การกรองข้อมูลใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเน้นไปที่ส่วนที่เล็กลงของข้อมูล PivotTable จำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด คุณสามารถกรองข้อมูลนั้นได้ การกรองมีหลายวิธีด้วยกัน เริ่มด้วยการแทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับการกรองข้อมูลของคุณด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อกรองข้อมูล และจะแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลากับข้อมูลของคุณ ดังนั้นคุณจะรู้ว่าเขตข้อมูลใดที่แสดงหรือซ่อนไว้ใน PivotTable ที่กรองเสมอ

ตัวเลือกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่มีการเลือกปุ่มหลายปุ่มถูกเน้น

เคล็ดลับ: ขณะนี้ ในExcel 2016 คุณสามารถลองตัวแบ่งส่วนข้อมูลเลือกแบบหลาย ด้วยการคลิกปุ่มบนป้ายผนึกดังที่แสดงไว้ที่ด้านบน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ออกแบบ

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2016 หรือ 2013 คลิกวิเคราะห์ >แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ปุ่มแทรกตัวแบ่งข้อมูล บนแท็บวิเคราะห์

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 หรือ 2007 คลิกตัวเลือก >แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล >แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งข้อมูล เลือกกล่องของเขตข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละเขตที่คุณเลือกในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละรายการ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable

  ถ้าต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือกรายการต่างๆ ที่คุณต้องการให้แสดง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อแสดง เครื่องมือตัวแบ่งส่วนข้อมูล บน Ribbon จากนั้นนำสไตล์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูลไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแท็บ ตัวเลือก

วิธีอื่นๆ ในการกรองข้อมูล PivotTable

ใช้ฟีเจอร์การกรองใดๆ ต่อไปนี้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้องที่คุณต้องการวิเคราะห์

กรองข้อมูลด้วยตัวคุณเอง

ใช้รายการตัวกรองเพื่อกรองรายงาน

แสดงข้อความ ค่า หรือวันที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

แสดงรายการ 10 อันดับแรกหรือ 10 อันดับสุดท้าย

กรองตามส่วนที่เลือกเพื่อแสดง หรือซ่อนรายการที่เลือกเท่านั้น

เปิดหรือปิดตัวเลือกการกรอง

กรองข้อมูลด้วยตัวคุณเอง

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์

  ตัวกรองป้ายชื่อแถว

 2. ในรายการของป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบนของรายการ จากนั้นเลือกกล่องของรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณ

  กล่อง เลือกทั้งหมด ในแกลเลอรีตัวกรอง

  ถ้าต้องการดูรายการเพิ่มเติมในรายการ ให้ลากจุดจับตรงมุมล่างขวาของแกลเลอรีตัวกรองเพื่อขยาย

 3. คลิก ตกลง

  ลูกศรการกรองจะเปลี่ยนเป็นไอคอนนี้ ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ เพื่อแสดงว่าได้มีการนำตัวกรองไปใช้ คลิกไอคอนเพื่อเปลี่ยนหรือล้างตัวกรองโดยการคลิก ล้างตัวกรองออกจาก <ชื่อเขตข้อมูล>

  เมื่อต้องการเอาการกรองทั้งหมดในครั้งเดียว ดูต่อไปนี้:

  • ใน 2016 หรือ 2013: คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable จากนั้น คลิกวิเคราะห์ >ล้าง >ล้างตัวกรอง

  • ใน 2010 หรือ 2007: คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable จากนั้น คลิกตัวเลือก >ล้าง >ล้างตัวกรอง

  ปุ่มล้าง บนแท็บวิเคราะห์

ใช้รายการตัวกรองเพื่อกรองรายงาน

หมายเหตุ: ตัวกรองรายงานเป็นป้ายชื่อเป็นตัวกรอง ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ในExcel 2016 และExcel 2013 ดูภาพหน้าจอด้านล่าง:

