การกรองโดยใช้เงื่อนไขขั้นสูง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการกรองข้อมูลจำเป็นต้องใช้เกณฑ์ที่ซับซ้อน (เช่นชนิด = "Produce" OR พนักงานขาย = "Davolio"), คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ได้

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง คลิ >ข้อมูลขั้นสูง

กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

ตัวอย่าง

ภาพรวม

หลายเงื่อนไข คอลัมน์เดียว เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

พนักงานขาย = "Davolio" OR พนักงานขาย = "Buchanan"

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง

ชนิด = "ผลผลิต" AND ยอดขาย > 1000

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ชนิด = "ผลผลิต" OR พนักงานขาย = "Buchanan"

ชุดเงื่อนไขหลายชุด ทุกชุดมีคอลัมน์เดียว

(ยอดขาย > 6000 AND ยอดขาย < 6500 ) OR (ยอดขาย < 500)

ชุดเงื่อนไขหลายชุด มีหลายคอลัมน์ในแต่ละชุด

(พนักงานขาย = "Davolio" และขาย >3000) หรือ
(พนักงานขาย = "Buchanan" และขาย > 1500)

เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

พนักงานขาย = ชื่อที่มีตัวอักษร 'u' เป็นอักษรตัวที่สอง

ภาพรวม

คำสั่ง ขั้นสูง ทำงานต่างจากคำสั่ง ตัวกรอง ในลักษณะที่สำคัญหลายลักษณะ

 • คำสั่งนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง แทนที่จะเป็นเมนูตัวกรองอัตโนมัติ

 • ให้คุณพิมพ์เงื่อนไขขั้นสูงในช่วงเงื่อนไขที่แยกต่างหากบนแผ่นงาน และเหนือช่วงของเซลล์หรือตารางที่คุณต้องการกรอง Microsoft Office Excel จะใช้ช่วงเงื่อนไขที่แยกต่างหากนั้นในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเงื่อนไขขั้นสูง

ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้สำหรับขั้นตอนทั้งหมดในบทความนี้

ข้อมูลมีแถวว่างสี่ข้างต้นช่วงรายการที่จะใช้เป็นช่วงเกณฑ์ (a1: c4) และ (a6: c10) ช่วงรายการ ช่วงของเกณฑ์มีป้ายชื่อคอลัมน์ และมีอย่างน้อยหนึ่งแถวว่างระหว่างค่าเกณฑ์และช่วงรายการ

การทำงานกับข้อมูลนี้ เลือกในตารางต่อไปนี้ คัดลอก และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

เครื่องดื่ม

สิทธิชัย

$5122

เนื้อสัตว์

วรพล

$450

ผลผลิต

Buchanan

$6328

ผลผลิต

วรพล

$6544

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้โดยใช้ด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าด้วยตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์จะเป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

การใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อพิมพ์ข้อความหรือค่า

เนื่องจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) จะใช้เพื่อระบุสูตรเมื่อคุณพิมพ์ข้อความหรือค่าลงในเซลล์ ดังนั้น Excel จะประเมินสิ่งที่คุณพิมพ์ อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์การกรองที่ไม่คาดคิด เมื่อต้องการระบุตัวดำเนินการเปรียบเทียบแบบเท่ากับสำหรับข้อความหรือค่า ให้พิมพ์เงื่อนไขเป็นนิพจน์สตริงในเซลล์ที่เหมาะสมในช่วงเงื่อนไขดังนี้

=''= รายการ ''

โดยที่ รายการ คือข้อความหรือค่าที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น

สิ่งที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์

สิ่งที่ Excel ประเมินและแสดง

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

การพิจารณาการตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในระหว่างการกรองข้อมูลข้อความ Excel จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สูตรเพื่อดำเนินการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กได้ ตัวอย่างเช่น ให้ดูที่ส่วน เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

การใช้ชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งชื่อช่วงว่า เงื่อนไข และการอ้างอิงสำหรับช่วงนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในกล่อง ช่วงเงื่อนไข คุณยังสามารถกำหนดชื่อ ฐานข้อมูล ให้กับช่วงรายการที่จะกรอง และกำหนดชื่อ แยก ให้กับพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถวได้อีกด้วย ซึ่งช่วงเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในกล่อง ช่วงรายการ และ คัดลอกไปที่ ตามลำดับ

การสร้างเงื่อนไขโดยใช้สูตร

คุณสามารถใช้ค่าจากการคำนวณที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรเป็นเงื่อนไขของคุณได้ โปรดจำประเด็นสำคัญต่อไปนี้

 • สูตรต้องประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

 • เนื่องจากคุณกำลังใช้สูตร ให้ป้อนสูตรเหมือนที่คุณทำตามปกติ และอย่าพิมพ์นิพจน์ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  =''= รายการ ''

 • อย่าใช้ป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับป้ายชื่อเงื่อนไข ให้ปล่อยป้ายชื่อเงื่อนไขว่างไว้หรือใช้ป้ายชื่อที่ไม่ใช่ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงรายการ (ในตัวอย่างต่อไปนี้คือ ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ และ ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ)

  ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์ในสูตรแทนการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์หรือชื่อช่วง Excel จะแสดงค่าความผิดพลาด เช่น #NAME? หรือ #VALUE! ในเซลล์ที่มีเงื่อนไข คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดนี้ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดนี้ไม่มีผลต่อการกรองช่วงรายการ

