การกองซ้อนวัตถุรูปวาด

วัตถุรูปวาดจะกองซ้อนในแต่ละเลเยอร์ตามที่คุณเพิ่มวัตถุรูปวาดเหล่านั้นในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นลำดับการกองซ้อนเมื่อวัตถุซ้อนกัน วัตถุบนสุดจะคลุมส่วนของวัตถุที่อยู่ข้างใต้ คุณสามารถสร้างลักษณะพิเศษอื่นด้วยการวางซ้อนวัตถุเมื่อคุณวาด คุณไม่ต้องวาดวัตถุล่างสุดก่อน เนื่องจากคุณสามารถย้ายวัตถุนั้นได้ภายหลัง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

    ถ้าวัตถุถูกซ่อนใต้วัตถุอื่น ให้คลิกหนึ่งในวัตถุ และกดแท็บหรือ SHIFT+แท็บ จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วชี้ไปที่ ลำดับ

  3. คลิกคำสั่งสำหรับการวางที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการ

ให้คลิก

นำวัตถุมาไว้ข้างหน้าสุดของการกองซ้อน

นำไปไว้ข้างหน้าสุด

ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุดของการกองซ้อน

ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

นำวัตถุมาไว้ข้างหน้าหนึ่งขั้น

นำไปข้างหน้า

ย้ายวัตถุไปข้างหลังหนึ่งขั้น

ย้ายไปข้างหลัง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×