พื้นที่ตัวกรองในบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable
บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ใน Excel 2016
ตัวกรองรายงานในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล PivotTable
บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล PivotTable ใน Excel 2010

โดยใช้ตัวกรองรายงาน คุณสามารถแสดงชุดของค่าแตกต่างกันในรายงาน PivotTable ได้อย่างรวดเร็ว รายการที่คุณเลือกในตัวกรองจะแสดงใน PivotTable และจะถูกซ่อนรายการที่ถูกเลือก ถ้าคุณต้องการแสดงตัวกรองหน้า (ชุดของค่าที่ตรงกับรายการตัวกรองรายงานที่เลือก) บนแผ่นงานที่แยกต่างหาก คุณสามารถระบุตัวเลือกนั้น

เพิ่มตัวกรองรายงาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายใน PivotTable

  บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล PivotTable ปรากฏขึ้น

 2. ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คลิกที่เขตข้อมูลในพื้นที่ และเลือกย้ายไปที่ตัวกรองรายงาน

  ย้ายไปยังรายงานตัวกรอง

คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เมื่อต้องการสร้างตัวกรองรายงานมากกว่าหนึ่ง ตัวกรองรายงานจะแสดงอยู่เหนือรายงาน PivotTable สำหรับการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูล ในพื้นที่ตัวกรองรายงาน ลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ลำดับของตัวกรองรายงานจะมีผลในรายงาน PivotTable

แสดงตัวกรองรายงานในแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable เกี่ยวข้องของรายงาน PivotChart

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในรายงาน PivotTable แล้ว คลิ กตัวเลือก PivotTable

 3. ในแท็บเค้าโครงและรูปแบบ ระบุตัวเลือกเหล่านี้:

 4. ภายใต้เค้าโครง ในกล่องรายการแสดงเขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองรายงาน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในคอลัมน์จากซ้ายไปขวา เลือกไปไว้เหนือ แล้วลง

  • เมื่อต้องการแสดงตัวกรองรายงานในแถวจากบนลงล่าง เลือกลงมา แล้วซ้ายไปขวา

 5. ในกล่องเขตข้อมูลตัวกรองรายงานสำหรับแต่ละคอลัมน์ หรือเขตข้อมูลตัวกรองรายงานสำหรับแต่ละแถว พิมพ์ หรือเลือกหมายเลขของเขตข้อมูลเพื่อแสดงก่อนที่จะรับค่าคอลัมน์หรือแถวโดยยึดตามการตั้งค่าของแสดงเขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองรายงาน อื่น

เลือกรายการในตัวกรองรายงาน

 1. ในรายงาน PivotTable คลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์อยู่ถัดจากตัวกรองรายงาน

  คลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์อยู่ถัดจาก (ทั้งหมด)
 2. เมื่อต้องการแสดงในกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถยกเลิกเลือก หรือเลือกเหล่านั้นตามที่จำเป็นต้องใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายการเลือกหลายรายการ

  เลือกหลายรายการ
 3. ตอนนี้คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการแสดงในรายงาน เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด คลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก(ทั้งหมด)

 4. คลิกตกลง ควรเลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งสำหรับปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งาน

  ตัวกรองรายงานขณะนี้แสดงรายการที่ถูกกรอง

  รายการที่ถูกกรองโดยยึดตามตัวกรองค่าในตัวกรองรายงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server Analysis Services (เวอร์ชัน 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) เป็นแหล่งข้อมูลOLAP คุณสามารถเลือกสมาชิกจากการคำนวณเป็นรายการเดียว คุณไม่สามารถเลือกหลายรายการเมื่อหนึ่ง หรือหลายรายการเหล่านั้นเป็นสมาชิกจากการคำนวณ

แสดงเพตัวกรองรายงานบนแผ่นงานที่แยกต่างหาก

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในรายงาน PivotTable (หรือรายงาน PivotTable เกี่ยวข้องของรายงาน PivotChart) ที่มีอย่าง น้อยหนึ่งตัวกรองรายงาน

