การกรองข้อมูลใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การกรองข้อมูลเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อค้นหาและทำงานกับชุดย่อยของข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือในคอลัมน์ตาราง ข้อมูลที่กรองจะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ และซ่อนแถวที่คุณไม่ต้องการให้แสดง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองตามคอลัมน์ได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ตัวกรองนั้นเพิ่มได้ ซึ่งหมายความว่าตัวกรองเพิ่มเติมแต่ละตัวจะกรองตามตัวกรองปัจจุบันและจะลดชุดย่อยของข้อมูล คุณสามารถสร้างชนิดตัวกรองสองชนิดคือ ตามรายการค่า หรือตามเงื่อนไข

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตัวกรองข้อความ

ตัวกรองตัวเลข

กรองวันหรือเวลา

กรองหาหมายเลขบนหรือด้านล่าง

ล้างตัวกรองสำหรับคอลัมน์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการกรองข้อมูล

กรองข้อความ

เมื่อต้องการกรองข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Microsoft Office Excel โดยใช้ตัวกรองก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เลือกจากรายการของค่าข้อความ   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการของค่าข้อความ ให้เลือกหรือล้างค่าข้อความที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งค่า

   รายการของค่าข้อความสามารถเป็นได้ถึง 1,000 รายการ ถ้ารายการมีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกค่าข้อความที่ระบุเพื่อกรอง

   เมื่อต้องการทำให้เมนูตัวกรองกว้างขึ้นหรือยาวขึ้น ให้คลิกแล้วลากมุมล่าง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที้ ตัวกรองข้อความ แล้วคลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยอักขระบางตัว ให้เลือก เริ่มต้นด้วย หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มีอักขระบางตัว ณ ตำแหน่งใดก็ได้ในข้อความ ให้เลือก มี

  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนข้อความ

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร "ก" ให้ใส่ หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มี "กระดิ่ง" ที่ใดก็ตามในข้อความนั้น ให้ใส่ กระดิ่ง

   ถ้าคุณจำเป็นต้องค้นหาข้อความที่ใช้บางอักขระร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ให้ใช้อักขระตัวแทน

   วิธีการใช้อักขระตัวแทน

   อักขระตัวแทนต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบสำหรับตัวกรองข้อความได้

   ให้ใช้

   เมื่อต้องการค้นหา

   ? (เครื่องหมายคำถาม)

   อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
   ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

   * (เครื่องหมายดอกจัน)

   อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
   ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

   ~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

   เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
   ตัวอย่างเช่น fy06~? จะค้นหา "fy06?"

ด้านบนของหน้า

การกรองตัวเลข

เมื่อต้องการกรองข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Excel โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เลือกจากรายการตัวเลข   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการตัวเลข ให้เลือกหรือล้างตัวเลขที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งตัว

   รายการของตัวเลขสามารถเป็นได้ถึง 1,000 รายการ ถ้ารายการมีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกตัวเลขที่ระบุเพื่อกรอง

   เมื่อต้องการทำให้เมนูตัวกรองกว้างขึ้นหรือยาวขึ้น ให้คลิกแล้วลากมุมล่าง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข แล้วคลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามขอบเขตบนหรือล่างของตัวเลข ให้เลือก ระหว่าง

  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนตัวเลข

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามหมายเลขขอบเขตล่างที่ "25" และหมายเลขขอบเขตบนที่ "50" ให้ป้อน 25 และ 50

ด้านบนของหน้า

การกรองวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการกรองข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Excel ก่อนโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีวันที่หรือเวลา

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เลือกจากรายการของวันหรือเวลา   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการวันที่หรือเวลา ให้เลือกหรือล้างวันที่หรือเวลาที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งค่า

   ตามค่าเริ่มต้น วันที่ทั้งหมดในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางจะถูกจัดกลุ่มตามลำดับชั้นของปี เดือน และวัน การเลือกหรือการล้างระดับของลำดับชั้นที่สูงกว่าจะเลือกหรือล้างวันที่ทั้งหมดที่ซ้อนกันต่ำกว่าระดับนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกปี 2006 เดือนจะถูกแสดงรายการในระดับต่ำกว่าปี 2006 และวันจะถูกแสดงรายการใต้เดือนแต่ละเดือน

   รายการของค่าสามารถเป็นได้ถึง 1,000 รายการ ถ้ารายการมีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกค่าที่ระบุเพื่อกรอง

   เมื่อต้องการทำให้เมนูตัวกรองกว้างขึ้นหรือยาวขึ้น ให้คลิกแล้วลากมุมล่าง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที่ ตัวกรองวันที่ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   ตัวกรองทั่วไป   

   ตัวกรองทั่วไปคือตัวกรองที่กรองตามตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

   1. คลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง (เท่ากับก่อนหน้าหลังจาก หรือ ระหว่าง) หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนวันที่หรือเวลา

    ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามขอบเขตวันที่หรือเวลาบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

   3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนวันที่หรือเวลา

    ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามขอบเขตวันที่ก่อนที่ "1/3/2549" และขอบเขตวันที่หลังที่ "1/6/2549" ให้ป้อน 1/3/2549 และ 1/6/2549 หรือเมื่อต้องการกรองตามขอบเขตเวลาก่อนที่ "8:00 น." และขอบเขตเวลาหลังที่ "12:00 น." ให้ป้อน 8:00 น. และ 12:00 น.

