กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

คลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อบันทึกไฟล์เป็นชื่อไฟล์ รูปแบบไฟล์ และตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังบันทึกไฟล์ที่ยังไม่เคยถูกบันทึกมาก่อน กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก บันทึก

การใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เมื่อคุณบันทึกวัตถุฐานข้อมูล:

  • บันทึก <ชื่อวัตถุ> ไปยัง     ให้พิมพ์ชื่อของวัตถุใหม่โดย <ชื่อวัตถุ> คือวัตถุที่ถูกเลือกอยู่ในขณะนี้

  • เป็น     ปล่อยให้ชนิดของวัตถุเป็นชนิดเดียวกับวัตถุเดิม หรือเลือกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการแปลงเป็นวัตถุใหม่ วัตถุบางชนิดไม่สามารถแปลงให้เป็นวัตถุชนิดอื่นได้

  • ตกลง     เมื่อต้องการบันทึกวัตถุ ให้คลิก ตกลง

  • ยกเลิก     เมื่อต้องการกลับไปยังวัตถุโดยไม่ทำการบันทึก ให้คลิก ยกเลิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×