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2016 หรือ 2013 คลิกแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotTable คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือก แล้ว คลิ กแสดงหน้าของตัวกรองรายงาน

  แสดงตัวเลือกหน้าตัวกรองรายงาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 หรือ 2007 คลิกตัวเลือก แท็บ ในกลุ่มPivotTable คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือก แล้ว คลิ กแสดงหน้าของตัวกรองรายงาน

  กลุ่ม PivotTable บนแท็บ ตัวเลือก ภายใต้ เครื่องมือ PivotTable

 3. ในกล่องโต้ตอบแสดงหน้าของตัวกรองรายงาน เลือกเขตข้อมูลตัวกรองรายงาน แล้ว คลิ กตกลง

แสดงข้อความ ค่า หรือวันที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

 1. ใน PivotTable ให้คลิกขวาที่ป้ายชื่อเขตข้อมูลข้อความ ค่า หรือวันที่ใดๆ จากนั้นคลิก ตัวกรองป้ายชื่อตัวกรองค่า หรือ ตัวกรองวันที่

 2. คลิกที่คำสั่งของตัวดำเนินการการเปรียบเทียบที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยอักขระบางตัว ให้เลือก เริ่มต้นด้วย หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มีอักขระบางตัว ณ ตำแหน่งใดก็ได้ในข้อความ ให้เลือก มี

  หมายเหตุ: ตัวกรองป้ายชื่อ จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อเขตข้อมูลของป้ายชื่อแถวหรือป้ายชื่อคอลัมน์ไม่มีป้ายชื่อที่เป็นข้อความ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองป้ายชื่อ <ชื่อเขตข้อมูล> ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการกรองตาม

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร "ก" ให้ใส่ หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มี "กระดิ่ง" ที่ใดก็ตามในข้อความนั้น ให้ใส่ กระดิ่ง

   ถ้า PivotTable ยึดตามแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีอักขระที่เฉพาะเจาะจงได้

ให้ใช้

เมื่อต้องการค้นหา

? (เครื่องหมายคำถาม)

อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

* (เครื่องหมายดอกจัน)

อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
ตัวอย่างเช่น fy06~? จะค้นหา "fy06?"

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองค่า <ชื่อเขตข้อมูล> ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการกรองตาม

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองวันที่ <ชื่อเขตข้อมูล> ให้ใส่วันที่ที่คุณต้องการกรองตาม

  ถ้า PivotTable ยึดตามแหล่งข้อมูล OLAP ตัวกรองวันที่จำเป็นต้องใช้ชนิดข้อมูลของเวลาแบบลำดับชั้นของเขตข้อมูลคิวบ์ OLAP ถ้าวันที่ถูกใส่เป็นข้อความในเขตข้อมูลข้อความ ตัวกรองวันที่จะไม่พร้อมใช้งาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาตัวกรองป้ายชื่อ ตัวกรองวันที่ หรือตัวกรองค่าออก ให้คลิกลูกศร ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ ในป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิก ตัวกรองป้ายชื่อตัวกรองวันที่ หรือ ตัวกรองค่า จากนั้นคลิก ล้างตัวกรอง

แสดงรายการ 10 อันดับแรกหรือ 10 อันดับสุดท้าย

คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อแสดงค่าหรือข้อมูล 10 อันดับแรกหรือ 10 อันดับสุดท้ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

 1. ในรายงาน PivotTable ให้คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง บน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ แล้วคลิก ตัวกรองค่า จากนั้นคลิก 10 อันดับแรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง 10 อันดับแรก <ชื่อเขตข้อมูล> ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องแรก ให้คลิก บน หรือ ล่าง

