การกรองข้อมูลในคิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คิวรีจะดึงแถวและคอลัมน์มาจากตาราง หลังจากที่คุณเรียกใช้คิวรี คุณสามารถจำกัดจำนวนของรายการที่แสดงอยู่ในแผ่นข้อมูลได้ด้วยการใช้ตัวกรอง ตัวกรองเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการจำกัดผลลัพธ์ของคิวรีแบบชั่วคราวโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ มุมมองออกแบบ เพื่อแก้ไขคิวรีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรี โปรดดูที่ การแนะนำคิวรี

ถ้าต้องการกรองข้อมูลในคิวรี ให้เปิดคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล คลิกลูกศรลงที่ด้านบนของคอลัมน์ แล้วเลือกตัวเลือกของตัวกรอง

นี่คือลักษณะที่ปรากฏในแอป Access

การกรองคอลัมน์ในคิวรีในแอป Access

คุณสามารถเลือกได้หลายค่าจากรายการนี้ แต่ในแอป รายการของตัวกรองจะปิดลงทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเลือก แต่คุณสามารถสร้างตัวกรองได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดรายการนี้อีกครั้งแล้วเลือกตัวเลือกใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Access โปรดดูที่ การสร้างแอป Access

และนี่คือลักษณะที่จะแสดงในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

การกรองคอลัมน์คิวรีในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

โปรดทราบว่าตัวเลือก ตัวกรองวันที่ ในรายการในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณสามารถเลือกตัวกรองที่เฉพาะทางมากขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ในเขตข้อมูลข้อความ คุณจะเห็นตัวเลือก ตัวกรองข้อความ และในเขตข้อมูลตัวเลข คุณจะเห็นตัวเลือก ตัวกรองตัวเลข ตัวกรองเหล่านี้ทำให้กรองหาช่วงของค่าต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แทนที่จะเลือกค่าต่างๆ ทั้งหมดทีละค่า

ตัวกรองต่างๆ ทั้งหมดจะถูกล้างไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดคิวรี หรือคุณสามารถล้างตัวกรองออกจากคอลัมน์ได้โดยการคลิก ล้างตัวกรอง ในรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรี โปรดดูที่ การแนะนำคิวรี และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกรองที่ละเอียดกว่านี้ โปรดดูที่ การกรองข้อมูลในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×