การกรอกฟอร์มให้เร็วขึ้น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในขณะที่ขั้นตอนจริงการใส่ข้อมูลในฟอร์มจะซับซ้อน มีฟีเจอร์บางที่สามารถช่วยให้คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณต้องการทำอะไร

ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใช้เพื่อเร่งความเร็วการป้อนข้อมูล

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น

ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใช้เพื่อเร่งความเร็วการป้อนข้อมูล

คุณสามารถใช้คุณลักษณะทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Microsoft Office InfoPath จะบันทึกรายการก่อนหน้าที่คุณพิมพ์ลงในเขตข้อมูลสำหรับรูปแบบใด ๆ ที่คุณกรอกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพิมพ์อักขระสองสามตัวแรกลงในเขตข้อมูลบนฟอร์ม InfoPath ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงรายการที่ตรงกันจากรายการที่คุณพิมพ์ก่อน จากนั้นคุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการ หรือถ้าไม่มีคำแนะนำที่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ คุณสามารถต่อเพียงแค่พิมพ์ลงในเขตข้อมูล

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงค่าป้อนเข้าไว้ก่อนหน้านี้ของ 8:00 อาจตรงกันเมื่อมีพิมพ์ 8

ตัวอย่างคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ถ้าทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่ทำงานในเขตข้อมูลบนฟอร์มของคุณ ตัวออกแบบฟอร์มอาจได้ปิดใช้งาน หรือการตั้งค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติอาจถูกปิดใช้งานใน Windows Internet Explorer

เปิดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บทั่วไป

 3. ภายใต้ระบบ คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บเนื้อหา

 5. ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคล คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 6. ภายใต้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใช้สำหรับ ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอร์ม

หมายเหตุ: ตัวออกแบบฟอร์มอาจเลือกที่จะปิดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดของเขตข้อมูลบนฟอร์มของพวกเขา ในสถานการณ์นี้ คุณจะไม่สามารถใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อกรอกเขตข้อมูลเหล่านั้น โดยไม่คำนึงว่าคุณเปิดทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Internet Explorer

บางครั้งคุณอาจต้องการล้างรายการข้อความแนะนำยังคงถูกเก็บไว้ในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณดูข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ใส่ไว้ก่อนหน้านี้

ล้างรายการข้อความแนะนำข้อความอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บทั่วไป

 3. ภายใต้ระบบ คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บเนื้อหา

 5. ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคล คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการลบรายการข้อความที่คุณได้ทำไว้ในเขตข้อมูลบนฟอร์ม คลิกล้างแบบฟอร์ม ภายใต้ประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติล้าง นั้นแล้ว คลิกตกลง เมื่อได้รับพร้อมท์

  เคล็ดลับ: เมื่อการกรอกฟอร์ม คุณสามารถลบรายการเดียวจากรายการของคำแนะนำในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เมื่อรายการปรากฏขึ้น ชี้ไปรายการที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

แม้ว่าการย้ายตัวชี้เมาส์โดยปกติจะเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงเขตข้อมูลที่แตกต่างกันบนฟอร์ม บางครั้งได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลโดยใช้คีย์บอร์ด เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในแบบฟอร์มลำดับของแท็บ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายไปข้างหน้าไปยังเขตข้อมูลถัดไป กด TAB

 • เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า กด SHIFT + TAB

 • เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกขึ้น หรือลงระหว่างแถวในตาราง กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง ตามลำดับ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อการกรอกฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มแถวลงในตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตฟอร์ หรือเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในตารางที่คุณได้แทรกลงในเขตข้อมูลข้อความ rich text เมื่อต้องการบันทึกเวลาเมื่อทำงานเหล่านี้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงในตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตฟอร์ กด CTRL + ENTER

 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตารางที่จะถูกแทรกลงในเขตข้อมูล rich text คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่แทรก บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวลงในตารางที่อยู่ได้อย่างรวดเร็วแทรกลงในเขตข้อมูล rich text ย้ายจุดแทรกไปยังล่าสุดเซลล์ในตาราง แล้วกด TAB

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น

ขณะที่คุณกรอกฟอร์ม InfoPath ตรวจสอบข้อมูลที่คุณใส่สำหรับข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ถ้า InfoPath พบปัญหาใด ๆ กับข้อมูลที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นตัวการแจ้งเตือนกล่องโต้ตอบ หรือแอการแจ้งเตือนแบบอินไลน์ สำหรับการแจ้งเตือนแบบอินไลน์ เส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประมักปรากฏรอบ ๆ เขตข้อมูลในฟอร์ม ในกรณีที่เขตข้อมูลที่จำเป็นต้อง เครื่องหมายดอกจันสีแดงปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุม เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบอินไลน์เฉพาะ วางตัวชี้เหนือเขตข้อมูล หรือคลิกขวา ตัวออกแบบฟอร์มยังสามารถระบุว่า กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นพร้อมข้อความอธิบาย รูปต่อไปนี้แสดงทั้งข้อความแจ้งเตือนแบบอินไลน์และกล่องข้อความโต้ตอบ

ตัวอย่างการแจ้งเตือนด้วยกล่องโต้ตอบและการแจ้งเตือนในบรรทัด

เมื่อต้องการรีวิวข้อมูลข้อผิดพลาดและคำอธิบายของข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดข้อมูล กด CTRL + SHIFT + E

 • เมื่อต้องการอ่านคำอธิบายของปัญหา เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + S

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×