การกระจายเนื้อหาของเซลล์ไปยังคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแบ่งเนื้อหาของเซลล์ และส่วนส่วนประกอบต่าง ๆ ของการแจกจ่ายลงในเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานของคุณประกอบด้วยคอลัมน์ชื่อเต็มคุณสามารถแบ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ได้แก่คอลัมน์ชื่อและนามสกุลคอลัมน์ได้

เคล็ดลับ: 

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: ช่วงที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่คุณต้องการแยกสามารถใส่จำนวนแถว แต่จะสามารถรวมไม่เกินหนึ่งคอลัมน์ มีสิ่งสำคัญที่เก็บคอลัมน์ว่างเพียงพอทางด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลในคอลัมน์อยู่ติดกันถูกเขียนทับด้วยข้อมูลที่จะมีการแจกจ่าย ถ้าจำเป็น แทรกหมายเลขของคอลัมน์ว่างที่จะเป็นเพียงพอที่จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลที่กระจายส่วนประกอบต่าง ๆ ของแต่ละรายการ

  1. เลือกเซลล์ ช่วง หรือทั้งคอลัมน์ที่มีค่าข้อความที่คุณต้องการจะแยก

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก ข้อความเป็นคอลัมน์

    กลุ่มเครื่องมือข้อมูลบนแท็บข้อมูล

  3. ทำตามคำแนะนำในการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์ เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแบ่งข้อความลงในคอลัมน์ที่แยกกัน

    หมายเหตุ: สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการทำตามขั้นตอนทั้งหมดของตัวช่วยสร้าง ดูในหัวข้อแยกข้อความลงในคอลัมน์อื่นที่มีการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์หรือคลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม ในการแปลงเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์ของข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel

ฟังก์ชัน TEXT (อ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×