การกำหนดกระดานอภิปรายเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กระดานอภิปรายให้ที่แสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เข้าร่วมของไซต์เพื่ออภิปรายหัวข้อต่างๆ ร่วมกัน แม่แบบไซต์ส่วนใหญ่จะรวมความสามารถในการสร้างกระดานอภิปราย และไซต์ต่างๆ รวมถึงไซต์พื้นที่ทำงานหลายแห่งต่างก็มีกระดานอภิปรายที่ชื่อว่า 'การอภิปรายของทีม' อยู่แล้วภายใน ในฐานะเจ้าของไซต์ คุณสามารถกำหนดกระดานอภิปรายเองได้

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการกำหนดเองกระดานอภิปราย

สร้างมุมมอง

แก้ไขมุมมอง

ลบมุมมอง

มุมมองสาธารณะเริ่มต้นที่ระบุ

เกี่ยวกับกระดานอภิปราย

มีหลายตัวเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดมุมมองและลักษณะที่เฉพาะเจาะจงให้กับกระดานอภิปรายได้เอง เมื่อคุณสร้างมุมมองสำหรับกระดานอภิปรายขึ้นมาใหม่ คุณต้องยึดตามมุมมองที่มีอยู่ ตามค่าเริ่มต้นจะมีการจัดเตรียมมุมมองต่อไปนี้ไว้ให้

 • มุมมองชื่อเรื่อง    มุมมองนี้จะพร้อมใช้งานกับโฟลเดอร์ระดับบนสุดเท่านั้น (ระดับสูงสุดของกระดานอภิปราย) และจะถูกใช้เพื่อแสดงชื่อของการอภิปรายและ Metadata อื่นบนการอภิปรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อของแต่ละการอภิปรายในกระดานอภิปรายจะปรากฏเป็นการเชื่อมโยงในคอลัมน์ชื่อเรื่องที่คุณสามารถคลิกเพื่อไปยังโฟลเดอร์ระดับต่ำกว่าที่แสดงข้อความตอบกลับการอภิปรายนั้นได้

  หมายเหตุ: แม้จะเป็นไปได้ที่จะใช้มุมมองอื่นสำหรับโฟลเดอร์ระดับบนสุด เช่น มุมมองแบบแฟลตหรือมุมมองแบบหัวข้อ แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น ให้ใช้มุมมองชื่อเรื่องหรือมุมมองที่คุณสร้างโดยยึดตามมุมมองชื่อเรื่องแทนจะดีกว่า

 • มุมมองแบบแฟลต    ตามค่าเริ่มต้น มุมมองนี้จะพร้อมใช้งานกับโฟลเดอร์ของชนิดเนื้อหาการอภิปราย นั่นหมายความว่าจะไม่พร้อมใช้งานกับโฟลเดอร์ระดับบนสุด ในมุมมองนี้ เรื่องของการอภิปราย ข้อความตอบกลับการอภิปรายทั้งหมด และข้อความตอบกลับอื่นๆ จะถูกจัดแนวให้อยู่ด้านเดียว

 • มุมมองแบบหัวข้อ    ตามค่าเริ่มต้น มุมมองนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโฟลเดอร์ของชนิดเนื้อหาการอภิปรายเท่านั้น นั่นหมายความว่าจะไม่พร้อมใช้งานกับโฟลเดอร์ระดับบนสุด ในมุมมองนี้ เรื่องของการอภิปรายจะถูกจัดแนวไว้ในด้านหนึ่ง การตอบกลับทั้งหมดของการอภิปรายจะเยื้องออกมาเล็กน้อย และการตอบกลับทั้งหมดของการตอบกลับก่อนหน้าจะถูกจัดให้เยื้องออกไปอีก มุมมองนี้จะทำให้ดูได้ง่ายว่าการตอบกลับที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเป็นการตอบกลับเรื่องของการอภิปรายโดยตรงหรือเป็นการตอบกลับข้อความตอบกลับก่อนหน้า

