การกระจายเนื้อหาของเซลล์ไปยังคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

คุณสามารถแยกเนื้อหาจากเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ลงในคอลัมน์ แล้วกระจายเนื้อหาเหล่านั้นเป็นส่วนที่แยกกันในเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีคอลัมน์ชื่อเต็ม คุณสามารถแบ่งคอลัมน์เป็นคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุลได้

  1. เลือกเซลล์ ช่วง หรือทั้งคอลัมน์ที่มีค่าข้อความที่คุณต้องการจะแยก

    หมายเหตุ: ช่วงที่คุณต้องการแยกอาจมีจำนวนแถวเท่าใดก็ได้ แต่ไม่สามารถมีคอลัมน์ได้เกินกว่าหนึ่งคอลัมน์ และคุณควรเว้นคอลัมน์ว่างทางด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือกไว้ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ถูกเขียนทับโดยข้อมูลที่จะทำการกระจาย ถ้าจำเป็น คุณสามารถแทรกคอลัมน์ว่างได้

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก ข้อความเป็นคอลัมน์

    กลุ่มเครื่องมือข้อมูลบนแท็บข้อมูล

  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความให้เป็นคอลัมน์ เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแบ่งข้อความให้เป็นคอลัมน์

หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำขั้นตอนทั้งหมดของตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูหัวข้อ แยกข้อความลงในคอลัมน์ต่างๆ ด้วยตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์ หรือคลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม ในตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความให้เป็นคอลัมน์

เคล็ดลับ: สำหรับวิธีการอื่นในการกระจายข้อความในคอลัมน์ต่างๆ ให้ดูบทความ แยกข้อความระหว่างคอลัมน์ต่างๆ ด้วยการใช้ฟังก์ชัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมเซลล์ที่มี ฟังก์ชัน CONCAT หรือ ฟังก์ชัน CONCATENATE ได้

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel

ฟังก์ชัน TEXT (อ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×