การกรองข้อมูลในสมุดงานในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กรองข้อมูลเป็นวิธีง่าย และรวดเร็วในการสร้างชุดย่อยของข้อมูล ในช่วงของเซลล์ หรือคอลัมน์ตาราง ข้อมูลที่ถูกกรองแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์ ที่คุณระบุ และซ่อนแถวที่คุณไม่ต้องการแสดง คุณยังสามารถกรอง โดยมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ตัวกรองจะสามารถ แต่ละตัวกรองเพิ่มเติมที่คุณนำไปใช้ทำงานได้เฉพาะชุดย่อยของข้อมูลที่สร้าง โดยตัวกรองปัจจุบัน และดังนั้น ลดชุดย่อยของข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น คุณอาจกรอง ตามข้อมูลจากปี 2008 จากนั้น บนข้อมูลจากฝรั่งเศสก่อน ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จะประกอบด้วยข้อมูลที่นำไปใช้กับฝรั่งเศสใน 2008

คุณสามารถกรองตามรายการของค่าหรือกรองตามเกณฑ์ก็ได้

คุณต้องการทำอะไร

ตัวกรองข้อความ

ตัวกรองตัวเลข

กรองวันหรือเวลา

กรองหาหมายเลขบนหรือด้านล่าง

ล้างตัวกรองสำหรับคอลัมน์

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการกรองข้อมูล

กรองข้อความ

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เลือกจากรายการของค่าข้อความ   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการของค่าข้อความ ให้เลือกหรือล้างค่าข้อความที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งค่า

   รายการของค่าข้อความสามารถเป็นได้ถึง 1,000 รายการ ถ้ารายการมีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกค่าข้อความที่ระบุเพื่อกรอง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที้ ตัวกรองข้อความ แล้วคลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยอักขระบางตัว ให้เลือก เริ่มต้นด้วย หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มีอักขระบางตัว ณ ตำแหน่งใดก็ได้ในข้อความ ให้เลือก มี

  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนข้อความ

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามข้อความที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร "ก" ให้ใส่ หรือเมื่อต้องการกรองตามข้อความที่มี "กระดิ่ง" ที่ใดก็ตามในข้อความนั้น ให้ใส่ กระดิ่ง

   ถ้าคุณจำเป็นต้องค้นหาข้อความที่ใช้บางอักขระร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ให้ใช้อักขระตัวแทน

   ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับอักขระตัวแทนที่คุณสามารถใช้เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบสำหรับตัวกรองข้อความ

ให้ใช้

เมื่อต้องการค้นหา

? (เครื่องหมายคำถาม)

อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

* (เครื่องหมายดอกจัน)

อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
ตัวอย่างเช่น fy06~? จะค้นหา "fy06?"

ด้านบนของหน้า

กรองตัวเลข

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เลือกจากรายการตัวเลข   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการตัวเลข ให้เลือกหรือล้างตัวเลขที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งตัว

   รายการของตัวเลขสามารถเป็นได้ถึง 1,000 รายการ ถ้ารายการมีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกตัวเลขที่ระบุเพื่อกรอง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข แล้วคลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามขอบเขตบนหรือล่างของตัวเลข ให้เลือก ระหว่าง

  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนตัวเลข

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามหมายเลขขอบเขตล่างที่ "25" และหมายเลขขอบเขตบนที่ "50" ให้ป้อน 25 และ 50

ด้านบนของหน้า

กรองวันที่หรือเวลา

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีวันที่หรือเวลา

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เลือกจากรายการของวันหรือเวลา   

  1. คลิก ตัวกรอง

  2. ในรายการวันที่หรือเวลา ให้เลือกหรือล้างวันที่หรือเวลาที่จะกรองอย่างน้อยหนึ่งค่า

   ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการตัวกรองจะจัดกลุ่มวันที่ทั้งหมดในช่วงตามลำดับชั้นของปี เดือน และวัน เมื่อคุณเลือกหรือล้างระดับในลำดับชั้น ตัวกรองจะเลือกหรือล้างวันที่ทั้งหมดที่ซ้อนอยู่ใต้ระดับนั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกปี “2549” ตัวแสดงบนเว็บจะแสดงเดือนภายใต้ปี “2549” และแสดงรายการวันภายใต้ชื่อของแต่ละเดือน

   รายการของค่าสามารถมีได้สูงสุด 1,000 รายการ ถ้ารายการของค่ามีขนาดใหญ่ ให้ล้าง (เลือกทั้งหมด) ที่ด้านบน แล้วเลือกค่าที่จะกรอง

   สร้างเกณฑ์   

  3. ชี้ไปที่ ตัวกรองวันที่ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   ตัวกรองทั่วไป   

   ตัวกรองทั่วไปเป็นหนึ่งโดยยึดตามการตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เมื่อต้องการใช้ตัวกรองทั่วไป ตามกระบวนงานนี้:

   1. คลิกคำสั่งตัวดำเนินการเปรียบเทียบคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง (เท่ากับก่อนหน้าหลังจาก หรือ ระหว่าง) หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง

   2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนวันที่หรือเวลา

    ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามขอบเขตวันที่หรือเวลาบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

   3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องทางขวา ให้ป้อนวันที่หรือเวลา

    ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกรองตามวันที่ที่เริ่มต้นด้วยวันที่ "1/3/2549" และสิ้นสุดที่วันที่ "1/6/2549" ให้ป้อน 1/3/2549 และ 1/6/2549

    ตัวกรองแบบไดนามิก   

    ตัวกรองแบบไดนามิกคือตัวกรองที่เกณฑ์สามารถเปลี่ยนได้เมื่อคุณนำตัวกรองไปใช้ใหม่ เมื่อต้องการใช้ตัวกรองแบบไดนามิก ให้คลิกคำสั่งวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง

    ตัวอย่างเช่น บนเมนู วันที่ทั้งหมดในช่วงเวลา เมื่อต้องการกรองวันที่ทั้งหมดตามวันที่ปัจจุบัน ให้เลือก วันนี้ หรือเมื่อต้องการกรองวันที่ทั้งหมดตามเดือนถัดไป ให้เลือก เดือนถัดไป

    หมายเหตุ: .