หมายเหตุ: เมื่อสร้างมุมมองหนึ่งขึ้นมา คุณสามารถระบุได้ว่าจะให้เป็นมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะ โปรดสังเกตว่ามุมมองส่วนบุคคลจะพร้อมใช้งานกับบุคคลที่กำหนดมุมมองนั้นขึ้นมา ขณะที่มุมมองสาธารณะจะพร้อมใช้งานกับทุกคน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกการกำหนดค่าที่เจ้าของไซต์สามารถเลือกได้เมื่อสร้างมุมมองสำหรับกระดานอภิปรายขึ้นมา นอกจากนี้ตัวเลือกเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังพร้อมใช้งานเมื่อมีการแก้ไขมุมมองที่มีอยู่ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าของรายการส่วนใหญ่เอง คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ตัวเลือกการกำหนดค่า

การกระทำ

ชื่อ

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับมุมมองนี้ และระบุว่าจะให้เป็นมุมมองสาธารณะเริ่มต้นหรือไม่

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น นำไปใช้กับมุมมองสาธารณะเท่านั้น ไม่ใช่กับมุมมองส่วนบุคคล

ผู้ชม

ระบุว่ามุมมองนี้เป็นมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อมีการสร้างมุมมองขึ้นมาเท่านั้น

คอลัมน์

เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการในมุมมองนี้และจัดลำดับคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดงด้วย

เรียงลำดับ

เลือกคอลัมน์หลักและคอลัมน์รองที่คุณต้องการเรียงลำดับและจะให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

กรอง

ระบุว่าจะให้แสดงรายการทั้งหมด (การอภิปรายและข้อความตอบกลับ) ในมุมมองนี้หรือจะให้กรองรายการ เมื่อต้องการกรองคอลัมน์มากกว่าสองคอลัมน์ ให้คลิก แสดงคอลัมน์เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่จะกรองรายการ เราขอแนะนำให้คุณเลือกคอลัมน์ที่มีการทำดัชนีในส่วนคำสั่งแรกเพื่อให้การแสดงของเพจเร็วขึ้น

จัดกลุ่มโดย

ระบุว่าจะให้จัดกลุ่มการอภิปรายตามคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะจัดกลุ่มการอภิปรายทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือสร้างขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งได้

เมื่อมีการจัดกลุ่มอภิปราย การอภิปรายดังกล่าวจะปรากฏบนเพจหลักของกระดานอภิปรายในมุมมองแบบโครงสร้างที่ถูกตั้งชื่อตามคอลัมน์ที่ใช้จัดกลุ่มการอภิปราย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มุมมองแบบโครงสร้างยุบหรือขยายตามค่าเริ่มต้น รวมถึงจำนวนของกลุ่มที่จะให้แสดงในแต่ละเพจด้วย

ผลรวม

ระบุผลรวมของแต่ละคอลัมน์ในมุมมองนี้ การเลือกตัวเลือก นับจำนวน สำหรับคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งจะแสดงจำนวนของรายการในคอลัมน์นั้นบนเพจหลักของกระดานอภิปราย บางคอลัมน์มีตัวเลือก ค่ามากที่สุด และ ค่าน้อยที่สุด ซึ่งแสดงค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดในคอลัมน์นั้นตามลำดับ

ลักษณะ

เลือกลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับมุมมองนี้

โฟลเดอร์

ใช้ตัวเลือกในส่วนนี้สร้างทางเลือกต่อไปนี้ ซึ่งสามารถเพิ่มรูปแบบต่างๆ ลงในมุมมองของคุณได้

 • เลือกว่าจะให้แสดงรายการในโฟลเดอร์หรือไม่ต้องมีโฟลเดอร์

  สำหรับมุมมองแบบแฟลตและมุมมองแบบหัวข้อ การแสดงรายการภายในโฟลเดอร์จะแสดงเรื่องการอภิปรายที่ด้านบนของรายการสำหรับโฟลเดอร์ระดับต่ำกว่า การแสดงรายการที่ไม่มีโฟลเดอร์จะแสดงข้อมูลในรายการเหมือนกันโดยไม่มีเรื่องการอภิปรายที่ด้านบนของรายการนั้น

  หมายเหตุ: สำหรับมุมมองชื่อเรื่อง การแสดงรายการภายในโฟลเดอร์จะเป็นค่าเริ่มต้นและเป็นการตั้งค่าที่แนะนำไว้