  2. ในกล่องที่สอง ให้ใส่ตัวเลข

  3. ในกล่องที่สาม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการกรองตาม

   • เมื่อต้องการกรองตามตัวเลขของรายหาร ให้เลือก รายการ

   • เมื่อต้องการกรองตามเปอร์เซ็นต์ ให้เลือก เปอร์เซ็นต์

   • เมื่อต้องการกรองตามผลรวม ให้เลือก ผลรวม

  4. ในกล่องที่สี่ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

กรองตามส่วนที่เลือกเพื่อแสดง หรือซ่อนรายการที่เลือกเท่านั้น

 1. ใน PivotTable เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งในเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรองตามส่วนที่เลือก

  คุณสามารถทำการเลือกไม่ต่อเนื่อง โดยกด CTRL ค้างไว้เมื่อคุณเลือกรายการ

 2. คลิกขวารายการในส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กตัวกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่เลือก คลิกเก็บเฉพาะรายการที่เลือก

  • เมื่อต้องการซ่อนรายการที่เลือก คลิกซ่อนรายการที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงรายการที่ซ่อนอยู่อีกครั้ง โดยการเอาตัวกรอง คลิกขวาที่รายการอื่นในเขตข้อมูลเดียวกัน คลิกตัวกรอง แล้ว คลิ กล้างตัวกรอง

เปิดหรือปิดตัวเลือกการกรอง

ถ้าคุณต้องการใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่ม ตัวกรอง ใน PivotTable ของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวกรองและตัวเลือกการกรองอื่นๆ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ออกแบบ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  ปุ่มตัวเลือก บนแท็บวิเคราะห์

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ ผลรวม & ตัวกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ถ้าจะใช้หรือไม่ใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง อนุญาตให้ใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล

  • ถ้าจะรวมหรือไม่รวมรายการที่กรองในผลรวม ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง รวมรายการที่ถูกกรองในผลรวม จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง ทำเครื่องหมายผลรวมด้วย * ถ้าเลือกไว้ ตัวบ่งชี้เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏในผลรวมด้านนอกเขตข้อมูลที่มีผลรวมแบบเป็นภาพปิดอยู่ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานใน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP ที่สนับสนุนภาษานิพจน์ MDX เท่านั้น ซึ่งจะมีผลกับเขตข้อมูลทั้งหมดใน PivotTable

  • ถ้าจะรวมหรือไม่รวมรายการที่กรองในผลรวมสำหรับชุดที่มีชื่อ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง รวมรายการที่ถูกกรองในผลรวมของชุด ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานใน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP เท่านั้น

  • ถ้าจะรวมหรือไม่รวมรายการที่กรองในผลรวมย่อย ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง หาผลรวมย่อยของรายการหน้าที่ถูกกรอง

 5. เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนป้ายคำอธิบายเขตข้อมูลและรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง ให้คลิกแท็บ แสดง จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายคำอธิบายเขตข้อมูลและรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

คุณสามารถดูและโต้ตอบกับ PivotTables ใน Excel Online ซึ่งรวมถึงการกรองด้วยตนเองในบางลักษณะและการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ถูกสร้างในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปเพื่อกรองข้อมูลของคุณ คุณจะไม่สามารถสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใหม่ใน Excel Online

เมื่อต้องการกรองข้อมูล PivotTable ของคุณให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองด้วยตนเองไปใช้ให้คลิกลูกศรบน ป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ และจากนั้นให้เลือกตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการกรองสำหรับข้อมูล PivotTable

 • ถ้า PivotTable ของคุณมีตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกรายการที่คุณต้องการแสดงในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลกับรายการที่เลือก

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดใน Excel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและนำตัวกรองเพิ่มเติมไปใช้ หรือสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใหม่สำหรับข้อมูล PivotTable ของคุณในนั้นได้ วิธีการมีดังนี้

คลิก เปิดใน Excel แล้วกรองข้อมูลของคุณใน PivotTable

ปุ่ม เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online ให้เยี่ยมชมบล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: กรองข้อมูลในรายงาน PivotTable

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

กลุ่มหรือ ungroup ข้อมูลในรายงาน PivotTable

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×