การกรอง การเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือไปยังมุมมองข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอง เรียงลำดับ หรือจัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองข้อมูล โดยใช้แถบเครื่องมือในเบราว์เซอร์

คุณยังสามารถเปิดบนการกรอง และการเรียงลำดับบนส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอง หรือเรียงลำดับข้อมูล โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ เช่นมุมมองรายการเดียว

ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่เหมือน: คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือ หรือใช้ส่วนหัวของคอลัมน์แต่ไม่ใช่ทั้งสองได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือไปยังมุมมองข้อมูลที่ใช้เค้าโครงใด ๆ แต่คุณสามารถเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์เท่านั้นลงในมุมมองข้อมูลที่ใช้เค้าโครงตารางพื้นฐาน

เมื่อต้อง การสร้างตัวอย่างข้อมูลและมุมมองข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้ หรือเมื่อต้อง การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

ในบทความนี้

เพิ่ม หรือเอาออก หรือแถบเครื่องมือที่กรอง เรียง กลุ่มข้อมูล

เพิ่ม หรือเอาการกรอง และเรียงลำดับบนส่วนหัวของคอลัมน์

เพิ่ม หรือเอาออก หรือแถบเครื่องมือที่กรอง เรียง กลุ่มข้อมูล

เมื่อคุณใช้แถบเครื่องมือการกรองมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์ ตัวกรองมีผลเฉพาะงานนำเสนอของข้อมูลนั้น การกรองที่ไม่เกิดขึ้นที่อย่างใดอย่างหนึ่งระดับแหล่งที่มาของระดับ XSLT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองมุมมองข้อมูล ดูบทความกรองข้อมูลในมุมมองข้อมูล

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือที่ถูกเพิ่มลงในมุมมองข้อมูลบนหน้า.aspx ใหม่

แถบเครื่องมือที่เพิ่มให้กับมุมมองข้อมูล

ถ้าคุณแนบ Default.master ไปยังหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูลและแถบเครื่องมือ บางลักษณะจาก Core.css ถูกนำไปใช้ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แถบเครื่องมือที่เพิ่มให้กับมุมมองข้อมูลบนเพจที่มีการนำ default.master มาใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลลงในมุมมองข้อมูลหลังจากที่คุณเพิ่มแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือไม่ได้รับอัปเดตโดยอัตโนมัติ ด้วยชุดเขตข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการอัปเดตเขตข้อมูลที่ปรากฏในเมนูดรอปดาวน์บนแถบเครื่องมือ คุณต้องเอาแถบเครื่องมือแล้ว เพิ่มอีกครั้ง

เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือไปยังมุมมองข้อมูล:

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูล

 2. คลิกขวาที่มุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกมุมมองข้อมูล และจากนั้น คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป คลิกลูกศรอีกครั้งเพื่อซ่อนรายการ

 3. คลิกคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล เปิดขึ้น

  ตัวเลือกการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มที่ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

 4. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเครื่องมือ ด้วยตัวเลือกสำหรับ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ด้านล่างที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาแถบเครื่องมือ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเครื่องมือ ด้วยตัวเลือก

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาการกรอง และเรียงลำดับบนส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวเลือกอื่นให้กลไกของการเรียงลำดับ และกรอง โดยใช้ส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง ที่นี่คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองข้อมูลตามเพียงตัวเลือกเหมาะสมในรายการแบบหล่นลงของส่วนหัวของคอลัมน์ได้ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ สไตล์ CSS บางอย่าง (ที่มีชื่อ.ms vh, .ms vb และ สลับ.ms) จะถูกนำไปใช้ และแตกต่างกันลักษณะหน้าตามีมุมมองข้อมูล รูปภาพต่อไปนี้แสดงวิธีมุมมองข้อมูลปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์

เมนูแบบหล่นลงบนส่วนหัวคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลลงในมุมมองข้อมูลหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์ แถบเครื่องมือไม่ได้รับอัปเดตโดยอัตโนมัติ ด้วยชุดเขตข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการอัปเดตเขตข้อมูลที่ปรากฏในเมนูแบบหล่นลงบนส่วนหัวของคอลัมน์ คุณต้องเอาแถบเครื่องมือแล้ว เพิ่มอีกครั้ง

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูล

 2. คลิกขวาที่มุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกมุมมองข้อมูล และจากนั้น คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป คลิกลูกศรอีกครั้งเพื่อซ่อนรายการ

 3. คลิกคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล เปิดขึ้น

  ตัวเลือกการเรียงลำดับและการกรองบนส่วนหัวคอลัมน์ที่ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

 4. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเรียงลำดับ และกรอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์ (เฉพาะเค้าโครงตารางพื้นฐาน)

  • เมื่อต้องการปิดการเรียงลำดับ และการกรอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์ (เฉพาะเค้าโครงตารางพื้นฐาน)

   หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณปิดการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์ ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์ CSS จะยังคงใช้มุมมองข้อมูลด้วย คุณสามารถเอาลักษณะเหล่านี้ด้วยตนเองซึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความเอาออก หรือลบสไตล์ได้

  • เรียงลำดับ และกรองข้อมูลในส่วนหัวของคอลัมน์ได้ก็ต่อเมื่อมุมมองข้อมูลใช้เค้าโครงตารางพื้นฐาน เมื่อต้องการตรวจสอบเค้าโครงที่ ใช้มุมมองข้อมูลของคุณ คลิกที่แท็บเค้าโครง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×