การกองซ้อนวัตถุรูปวาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วัตถุรูปวาดจะกองซ้อนในแต่ละเลเยอร์ตามที่คุณเพิ่มวัตถุรูปวาดเหล่านั้นในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นลำดับการกองซ้อนเมื่อวัตถุซ้อนกัน วัตถุบนสุดจะคลุมส่วนของวัตถุที่อยู่ข้างใต้ คุณสามารถสร้างลักษณะพิเศษอื่นด้วยการวางซ้อนวัตถุเมื่อคุณวาด คุณไม่ต้องวาดวัตถุล่างสุดก่อน เนื่องจากคุณสามารถย้ายวัตถุนั้นได้ภายหลัง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

    ถ้าวัตถุถูกซ่อนใต้วัตถุอื่น ให้คลิกหนึ่งในวัตถุ และกดแท็บหรือ SHIFT+แท็บ จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วชี้ไปที่ ลำดับ

  3. คลิกคำสั่งสำหรับการวางที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้คลิก

นำวัตถุมาไว้ข้างหน้าสุดของการกองซ้อน

นำไปไว้ข้างหน้าสุด

ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุดของการกองซ้อน

ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

นำวัตถุมาไว้ข้างหน้าหนึ่งขั้น

นำไปข้างหน้า

ย้ายวัตถุไปข้างหลังหนึ่งขั้น

ย้ายไปข้างหลัง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×