 • แสดงมุมมองนี้ในโฟลเดอร์ทั้งหมด ในโฟลเดอร์ระดับบนสุดเท่านั้น หรือในโฟลเดอร์ของชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่งที่คุณเลือก

  หมายเหตุ: มุมมองส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมทั้งกับโฟลเดอร์ระดับบนสุดและโฟลเดอร์ระดับต่ำกว่า เนื่องจากโดยปกติคุณควรเลือกที่จะสร้างมุมมองที่คุณสร้างโดยยึดตามมุมมองชื่อเรื่องที่พร้อมใช้งานเฉพาะในโฟลเดอร์ระดับบนสุดเท่านั้น และสร้างมุมมองที่คุณสร้างโดยยึดตามมุมมองแบบแฟลตหรือมุมมองแบบหัวข้อที่พร้อมใช้งานกับโฟลเดอร์ของชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่ง

จำนวนรายการสูงสุด

ระบุจำนวนรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ คุณสามารถกำหนดให้ค่านี้เป็นค่าจำกัดสัมบูรณ์ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแสดงรายการทั้งหมดในรายการโดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีขนาดตามที่ระบุได้

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมอง

มุมมองที่คุณสร้างสำหรับกระดานอภิปรายกระดานใดกระดานหนึ่งจะพร้อมใช้งานกับการอภิปรายทั้งหมดภายในกระดานอภิปรายนั้น

 1. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายที่คุณต้องการสร้างมุมมอง

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก สร้างมุมมอง

 3. บนเพจ 'สร้างมุมมอง' ในส่วน เริ่มต้นจากมุมมองที่มีอยู่ ให้คลิกชื่อของมุมมองที่มีอยู่ซึ่งคุณต้องการให้มุมมองใหม่ยึดตาม

 4. บนเพจ 'สร้างมุมมอง' ในส่วน ชื่อ ให้ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับมุมมองนี้และระบุว่าจะให้มุมมองนี้เป็นมุมมองสาธารณะเริ่มต้นหรือไม่

 5. ในส่วน ผู้ชม ให้ระบุว่าจะให้เป็นมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะ

 6. ในส่วน คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์และตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงคอลัมน์เหล่านั้นในมุมมองนี้

 7. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกคอลัมน์แรกและคอลัมน์ที่สองที่คุณต้องการเรียงลำดับในมุมมอง

  ถ้าคุณไม่ต้องการเลือกคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ให้เลือก ไม่มี

 8. ในส่วน กรอง ให้เลือกตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการสำหรับมุมมองนี้

 9. ในส่วน โฟลเดอร์ ให้เลือกตัวเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมองนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเพจ 'สร้างมุมมอง' ให้ดูตารางก่อนหน้า

 10. เมื่อคุณทำการเลือกของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขมุมมอง

 1. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายที่คุณต้องการแก้ไขมุมมอง

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขมุมมองที่แสดงในโฟลเดอร์ระดับบนสุด ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนู มุมมอง

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขมุมมองของข้อความติดประกาศ ให้คลิกชื่อของการอภิปรายใดๆ จากนั้นให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนู มุมมอง

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

 4. บนเพจ 'แก้ไขมุมมอง' ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนเพจ 'แก้ไขมุมมอง' ให้ดูตารางก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ลบมุมมอง

 1. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายที่คุณต้องการลบมุมมอง

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ากระดานอภิปราย

 3. บนหน้าอภิปรายชื่อกระดานอภิปรายที่กำหนดเอง ในส่วนมุมมอง คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการลบ

 4. บนเพจ 'แก้ไขมุมมอง' ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

ด้านบนของหน้า

ระบุมุมมองสาธารณะเป็นมุมมองเริ่มต้น

คุณสามารถระบุมุมมองเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายและแยกมุมมองเริ่มต้นสำหรับข้อความตอบกลับได้

 1. บน 'เรียกใช้ด่วน' ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายที่คุณต้องการระบุมุมมองสาธารณะเป็นมุมมองเริ่มต้น

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ากระดานอภิปราย

 3. บนเพจการอภิปราย กำหนดชื่อกระดานอภิปรายเอง ในส่วน มุมมอง ให้คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นมุมมองเริ่มต้น

 4. บนเพจ แก้ไขมุมมอง ในส่วน ชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×