การกลับลำดับการลงจุดของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

คุณสามารถกลับลำดับการลงจุดของประเภทหรือค่าได้สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติที่มีแกนที่สาม คุณไม่สามารถกลับลำดับการลงจุดของค่าในแผนภูมิเรดาร์ได้

  1. คลิกแกนสำหรับประเภท ค่า หรือชุดข้อมูลของลำดับการลงจุดที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ มาตราส่วน

  3. เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดลำดับของประเภท ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภทในลำดับย้อนกลับ

    เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดลำดับของค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

    เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิสามมิติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×