กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ใน Access เพื่อแสดงหรือซ่อนกลุ่มของวัตถุฐานข้อมูลที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อสร้างและจัดการประเภมและกลุ่มแบบกำหนดเอง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแสดงสำหรับบานหน้าต่างนำทาง และเพื่อควบคุมว่าคุณจะเปิดวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างด้วยการคลิกเมาส์ครั้งเดียวหรือสองครั้ง

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางใน Access ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเข้าถึง ขอแจ้งว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกการเข้าถึง คลิกแท็บ ฐานข้อมูลปัจจุบัน บนกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเข้าถึง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง ในส่วน การนำทาง

  • คลิกขวาทางด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

ตัวเลือกการจัดกลุ่ม

ใช้รายการในส่วนนี้เพื่อแสดงหรือซ่อนกลุ่มในประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่อยู่ใน Access และเพื่อสร้างและจัดประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

ประเภท

แสดงประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เมื่อคุณเลือกประเภท กลุ่มที่กำหนดไว้จะปรากฎในส่วน กลุ่มสำหรับ ตัวอย่างเช่น กลุ่มสำหรับ “ตารางและมุมมอง” เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนกลุ่ม ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับประเภทแบบกำหนดเองใหม่ในรายการ กลุ่มสำหรับ ซึ่ก็คือการย้ายขึ้นหรือลงในรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกประเภทแบบกำหนดเองในรายการ แล้วคลิกลูกศรขึ้นหรือลงที่ปรากฎอยู่ติดกัน

ตัวควบคุมของกลุ่มที่เรียงลำดับใหม่ในประเภท

นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกประเภท ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดลำดับบางกลุ่มได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกประเภท จากนั้น ในบานหน้าต่าง กลุ่มสำหรับ ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการย้ายและใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อจัดลำดับกลุ่มใหม่

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าคุณไม่สามารถลบประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือกลุ่มในประเภทนั้น แต่คุณสามารถป้องกันไม่ให้กลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปรากฎในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเภทแบบกำหนดเอง ให้ดูปุ่มทางด้านล่างของส่วน ประเภท โดยละเอียด ถ้าปุ่ม ลบรายการ และ เปลี่ยนชื่อรายการ ถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกประเภท แสดงว่าคุณเลือกประเภทแบบกำหนดเอง

เพิ่มรายการ    คลิกเพื่อสร้างประเภทแบบกำหนดเองใหม่

ลบรายการ    คลิกเพื่อลบประเภทแบบกำหนดเอง ปุ่มเหล่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกประเภทแบบกำหนดเองเท่านั้น

เปลี่ยนชื่อรายการ    คลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อรายการ ปุ่มเหล่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกประเภทแบบกำหนดเองเท่านั้น

กลุ่มสำหรับ

แสดงกลุ่มที่กำหนดไว้กับประเภทที่เลือกในส่วน ประเภท เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มเพื่อแสดงหรือซ่อนกลุ่มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเภทแบบกำหนดเอง ให้ดูปุ่มทางด้านล่างของส่วนโดยละเอียด ถ้าปุ่ม ลบกลุ่ม และ เปลี่ยนชื่อกลุ่ม ถูกเปิดใช้งาน แสดงว่าคุณเลือกกลุ่มในประเภทแบบกำหนดเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับกลุ่มใหม่ในประเภทแบบกำหนดเองใดก็ได้ รวมถึงกลุ่มในกลุ่ม ตารางและมุมมอง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกประเภทแบบกำหนดเอง เลือกกลุ่มที่ต้องการย้าย แล้วคลิกลูกศรขึ้นหรือลงที่ปรากฎอยู่ติดกัน

ตัวควบคุมของกลุ่มที่เรียงลำดับใหม่ในประเภท

เพิ่มกลุ่ม    คลิกเพื่อเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มไปยังประเภทแบบกำหนดเอง ปุ่มเหล่านี้จะเปิดใช้งานหลังจากคุณเลือกประเภทแบบกำหนดเองเท่านั้น

ลบกลุ่ม    คลิกเพื่อลบกลุ่มแบบกำหนดเองที่เลือก ปุ่มเหล่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกกลุ่มแบบกำหนดเองเท่านั้น

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม    คลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเอง ปุ่มเหล่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกกลุ่มแบบกำหนดเองเท่านั้น

ตัวเลือกการแสดง

แสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่

แสดงวัตถุฐานข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง กล่องกาเครื่องหมายจะถูกล้างตามค่าเริ่มต้น

แสดงวัตถุของระบบ

แสดงตารางของระบบและวัตถุของระบบอื่นๆ ในบานหน้าต่างนำทาง กล่องกาเครื่องหมายจะถูกล้างตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น วัตถุของระบบบางอย่างจะถูกซ่อนใน Access เมื่อต้องการดูวัตถุของระบบทั้งหมด คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่

เปิดวัตถุด้วย

คลิกครั้งเดียว

ทำให้คุณสามารถเปิดตาราง แบบฟอร์ม คิวรี และวัตถุอื่นๆ ในฐานข้อมูลด้วยการคลิกเมาส์ครั้งเดียว ค่าเริ่มต้นคือการดับเบิลคลิก

ดับเบิลคลิก

ทำให้คุณสามารถเปิดตาราง แบบฟอร์ม คิวรี และวัตถุอื่นๆ ในฐานข้อมูลด้วยการคลิกเมาส์สองครั้ง ค่าเริ่มต้นคือการดับเบิลคลิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×