 • สูตรที่คุณใช้เป็นเกณฑ์ต้องใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่สอดคล้องกันในแถวแรกของข้อมูล

 • การอ้างอิงอื่นๆ ทั้งหมดในสูตรต้องเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

หลายเงื่อนไข คอลัมน์เดียว เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (พนักงานขาย = "Davolio" OR พนักงานขาย = "Buchanan")

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขสำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขใต้แต่ละเงื่อนไขในแต่ละแถวของช่วงเงื่อนไข จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=Davolio"

  ="=Buchanan"

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วง A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก ก่อนการกรองให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$C$3

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เนื้อสัตว์

  วรพล

  $450

  ผลผลิต

  กิตติ

  $6,328

  Produce

  วรพล

  $6,544

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (ชนิด = "ผลผลิต" AND ยอดขาย > 1000)

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขทั้งหมดไว้ในแถวเดียวกันของช่วงเงื่อนไข จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=ผลผลิต"

  >1000

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ใดๆ ในช่วง A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก โดยก่อนการกรอง ให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$C$2

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  produce

  กิตติ

  $6,328

  Produce

  วรพล

  $6,544

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (ชนิด = "ผลผลิต" OR พนักงานขาย = "Buchanan")

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับหลายเงื่อนไขในหลายคอลัมน์โดยที่เงื่อนไขใดๆ อาจเป็นจริง ให้พิมพ์เงื่อนไขในคอลัมน์และแถวต่างๆ ของช่วงเงื่อนไข จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=ผลผลิต"

  ="=Buchanan"

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก ก่อนกรองให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ป้อนการอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วแถวที่ถูกคัดลอกก็จะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$B$3

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  produce

  กิตติ

  $6,328

  Produce

  วรพล

  $6,544

ชุดเงื่อนไขหลายชุด ทุกชุดมีคอลัมน์เดียว

ตรรกะบูลีน    ( (ยอดขาย > 6000 AND ยอดขาย < 6500 ) OR (ยอดขาย < 500) )

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับชุดเงื่อนไขหลายชุดเงื่อนไข โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วยเงื่อนไขสำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้รวมคอลัมน์หลายคอลัมน์ที่มีส่วนหัวของคอลัมน์เดียวกัน จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ยอดขาย

  >6000

  <6500

  <500

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก ก่อนกรองให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ป้อนการอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วแถวที่ถูกคัดลอกก็จะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$D$3

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เนื้อสัตว์

  วรพล

  $450

  ผลผลิต

  กิตติ

  $6,328

ชุดเงื่อนไขหลายชุด มีหลายคอลัมน์ในแต่ละชุด

ตรรกะบูลีน:    ( (พนักงานขาย = "Davolio" AND ยอดขาย > 3000) OR (พนักงานขาย = "Buchanan" AND ยอดขาย > 1500) )

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับชุดเงื่อนไขหลายชุด โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วยเงื่อนไขสำหรับหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์ชุดเงื่อนไขแต่ละชุดในแต่คอลัมน์และแถว จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=วรพล"

  >3000

  ="=กิตติ"

  >1500

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ใดๆ ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก โดยก่อนการกรอง ให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่องช่วงเกณฑ์ ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเกณฑ์ รวมถึงป้ายผนึกเกณฑ์ ใช้ตัวอย่าง ใส่ $A$1:$C$3.To ย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  produce

  กิตติ

  $6,328

  Produce

  วรพล

  $6,544

เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

ตรรกะบูลีน:    พนักงานขาย = ชื่อที่มีตัวอักษร 'u' เป็นอักษรตัวที่สอง

 1. เมื่อต้องการค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือมากกว่าดังต่อไปนี้

  • พิมพ์อักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อค้นหาแถวที่มีค่าข้อความในคอลัมน์ที่ขึ้นต้นด้วยอักขระเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Dav เป็นเงื่อนไข Excel จะค้นหา "Davolio," "David," และ "Davis"

  • ใช้อักขระตัวแทน

   ใช้

   เมื่อต้องการค้นหา

   ? (เครื่องหมายคำถาม)

   อักขระใด ๆ หนึ่งอักขระ
   ตัวอย่างเช่น sm?th ค้นหา "smith" และ "smyth"

   * (เครื่องหมายดอกจัน)

   จำนวนอักขระ
   ตัวอย่างเช่น, * east ค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

   ~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

   การทำเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
   ตัวอย่างเช่น fy91 ~? ได้อย่างไร ค้นหา "fy91?"

 2. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 3. ในแถวที่อยู่ด้านล่างป้ายชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขที่คุณต้องการจับคู่ จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=เนื้*"

  ="=?u*"

 4. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 5. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนแผ่นงาน ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก ก่อนกรองให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ป้อนการอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วแถวที่ถูกคัดลอกก็จะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 7. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$B$3

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง ออกชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงของเกณฑ์ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 8. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เครื่องดื่ม

  สิทธิชัย

  $5,122

  เนื้อสัตว์

  วรพล

  $450

  ผลผลิต

  กิตติ

  $6,328

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×