การกลับลำดับการลงจุดของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกลับลำดับการลงจุดของประเภทหรือค่าได้สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติที่มีแกนที่สาม คุณไม่สามารถกลับลำดับการลงจุดของค่าในแผนภูมิเรดาร์ได้

  1. คลิกแกนสำหรับประเภท ค่า หรือชุดข้อมูลของลำดับการลงจุดที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ มาตราส่วน

  3. เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดลำดับของประเภท ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภทในลำดับย้อนกลับ

    เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดลำดับของค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

    เมื่อต้องการกลับลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิสามมิติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×