การกรองข้อมูลที่แสดงในตัวควบคุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับส่วนที่ซ้ำกันหรือซ้ำ

ภาพรวม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดตัวเลือกที่ผู้ใช้อาจทำเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์ม ชุดของเงื่อนไขที่จะนำไปใช้กับข้อมูลเพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูลที่ มีตัวกรอง คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูลจากการแหล่งข้อมูล ซึ่งลดจำนวนระเบียนที่แสดงในตัวควบคุม

ใช้ตัวกรองเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการแสดงชุดย่อยของข้อมูลที่ส่งกลับ โดยแบบสอบถามที่ยึดตามเกณฑ์ที่เลือก โดยผู้ใช้ ว่า เงื่อนไขสามารถเป็นรายการที่เลือกในตัวควบคุมอื่น (เช่นกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องข้อความ) ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำลังสร้างแม่แบบฟอร์มที่จะถูกใช้เพื่อติดตามคูณจากผู้จำหน่ายหลาย ถ้าคุณแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้จำหน่ายทั้งหมดของคุณ รายการอาจมีความยาวมาก เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวกรองที่ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการ และดูผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายเท่านั้น เมื่อผู้ใช้เลือกผู้จัดจำหน่ายจากกล่องรายการ ตัวกรองถูกนำไปใช้กับตารางเกิดซ้ำเพื่อแสดงเฉพาะคูณจากผู้จัดจำหน่ายที่เลือก ถ้าผู้ใช้เลือกผู้จำหน่ายอื่น ตารางซ้ำจะอัปเดตด้วยคูณจากผู้อื่น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่า ผู้ใช้ของคุณจะจำเป็นต้องใช้ชุดย่อยที่สอดคล้องกันของผลลัพธ์แบบสอบถาม ปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณเพื่อส่งกลับเฉพาะนี้เซตย่อยแทนที่จะใช้คิวรีเพื่อเรียกข้อมูลทั้งหมดแล้ว นำตัวกรองเพื่อสร้างชุดย่อย ผู้ใช้ของคุณจะพบครั้งโหลดฟอร์มรวดเร็ว และใช้เวลาน้อยรอผลลัพธ์ของคิวรีเนื่องจากแบบสอบถามส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการแสดงผู้ใช้ของคุณว่า ตัวกรองจะถูกนำไปใช้กับข้อมูล ไอคอนตัวกรอง ไอคอนตัวกรอง ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือข้อมูลที่กรอง

เนื่องจากตัวกรองจำกัดจำนวนรายการที่แสดงให้ผู้ใช้ พวกเขาสามารถนำไปใช้เฉพาะกับชนิดตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • กล่องรายการ

 • กล่องรายการแบบหล่นลง

 • กล่องคำสั่งผสม

 • ตารางที่ซ้ำกัน

 • ส่วนที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

สามารถใช้ตัวกรองเฉพาะในเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเพื่อกรอกใน InfoPath ตัวกรองจะไม่พร้อมใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ถ้าคุณกำลังใช้กล่องรายการและตารางที่เกิดซ้ำในเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้พิจารณาใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแทนที่เป็นตัวกรอง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวกรองในกล่องรายการ คุณต้องการในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมในแม่แบบของฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูลด้วยการการเชื่อมต่อข้อมูล คุณไม่สามารถกรองข้อมูลที่มีการใส่ด้วยตนเองลงในตัวควบคุม โดยใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

 1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บข้อมูล...

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ค่าจากแหล่งข้อมูล คลิกค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

  • เมื่อต้องการใช้ค่าจากการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก แล้ว ในรายการแหล่งข้อมูล คลิ กการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 4. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีค่าสำหรับตัวควบคุม แล้ว คลิ กกรองข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวกรองข้อมูล คลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มเงื่อนไขตัวกรองที่มีอยู่ คลิกตัวกรองที่คุณต้อง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

 7. ในกล่องแรกในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกชื่อของเขตข้อมูลคุณต้องการกรองข้อมูล

 8. ในกล่องสอง คลิกชนิดของตัวกรองที่คุณต้องการใช้

 9. ในกล่องสาม คลิกชนิดของเงื่อนไขที่คุณต้องการนำไปใช้กับตัวกรอง แล้ว พิมพ์เงื่อนไข

 10. การกำหนดค่าเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งตัวกรอง คลิกและ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เงื่อนไขที่มีอยู่และเงื่อนไขใหม่ของคุณกรอง คลิกและ แล้ว เพิ่มเงื่อนไขใหม่ของคุณ

  • เมื่อต้องการใช้เงื่อนไขที่มีอยู่หรือเงื่อนไขใหม่ของคุณกรอง คลิกหรือ แล้ว เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม

 11. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือกด CTRL + SHIFT + B เทมเพลตฟอร์เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 13. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เลือกค่าที่แตกต่างกันในตัวควบคุมตัวกรองเพื่อทดสอบว่า ทำงานอย่างถูกต้อง

  ตัวกรองไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

  ถ้าค่าในตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวกรองไม่ถูกต้อง อาจเนื่องจากไม่มีค่าที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพอค่า ลองต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เงื่อนไขหลายเงื่อนไขในตัวกรองของคุณ เอาออกทั้งหมด แต่หนึ่งเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่า ค่าที่ถูกต้องจะส่งกลับจากว่าเงื่อนไขเดียว ถ้าเงื่อนไขแรกส่งกลับค่าที่ถูกต้อง จากนั้นเพิ่มเงื่อนไขอื่น และทดสอบนั้น

