเรียกใช้แบบสอบถามเทียบกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องใช้ไวยากรณ์ ANSI-92 สำหรับแบบสอบถามทั้งหมด แบบสอบถามที่มีอยู่แล้วที่เขียนโดยใช้มาตรฐาน ANSI-89 ซึ่งเป็นมาตรฐานเก่า (ค่าเริ่มต้นของ Access) จะไม่ถูกเรียกใช้ หรืออาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

  • ค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดให้ ANSI-92 เป็นไวยากรณ์แบบสอบถามเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access

เลือกการตั้งค่าสำหรับการออกแบบฟอร์มและรายงาน

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน ตัวเลือกเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะการทำงานของสิ่งที่เลือก เมื่อลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเลือกตัวควบคุมหนึ่งตัวหรือมากกว่า การตั้งค่าที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับฐานข้อมูล Access ทั้งหมดไม่ว่าฐานข้อมูลนั้นจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม และยังนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่คุณจะสร้างขึ้นในอนาคตด้วย

แสดงตัวเลือกการตั้งค่าตัวออกแบบฟอร์มและรายงาน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกเพียงบางส่วน

สี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกจะครอบคลุมส่วนของตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุม

ต้องเลือกโดยตีกรอบล้อมทั้งหมด

สี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกจะล้อมตัวควบคุมหรือกลุ่มตัวควบคุมทั้งหมด

แม่แบบฟอร์ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ป้อนชื่อของฟอร์มที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบสำหรับฟอร์มใหม่ ฟอร์มที่สร้างจากแม่แบบจะมีคุณสมบัติของส่วนและตัวควบคุมเหมือนกับแม่แบบ

แม่แบบรายงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ป้อนชื่อของรายงานที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบสำหรับรายงานใหม่ รายงานใหม่จะมีคุณสมบัติของส่วนและตัวควบคุมเหมือนกับแม่แบบ

การใช้กระบวนงานเหตุการณ์เสมอ

เริ่มต้น Visual Basic Editor แทนที่จะแสดงกล่องโต้ตอบเลือกตัวสร้าง ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกบในแผ่นคุณสมบัติ ปุ่มตัวสร้าง สำหรับเหตุการณ์ใด ๆ

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ Access สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆ โดยอัตโนมัติในการออกแบบฟอร์มและรายงาน แต่คุณสามารถล้างตัวเลือกใดๆ ที่คุณอาจไม่ต้องการออกได้

การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พร้อมใช้งานในประเภท ตัวออกแบบวัตถุ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดในฟอร์มและรายงาน Access จะวางตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดไว้ในตัวควบคุมที่พบข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งชนิด ตัวบ่งชี้จะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายหรือมุมบนขวาของตัวควบคุม โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อความที่คุณได้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น สีเริ่มต้นของตัวบ่งชี้จะเป็นสีเขียว แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนสีนี้ได้ตามความต้องการ การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะเปิดทำงานอยู่ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับฐานข้อมูลของคุณได้โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

การตรวจหาป้ายชื่อและตัวควบคุมที่ไม่สัมพันธ์กัน

เมื่อคุณเลือกตัวควบคุมและป้ายชื่อ Access จะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุที่เลือกสัมพันธ์กัน ถ้า Access ตรวจพบข้อผิดพลาด ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดเหมือนปกติ นอกจากนี้ ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะแสดงขึ้นด้วยในกรณีที่ป้ายชื่อหรือตัวควบคุมสัมพันธ์กับวัตถุอื่น

การตรวจหาป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน

การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฟอร์มเท่านั้น และเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะสามารถตรวจสอบป้ายชื่อใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าป้ายชื่อเหล่านั้นสัมพันธ์กับตัวควบคุม

การตรวจหาข้อผิดพลาดแป้นพิมพ์ลัด

Access จะตรวจสอบแป้นพิมพ์ลัดที่ซ้ำกันและแป้นพิมพ์ลัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น อักขระช่องว่าง และให้รายการทางเลือกอื่น การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฟอร์มเท่านั้น

การตรวจหาคุณสมบัติตัวควบคุมที่ไม่ถูกต้อง

Access จะตรวจสอบตัวควบคุมเพื่อหาการตั้งค่าคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น นิพจน์หรือชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การตรวจหาข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับรายงาน

Access จะตรวจสอบรายงานเพื่อหาข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ลำดับการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง หรือความกว้างที่มากกว่าขนาดกระดาษที่เลือก การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับรายงานเท่านั้น

สีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่ปรากฏเมื่อฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมมีข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×