การกรอกฟอร์มให้เร็วขึ้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่าขั้นตอนจริงของการป้อนข้อมูลในฟอร์มจะไม่ซับซ้อน แต่มีคุณลักษณะบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณป้อนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใช้เพื่อเร่งความเร็วการป้อนข้อมูล

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น

ใช้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' เพื่อเพิ่มความเร็วในการป้อนข้อมูล

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Microsoft Office InfoPath เพื่อบันทึกรายการก่อนหน้าที่คุณได้พิมพ์ลงในเขตข้อมูลของฟอร์มใดๆ ซึ่งคุณได้กรอกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว เมื่อคุณพิมพ์อักขระไม่กี่ตัวแรกลงในเขตข้อมูลบนฟอร์ม InfoPath คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงรายการที่ตรงกับรายการที่คุณได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นคุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการ หรือถ้าไม่มีข้อเสนอแนะใดเลยที่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในเขตข้อมูลนั้นได้ต่อไป

ในภาพประกอบต่อไปนี้ คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงค่า 8:00 ที่เคยพิมพ์ไว้แล้ว ซึ่งเป็นค่าที่เป็นไปได้ว่าจะตรงกันเมื่อพิมพ์ 8 ลงไป

ตัวอย่างคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ถ้าคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ในเขตข้อมูลบนฟอร์มของคุณ แสดงว่าตัวออกแบบฟอร์มอาจปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าว หรือการตั้งค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Microsoft Internet Explorer ถูกปิดอยู่

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. ภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ เนื้อหา

 5. ภายใต้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information) ให้คลิก การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ (AutoComplete)

 6. ภายใต้ ใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติกับ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟอร์ม

หมายเหตุ: ตัวออกแบบของฟอร์มอาจเลือกที่จะปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับบางเขตข้อมูลหรือทุกเขตข้อมูลบนฟอร์มนั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณจะไม่สามารถใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูลเหล่านั้นได้ ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Internet Explorer หรือไม่ก็ตาม

คุณอาจต้องการล้างรายการแนะนำที่เก็บอยู่ในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติในบางครั้ง การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถดูข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ป้อนไปก่อนหน้านี้ได้

ล้างรายการข้อความอัตโนมัติที่แนะนำ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. ภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ เนื้อหา

 5. ภายใต้ ข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิก การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการลบรายการของข้อมูลที่คุณได้ป้อนลงในเขตข้อมูลบนฟอร์ม ให้คลิก ล้างฟอร์ม ภายใต้ ล้างประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง เมื่อพร้อมท์ปรากฏขึ้น

  เคล็ดลับ: เมื่อกรอกฟอร์ม คุณสามารถลบรายการเดียวออกจากรายการข้อเสนอแนะของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติได้ เมื่อรายการปรากฏขึ้นมา ให้ชี้รายการที่คุณต้องการจะลบ แล้วกด DELETE

บนของเพจ

ย้ายระหว่างเขตข้อมูลให้เร็วขึ้น

แม้ว่าการย้ายตัวชี้เมาส์จะเป็นวิธีเข้าถึงเขตข้อมูลต่างๆ บนฟอร์มที่รวดเร็ว แต่บางครั้งการใช้แป้นพิมพ์เพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลอาจเป็นวิธี่ที่เร็วกว่าเมื่อต้องการย้ายระหว่างเขตข้อมูลในลำดับของแท็บของฟอร์ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการย้ายไปข้างหน้าเพื่อไปยังเขตข้อมูลถัดไป ให้กด TAB

 • เมื่อต้องการย้ายไปข้างหลังเพื่อไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ให้กด SHIFT+TAB

 • เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกขึ้นหรือลงระหว่างแถวในตาราง ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงตามลำดับ

บนของเพจ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ให้เร็วขึ้น

เมื่อกรอกฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มแถวลงในตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์ม หรือเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในตารางที่คุณได้แทรกลงในเขตข้อมูล Rich Text เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการทำงานดังกล่าว ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงในตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์ม ให้กด CTRL+ENTER

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตารางที่ถูกแทรกลงในเขตข้อมูล Rich Text ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น ชี้ไปที่ แทรก บนเมนูทางลัด แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงในตารางที่ถูกแทรกลงในเขตข้อมูล Rich Text อย่างรวดเร็ว ให้ย้ายจุดแทรกไปยังเซลล์สุดท้ายในตาราง แล้วกด TAB

บนของเพจ

ตรวจทานข้อผิดพลาดให้เร็วขึ้น

ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม InfoPath จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณกรอกเพื่อหาข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ถ้า InfoPath พบว่าข้อมูลที่คุณพิมพ์มีข้อผิดพลาดใดๆ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนกล่องโต้ตอบหรือการแจ้งเตือนแบบอินไลน์ สำหรับการแจ้งเตือนในบรรทัดนั้นจะมีเส้นขอบที่เป็นเส้นประสีแดงซึ่งโดยทั่วไปจะปรากฏรอบเขตข้อมูลในฟอร์มนั้น ในกรณีที่จะต้องกรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูล เครื่องหมายดอกจันสีแดงจะปรากฏภายในตัวควบคุม เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนในบรรทัด ให้วางตัวชี้เหนือเขตข้อมูลหรือคลิกที่เขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ผู้ออกแบบฟอร์มยังสามารถระบุว่ากล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมข้อความคำอธิบายหรือไม่ รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นทั้งการแจ้งเตือนในบรรทัดและข้อความในกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่างการแจ้งเตือนด้วยกล่องโต้ตอบและการแจ้งเตือนในบรรทัด

เมื่อต้องการตรวจทานข้อผิดพลาดของข้อมูลและคำอธิบายข้อผิดพลาดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดของข้อมูลให้กด CTRL+SHIFT+E

 • เมื่อต้องการอ่านคำอธิบายของปัญหา ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด แล้วกด CTRL+SHIFT+S

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×