  • ตัวกรองทำให้ตัวแยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่ และ ตัวพิมพ์เล็ก ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลที่เริ่มต้น ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก สร้างตัวกรองที่ มีเงื่อนไขตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เลือกหรือ ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ จากนั้น สร้างเงื่อนไขอักษรตัวพิมพ์เล็ก

  • ถ้าค่าถูกกรองจะเหมือนกับที่ตรงกันข้าม ของสิ่งที่คุณคาด หวัง ตัวอย่างเช่นคูณจากทั้งหมดของการแสดงผู้จำหน่ายแทนที่จะคูณจากผู้จัดจำหน่ายเดียว เปลี่ยนชนิดตัวกรองในเงื่อนไขออก ตัวอย่างเช่น ถ้าเงื่อนไขของคุณใช้ชนิดตัวกรองที่เท่ากับ และคุณจะรับผลิตภัณฑ์มากเกินไป ได้โดยใช้ชนิดตัวกรองที่ไม่เท่ากับ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับส่วนที่ซ้ำกันหรือซ้ำ

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวกรองในส่วนที่ซ้ำกันหรือซ้ำ คุณจำเป็นต้องมีส่วนหรือตารางในแม่แบบของฟอร์มที่ตรงกับความต้องการต่อไปนี้:

 • ส่วนซ้ำกันหรือตารางที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่เกิดซ้ำ

 • ส่วนซ้ำกันหรือตารางประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความในส่วนการทำซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล

ตั้งค่าตัวกรองสำหรับส่วนที่ซ้ำกันหรือซ้ำ

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อตารางที่ซ้ำกัน หรือส่วนที่ซ้ำกัน ที่ปรากฏภายใต้ตารางหรือส่วนบนเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บแสดง

 3. คลิกกรองข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวกรองข้อมูล คลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: การเพิ่มเงื่อนไขตัวกรองที่มีอยู่ คลิกตัวกรองที่คุณต้อง แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องแรกในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกชื่อของเขตข้อมูลคุณต้องการกรองข้อมูล

 6. ในกล่องสอง คลิกชนิดของตัวกรองที่คุณต้องการใช้

 7. ในกล่องสาม คลิกชนิดของเงื่อนไขที่คุณต้องการนำไปใช้กับตัวกรอง แล้ว พิมพ์เงื่อนไข

 8. การกำหนดค่าเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งตัวกรอง คลิกและ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เงื่อนไขที่มีอยู่และเงื่อนไขใหม่ของคุณกรอง คลิกและ แล้ว เพิ่มเงื่อนไขใหม่ของคุณ

  • เมื่อต้องการใช้เงื่อนไขที่มีอยู่หรือเงื่อนไขใหม่ของคุณกรอง คลิกหรือ แล้ว เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม

 9. คลิกตกลง สองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบเปิด และกลับไปยังกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม

 10. เมื่อต้องการแสดงตัวกรองพิเศษ ไอคอน ไอคอนตัวกรอง แก่ผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลในส่วนที่ซ้ำกันหรือซ้ำมีถูกกรอง คลิกแสดงไอคอนตัวกรองเพื่อระบุรายการที่ถูกกรอง บนแท็บแสดง ในตัวควบคุม คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ

 11. เมื่อต้องการทดสอบตัวกรอง และดูให้แน่ใจว่า จะทำงานอย่างถูกต้อง คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เทมเพลตฟอร์เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 12. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เลือกค่าที่แตกต่างกันในตัวควบคุมตัวกรองเพื่อทดสอบว่า ทำงานอย่างถูกต้อง

  ตัวกรองไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

  ถ้าค่าในตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวกรองไม่ถูกต้อง อาจเนื่องจากไม่มีค่าที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพอค่า ลองต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เงื่อนไขหลายเงื่อนไขในตัวกรองของคุณ เอาออกทั้งหมด แต่หนึ่งเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่า ค่าที่ถูกต้องจะส่งกลับจากว่าเงื่อนไขเดียว ถ้าเงื่อนไขแรกส่งกลับค่าที่ถูกต้อง จากนั้นเพิ่มเงื่อนไขอื่น และทดสอบนั้น

  • ตัวกรองทำให้ตัวแยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่ และ ตัวพิมพ์เล็ก ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลที่เริ่มต้น ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก สร้างตัวกรองที่ มีเงื่อนไขตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เลือกหรือ ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ จากนั้น สร้างเงื่อนไขอักษรตัวพิมพ์เล็ก

  • ถ้าค่าถูกกรองจะเหมือนกับที่ตรงกันข้าม ของสิ่งที่คุณคาด หวัง ตัวอย่างเช่นคูณจากทั้งหมดของการแสดงผู้จำหน่ายแทนที่จะคูณจากผู้จัดจำหน่ายเดียว เปลี่ยนชนิดตัวกรองในเงื่อนไขออก ตัวอย่างเช่น ถ้าเงื่อนไขของคุณใช้ชนิดตัวกรองที่เท่ากับ และคุณจะรับผลิตภัณฑ์มากเกินไป ได้โดยใช้ชนิดตัวกรองที่ไม่เท่ากับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×