    • คำสั่งที่อยู่ภายใต้เมนู วันที่ทั้งหมดในช่วงเวลา เช่น มกราคม หรือ ไตรมาสที่ 2 จะกรองตามช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นปีใดก็ตาม คำสั่งเช่นนี้มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปรียบเทียบยอดขายตามช่วงเวลาตลอดหลายๆ ปี

    • ตัวเลือกตัวกรอง ปีนี้ และ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน จะจัดการกับวันที่ในอนาคตด้วยวิธีที่ต่างกัน ปีนี้ สามารถส่งกลับวันที่ในอนาคตของปีปัจจุบัน ในขณะที่ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน จะส่งกลับเฉพาะวันที่จนถึงวันที่ปัจจุบันเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

กรองตัวเลขอันดับบนหรืออันดับล่าง

 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข แล้วเลือก 10 อันดับแรก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง 10 อันดับแรก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่องด้านซ้าย คลิกบน หรือด้านล่าง ตัวกรองกำหนดค่าด้านบนและล่างโดยยึดตามช่วงของเซลล์ต้นฉบับ ไม่ได้ใช้ถูกกรองชุดย่อยของข้อมูล

  2. ในกล่องตรงกลาง ให้ป้อนตัวเลขจาก 1 ถึง 255 สำหรับ รายการ หรือ 0.00 ถึง 100.00 สำหรับ เปอร์เซ็นต์

  3. ในกล่องทางด้านขวา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการกรองตามตัวเลข ให้คลิก รายการ

   • เมื่อต้องการกรองตามเปอร์เซ็นต์ ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

ล้างตัวกรองของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการล้างตัวกรองสำหรับคอลัมน์ คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ บนส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กล้างตัวกรองจาก <ชื่อ >

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับการกรองข้อมูล

ปัญหาต่อไปนี้เป็นปัญหาที่คุณควรตระหนักทั้งในการจำกัดการกรองหรือป้องกันการกรอง

หลีกเลี่ยงการผสมรูปแบบพื้นที่จัดเก็บ    สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เขียนสมุดงานควรไม่ผสมรูปแบบ เช่นข้อความ และตัวเลข หรือตัวเลข และวัน ในคอลัมน์เดียวกันได้เนื่องจากชนิดของคำสั่งกรองจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้าไม่มีรูปแบบผสม กล่องโต้ตอบตัวกรองแสดงรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยค่าสามซึ่งเก็บเป็นตัวเลขและสี่เป็นข้อความ กระบวนการตัวกรองแสดงข้อความตัวกรอง

อาจมีแถวถูกกรองมากเกินขีดจำกัดสูงสุดของแถวที่แสดง    ถ้าจำนวนของแถวที่ตรงกับตัวกรองเกินจำนวนสูงสุดของแถวที่แสดงอยู่ในเวิร์กบุ๊ก และ viewer นเว็บแสดงชุดแรกของแถวที่ถูกกรองขึ้นเป็นจำนวนสูงสุดปัจจุบัน เมื่อต้องการดู กรองแถวทั้งหมดคุณอาจต้องหน้าขอบเขตที่เลื่อนถัดไป ถ้าเวิร์กบุ๊กใน Excel Web Access Web Part ตัว อาจไม่สามารถเพิ่มจำนวนของแถวที่แสดงใน Web Part

อักขระที่ไม่พิมพ์สามารถป้องกันไม่ให้การกรอง    แสดงนเว็บไม่สามารถกรองข้อมูลในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยอักขระที่ มีค่าความผิด ANSI ของ 0 ถึง 32 ซึ่งมีอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ในเวิร์กบุ๊ก Excel อักขระเหล่าแสดงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอักขระตัวแทน เมื่อต้องการกรองข้อมูล เขียนสมุดงานต้องเอาอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาเหล่านี้ หรือแทนที่ ด้วยการพิมพ์อักขระ

สมาชิกจากการคำนวณในรายงาน PivotTable    คุณไม่สามารถนำตัวกรองที่รวมสมาชิกจากการคำนวณ (ระบุ โดยเป็นสีน้ำเงิน) กับรายการอื่น ๆ รวมถึงสมาชิกจากการคำนวณอื่น ๆ เมื่อต้องการใช้ตัวกรองกับสมาชิกจากการคำนวณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกสมาชิกจากการคำนวณเดียวเท่านั้น ถ้าคุณกำลังเลือกรายการอย่าง น้อยสองรายการ เอาสมาชิกจากการคำนวณใด ๆ

PivotTable metadata อาจมองเห็นได้     ถ้าคุณเป็นผู้สร้างสมุดงาน และคุณประกาศสมุดงานที่มีรายงาน OLAP PivotTable ที่มีการใช้การกรอง จึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะสามารถเห็น metadata ของเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ อย่าเปิดใช้งานการกรอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×