    ตัวกรองแบบไดนามิก   

    ตัวกรองแบบไดนามิกเป็นตัวกรองที่เกณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณนำตัวกรองไปใช้ใหม่

   4. คลิกคำสั่งวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง

    ตัวอย่างเช่น บนเมนู วันที่ทั้งหมดในช่วงเวลา เพื่อกรองวันที่ทั้งหมดตามวันที่ปัจจุบัน ให้เลือก วันนี้หรือเพื่อกรองวันที่ทั้งหมดตามเดือนต่อไปนี้ ให้เลือก เดือนถัดไป

    • คำสั่งภายใต้เมนู วันที่ทั้งหมดในคาบเวลา เช่น มกราคม หรือ ไตรมาส 2 จะกรองตามคาบเวลาไม่ว่าจะเป็นปีใด คำสั่งนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการเปรียบเทียบการขายตามคาบเวลาในเวลาหลายปี

    • ปีนี้ และ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน แตกต่างกันในวิธีการจัดการวันที่ในอนาคต ปีนี้ สามารถส่งกลับวันที่ในอนาคตของปีปัจจุบัน ในขณะที่ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน จะส่งกลับวันที่จนถึงวันที่ปัจจุบันเท่านั้น

    • ตัวกรองวันที่ทั้งหมดจะใช้ตามกับปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

    • ปีงบประมาณและไตรมาสงบประมาณจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมของปีปฏิทินเสมอ

ด้านบนของหน้า

กรองตัวเลขอันดับบนหรืออันดับล่าง

เมื่อต้องการกรองข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Excel ก่อนโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข แล้วเลือก 10 อันดับแรก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง 10 อันดับแรก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่องด้านซ้าย ให้คลิก บน หรือ ล่าง

  2. ในกล่องตรงกลาง ให้ป้อนตัวเลขจาก 1 ถึง 255 สำหรับ รายการ หรือ 0.00 ถึง 100.00 สำหรับ เปอร์เซ็นต์

  3. ในกล่องทางด้านขวา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการกรองตามตัวเลข ให้คลิก รายการ

   • เมื่อต้องการกรองตามเปอร์เซ็นต์ ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

ค่าอันดับบนและอันดับล่างจะขึ้นอยู่กับช่วงของเซลล์เดิมหรือคอลัมน์ตารางเดิม ไม่ใช่เซตย่อยของข้อมูลที่กรอง

ด้านบนของหน้า

ล้างตัวกรองของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการล้างตัวกรองสำหรับคอลัมน์ คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ บนส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กล้างตัวกรองจาก <ชื่อ >

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการกรองข้อมูล

ปัญหาต่อไปนี้เป็นปัญหาที่คุณควรตระหนักทั้งในการจำกัดการกรองหรือป้องกันการกรอง

หลีกเลี่ยงการผสมรูปแบบของที่เก็บ    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้สร้างสมุดงานไม่ควรผสมรูปแบบการเก็บ เช่น ข้อความและตัวเลข หรือตัวเลขและวันที่ ในคอลัมน์เดียวกัน เนื่องจากชนิดคำสั่งตัวกรองเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับแต่ละคอลัมน์ ถ้ามีรูปแบบการเก็บที่ผสมกันอยู่ คำสั่งที่ถูกแสดงก็คือรูปแบบการเก็บที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์มีค่าสามค่าเก็บไว้เป็นตัวเลข และค่าสี่ค่าเป็นข้อความ คำสั่งตัวกรองที่จะแสดงคือ ตัวกรองข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

อาจมีแถวถูกกรองมากเกินขีดจำกัดสูงสุดของแถวที่แสดง    ถ้าจำนวนของแถวที่ตรงกับตัวกรองมีขนาดเกินจำนวนสูงสุดของแถวที่แสดงในMicrosoft Office Excel Web Access, Microsoft Office Excel Web Access แสดงชุดแรกของแถวที่ถูกกรองขึ้นเป็นจำนวนสูงสุดปัจจุบัน เมื่อต้องการดู กรองแถวทั้งหมดคุณอาจต้องหน้าขอบเขตที่เลื่อนถัดไป คุณอาจไม่สามารถดูทั้งหมดของแถวที่จะส่งกลับ โดยที่ตัวกรองในขอบเขตที่เลื่อนหนึ่ง โดยการเพิ่มจำนวนของแถวที่จะแสดงใน Excel Web Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

อักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาจะสามารถป้องกันการกรองได้    Excel Web Access ไม่สามารถกรองข้อมูลในคอลัมน์ที่มีอักขระที่มีค่า ANSI ตั้งแต่ 0 ถึง 32 ซึ่งเป็นอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ในสมุดงาน Excel อักขระเหล่านี้จะแสดงกล่องสี่เหลี่ยมเป็นอักขระตัวยึด เมื่อต้องการกรองข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องเอาอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาออก หรือแทนที่ด้วยอักขระที่พิมพ์ออกมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

สมาชิกจากการคำนวณในรายงาน PivotTable    คุณไม่สามารถนำตัวกรองที่รวมสมาชิกจากการคำนวณ (ระบุ โดยเป็นสีน้ำเงิน) กับรายการอื่น ๆ รวมถึงสมาชิกจากการคำนวณอื่น ๆ เปลี่ยนตัวกรองเพื่อให้มีเลือกสมาชิกคำนวณเพียงหนึ่ง หรือถ้าคุณกำลังเลือกรายการอย่าง น้อยสองรายการ เอาสมาชิกจากการคำนวณ

PivotTable metadata อาจมองเห็นได้     ถ้าคุณเป็นผู้สร้างสมุดงาน และคุณประกาศสมุดงานที่มีรายงาน OLAP PivotTable ที่มีการใช้การกรอง จึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะสามารถเห็น metadata ของเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ อย่าเปิดใช้งานการกรอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×