การกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

การกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

ใน Excel คุณมีวิธีกรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือเอาค่าที่ซ้ำกันออกได้หลายวิธีดังนี้:

 • เมื่อต้องการกรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน ให้ใช้คำสั่ง ขั้นสูง ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 • เมื่อต้องการเอาค่าที่ซ้ำกันออก ให้ใช้คำสั่ง เอารายการที่ซ้ำกันออก ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล บนแท็บ ข้อมูล

 • เมื่อต้องการเน้นค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน ให้ใช้คำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ในกลุ่ม ลักษณะ บนแท็บ หน้าแรก

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับการกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เอาค่าที่ซ้ำกันออก

จัดรูปแบบค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำตามเงื่อนไข

เรียนรู้เกี่ยวกับการกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

การกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันและการเอาค่าที่ซ้ำกันออกเป็นงานสองอย่างที่สัมพันธ์กันใกล้ชิด เนื่องจากผลลัพธ์ที่แสดงเหมือนกันคือรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน คุณซ่อนค่าที่ซ้ำกันไว้ชั่วคราว แต่เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกันออก คุณลบค่าที่ซ้ำกันอย่างถาวร

ค่าที่ซ้ำกันคือการที่ค่าทั้งหมดในแถวนั้นตรงกันพอดีกับค่าทั้งหมดในอีกแถวหนึ่ง ค่าที่ซ้ำกันถูกกำหนดจากค่าที่แสดงในเซลล์และไม่จำเป็นต้องเป็นค่าที่เก็บไว้ในเซลล์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าวันที่เดียวกันในเซลล์หลายเซลล์ ค่าวันที่หนึ่งจัดรูปแบบเป็น "8/3/2548" และอีกค่าวันที่เป็น "8 มี.ค. 2548" ค่าดังกล่าวถือว่าไม่ซ้ำกัน

เป็นการดีที่จะกรองหรือจัดรูปแบบค่าที่ไม่ซ้ำกันตามเงื่อนไขก่อนเพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์เป็นอย่างที่คุณต้องการ ก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกันออก

ด้านบนของเพจ

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการกรองช่วงของเซลล์หรือตารางในพื้นที่ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  2. เมื่อต้องการคัดลอกผลลัพธ์ของการกรองไปยังตำแหน่งอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น

   2. ในกล่อง คัดลอกไปที่ ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์

    อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบไว้ชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงาน แล้วกด ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะระเบียนที่แตกต่างเท่านั้น และคลิก ตกลง

  ค่าที่ไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ด้านบนของเพจ

เอาค่าที่ซ้ำกันออก

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกันออก เฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางเท่านั้นที่ได้รับผล ค่าอื่นภายนอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือย้าย

เนื่องจากคุณลบข้อมูลอย่างถาวร จึงเป็นการดีที่จะคัดลอกต้นฉบับของช่วงของเซลล์หรือตารางลงในแผ่นงานหรือสมุดงานก่อนเอาค่าที่ซ้ำกันออก

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก เอารายการที่ซ้ำกันออก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก ไม่เลือกทั้งหมด

   ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางมีหลายคอลัมน์ และคุณต้องการเลือกเพียงไม่กี่คอลัมน์ คุณอาจใช้วิธีที่ง่ายขึ้นด้วยการคลิก ไม่เลือกทั้งหมด แล้วภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ

 4. คลิก ตกลง

  จะมีข้อความแสดงเพื่อระบุว่าค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออกไปเท่าใดและค่าที่ไม่ซ้ำกันเหลืออยู่เท่าใด หรือไม่มีค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออกไป

 5. คลิก ตกลง

ปัญหา: ฉันมีปัญหาในการเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่จัดเค้าร่างหรือมีผลรวมย่อย

คุณไม่สามารถนำค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่จัดเค้าร่างหรือมีผลรวมย่อย หากต้องการนำรายการที่ซ้ำกันออก คุณต้องนำทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อยออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดเค้าร่างรายการข้อมูลเวิร์กชีต และ นำผลรวมย่อยออก

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำตามเงื่อนไข

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ตามค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ เน้นกฎของเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือก ค่าที่ซ้ำกัน

 4. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

   กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าเลือกแผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. เลือกเปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในแผนงาน แล้วเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ

 5. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎในกล่องรายการ จัดรูปแบบทั้งหมด เลือก ไม่ซ้ำ หรือ ซ้ำ

 6. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 7. เลือกรูปแบบตัวเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการใช้ เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×