การกรอกฟอร์มบนแแท็บเล็ตพีซี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิด Microsoft Office InfoPath บนแท็บเล็ตพีซี InfoPath เริ่มต้นในโหมดการป้อนข้อมูลด้วยหมึก โดยอัตโนมัติ โหมดนี้ช่วยให้คุณสามารถเขียนได้โดยตรงบนฟอร์ม โดยใช้ปากกาแท็บเล็ต คุณสามารถใช้ตัวเลือกบนแถบเครื่องมือหมึก เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกหมึก แทรกรูปวาดด้วยหมึกและการเขียนส่วน และสลับไปมาระหว่างใช้ปากกา และการใช้คีย์บอร์ด

คุณอาจจะสามารถเขียนหรือวาดภายในตัวควบคุมบางชนิด และบันทึกหมึกพร้อมกับฟอร์มของคุณหลังจากนั้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของฟอร์มของคุณ

ในบทความนี้

ใช้ปากกาแท็บเล็ตเมื่อต้องการกรอกฟอร์ม

ป้องกันไม่ให้เริ่มโดยอัตโนมัติในโหมด InfoPath

ใช้ปากกาแท็บเล็ตเพื่อกรอกฟอร์ม

เมื่อคุณกรอกฟอร์มโดยใช้ปากกาแท็บเล็ต ลายมือเขียนของคุณไม่จำเป็นต้องพอดีภายในขอบเขตของกล่องข้อความ หรือเขตข้อมูลอื่นบนฟอร์ม

 1. ใช้ปากกาแท็บเล็ตเพื่อเขียนในเขตข้อมูลใดๆ บนฟอร์ม

  เมื่อคุณเริ่มต้นเขียนในเขตข้อมูล การแนะนำการเขียนด้วยหมึกแบบโปร่งใสจะปรากฏอยู่ด้านบนของเขตข้อมูลนั้น การแนะนำนี้จะเตือนคุณว่าการเขียนของคุณอาจจะทั้งสูงกว่าและกว้างกว่าเขตข้อมูลเองได้

 2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ใช้แบบลาย ลักษณะการเคลื่อนไหวการลบ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในแผงนำเข้าแท็บเล็ตพีซีเพื่อแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเคลื่อนไหวการลบมักจะเร็วกว่า คุณไม่สามารถใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวการลบเพื่อลบหมึกที่อยู่ภายในของส่วนการวาดและการเขียนด้วยหมึก หรือตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกได้

 3. เมื่อต้องการแปลงหมึกเป็นข้อความ ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายถูกในมุมขวาล่างของการเขียนด้วยหมึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกรอกฟอร์มด้วยการพิมพ์บนแป้นพิมพ์แทนการเขียนด้วยหมึก ให้แท็บ หยุดการใส่ข้อมูลด้วยหมึก บนแถบเครื่องมือ หมึก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเนื้อหาที่เป็นลายมือเขียนหรือวาดด้วยมือไปยังเขตข้อมูลในฟอร์ม

ถ้าฟอร์มของคุณประกอบด้วยบางชนิดเขตข้อมูล เรียกว่าเขตข้อมูลข้อความ rich text คุณสามารถใช้คำสั่งแทรกรูปวาดด้วยหมึกและการเขียน บนแถบเครื่องมือหมึก เมื่อต้องการแทรกรูปวาด และเขียนส่วนภายในเขตข้อมูลเหล่านั้นด้วยหมึก ส่วนการเขียน และรูปวาดด้วยหมึกเป็นพื้นที่ที่เฉพาะในซึ่งคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาด้วยลายมือ หรือวาด ตัวอย่าง คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้อย่างรวดเร็วร่างแนวคิด หรือจดบันทึกแบบตกใจ ถ้าคุณไม่ระบุมิฉะนั้น InfoPath จะบันทึกรูปวาดหรือเขียนด้วยลายมือของคุณเป็นหมึกเมื่อคุณบันทึกฟอร์มของคุณเท่านั้น

 1. แท็บในเขตข้อมูลที่คุณต้องการเขียนหรือวาดด้วยปากกาแท็บเล็ตของคุณ

  เคล็ดลับ: ถ้าปุ่ม แทรกการวาดและการเขียนด้วยหมึก เป็นสีจาง เขตข้อมูลจะไม่อนุญาตส่วนการวาดและการเขียนด้วยหมึก

 2. บนแถบเครื่องมือหมึก แตะที่การเขียนและแทรกรูปวาดด้วยหมึก รูปปุ่ม

 3. ใช้ปากกาแท็บเล็ตเพื่อเขียนหรือวาดในส่วนการวาดและการเขียนด้วยหมึก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่ส่วนการวาดและการเขียนด้วยหมึกด้วยข้อความที่พิมพ์ ให้แท็บ แปลงหมึกเป็นข้อความ บนเมนู เครื่องมือ

  • เมื่อต้องการคัดลอกหมึกไปยังคลิปบอร์ดเป็นข้อความที่พิมพ์ ให้แท็บ คัดลอกหมึกเป็นข้อความ บนเมนู แก้ไข

  • เมื่อต้องการลบหมึก แตะหยุดการใส่ข้อมูลด้วยหมึก บนแถบเครื่องมือหมึก แตะลบ รูปปุ่ม นั้นแล้ว ลากยางลบคลุมหมึก

หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของฟอร์มของคุณ คุณอาจจะสามารถเขียนหรือวาดบนรูปภาพบนฟอร์มของคุณได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งาน และคุณเป็นผู้ปรับประกัน คุณอาจจะวงกลมพื้นที่ของความเสียหายบนรูปภาพของรถในฟอร์มการเรียกร้องค่าประกัน

ด้านบนของหน้า

ป้องกัน InfoPath ไม่ให้เริ่มต้นในโหมดใส่ข้อมูลด้วยหมึกโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้แท็บเล็ตพีซี InfoPath จะเริ่มต้นในโหมดใส่ข้อมูลด้วยหมึกโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเปิดฟอร์ม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ในฟอร์มตามค่าเริ่มต้นแทน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้แท็บ ตัวเลือก

 2. เคาะแท็บ หมึก

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มต้น InfoPath ในโหมดใส่ข้อมูลด้วยหมึกเสมอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×