การกรองและการเน้นใน Power View

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Power View มีวิธีการกรองและเน้นข้อมูลในรายงานหลายวิธีด้วยกัน เนื่องจาก Metadata ใน ตัวแบบข้อมูล ต้นแบบ Power View จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตารางและเขตข้อมูลที่แตกต่างกันในตัวแบบเพื่อสร้างรายการบนแผ่นงานหรือมุมมองที่เน้น และกรองซึ่งกันและกัน

Power View มีหลายวิธีในการแบ่งส่วนและตัดข้อมูล ตัวกรองจะเอาข้อมูลออกทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลที่ฉันต้องการจะเน้น เมื่อต้องการกรองข้อมูลใน Power View ฉันสามารถใช้ตัวกรองบานหน้าต่างตัวกรอง ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวกรองแบบไขว้ได้ การเน้นไม่ใช่การกรอง เนื่องจากไม่ได้เป็นการเอาข้อมูลออกแต่จะเน้นเซตย่อยของข้อมูลที่สามารถดูได้ ข้อมูลที่ไม่ถูกเน้นจะยังคงมองเห็นได้แต่เป็นสีจาง

ตัวกรองและการเน้นสามารถนำไปใช้ กับทั้งแผ่นงานหรือมุมมอง การแสดงภาพแต่ละ และกัน ไม่มีตัวกรองนำไปใช้ข้ามหลายแผ่นงานหรือมุมมอง

การกรองใน Power View

การเน้นใน Power View

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

ทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถจำกัดข้อมูลของคุณโดยการเลือกค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายค่า

การคลิกแถบเครื่องดื่มในแผนภูมิแท่งที่แทรกอยู่จะเน้นค่าเครื่องดื่มในแผนภูมิแท่งขนาดใหญ่กว่าและกรองการ์ด

แผนภูมิขนาดใหญ่ที่มีแผนภูมิขนาดเล็กแทรกอยู่

การกรองแบบไขว้และการเน้นด้วยแผนภูมิ

การแสดงภาพสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกรองและปากกาเน้นข้อความได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ในตัวแบบต้นแบบ นี่คือความสามารถในการโต้ตอบแบบเป็นภาพแบบไขว้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกค่าได้โดยตรงบนการแสดงภาพหนึ่ง และให้ค่านั้นกรองและ/หรือเน้นขอบเขตข้อมูลอื่นในมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกหนึ่งคอลัมน์ในแผนภูมิคอลัมน์ การเลือกนี้จะทำให้มีการทำงานต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

กรองค่าในตาราง ไทล์ รวมถึงแผนภูมิฟองทั้งหมดในรายงาน และ

เน้นค่าในแผนที่และแผนภูมิแท่ง และแผนภูมิคอลัมน์ โดยจะเน้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้นๆ และแสดงผลกระทบของค่าที่เลือกต่อค่าดั้งเดิม

ใช้ Ctrl +คลิก เพื่อเลือกค่าหลายค่า เมื่อต้องการล้างตัวกรอง ให้คลิกภายในตัวกรองแต่ไม่ใช่บนค่า

ตัวกรองแบบโต้ตอบยังสามารถทำงานร่วมกับแผนภูมิที่มีชุดข้อมูลหลายชุดได้ การคลิกเพียงส่วนเดียวของแท่งในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนจะกรองค่าที่ระบุนั้น การคลิกรายการในคำอธิบายแผนภูมิจะกรองทุกส่วนในชุดข้อมูลนั้น

ในรูปด้านล่างนี้ แผนภูมิคอลัมน์ทางด้านซ้ายจะเป็นเน้นเฉพาะเครื่องดื่มแบบเย็นในแผนภูมิแท่งทางด้านขวา เครื่องดื่มแบบเย็นจะมีสีเหลืองและสีขาวเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าส่วนสีเหลืองและสีขาวของอาหารเป็นเครื่องแบบดื่มเย็น

แผนภูมิคอลัมน์ที่กรองค่าในชุดข้อมูล

การเน้นในแผนภูมิที่มีชุดข้อมูล

การเลือกตัวกรองแบบโต้ตอบจะถูกบันทึกเมื่อคุณย้ายจากแผ่นงานหนึ่งหรือมุมมองหนึ่งไปยังอีกแผ่นงานหรืออีกมุมมอง แต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเวิร์กบุ๊กหรือรายงาน เมื่อคุณบันทึกและเปิดเวิร์กบุ๊กหรือรายงานในภายหลัง แผนภูมิแต่ละรายการจะกลับไปเป็นสถานะเดิม

ดูเพิ่มเติม

Power View และ Power Pivot วิดีโอ

Power View: สำรวจ แสดง ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: วิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×