กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง


อัปเดตล่าสุด: 2018 ธันวาคม 17

กล่องจดหมายเข้า Focused แยกออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณลงในสองแท็บนั่นคือ Focused และอื่น ๆ ข้อความอีเมลของคุณสำคัญที่สุดอยู่บนแท็บ Focused ในขณะเหลือยังคงสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายซึ่ง แต่ออกนั่นคือบนแท็บอื่น ๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นโฟกัส และอื่น ๆ ในกล่องจดหมายของคุณ คุณอาจมีโฟลเดอร์กองข้อความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook

Outlook สำหรับ Windows | Outlook บนเว็บ| Outlook.com | Outlook for Mac | Mail สำหรับ Windows 10

เครื่องหมายคำถามบ่งชี้เนื้อหาวิธีใช้ ฉันจะปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้อย่างไร

Outlook สำหรับ Windows

ใน Outlook สำหรับ Windows เน้นกล่องจดหมายเข้าคือเท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365, Exchange และ Outlook.com

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ใน Outlook เลือกแท็บมุมมอง

 2. เลือก แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บมุมมอง

  แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  แท็บโฟกัสและอื่นๆ จะอยู่ทางด้านบนของกล่องจดหมายขาเข้าเมื่อเลือกแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  มุมมองเคียงข้างกันของตัวเลือกย้ายและย้ายเสมอ

ดูการทำงานของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

Outlook บนเว็บ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ใหม่Outlook บนเว็บ หรือเวอร์ชันแบบคลาสสิก เลือกเวอร์ชันคุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่ตรงกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บรุ่นเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

  สกรีนช็อตของจดหมายใน Outlook บน beta เว็บ

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 3. เลือกสลับอยู่ถัดจากกล่องจดหมายเข้าเน้น

  แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ด้านบนย้ายข้อความจาก Focused อื่น ๆ เลือกย้าย >ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ๆ เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บอื่น ๆ

  ถ้าการย้ายข้อความเดียวจากอื่น ๆ ไปยัง Focused เลือกย้าย >ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บ Focused

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

  มุมมองหลักของ Outlook บนเว็บ
 2. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตั้งค่าการแสดง >เน้นกล่องจดหมายเข้า

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าการย้ายข้อความเดียวจาก Focused ไปยังที่อื่น เลือกย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ๆ เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บอื่น ๆ

  ถ้าการย้ายข้อความเดียวจากอื่น ๆ ไปยัง Focused เลือกย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บ Focused

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

Outlook.com, Hotmail.com

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

เปิดกล่องจดหมายเข้าโฟกัส

 1. เปิด Outlook.com หรือ Hotmail.com

 2. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า ในการตั้งค่าด่วน เปิดกล่องจดหมายเข้าเน้น

  สกรีนช็อตแสดงบานหน้าต่างการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว ด้วยตัวเลือกกล่องจดหมายเข้าเน้นที่เลือกเพื่อเปิดใช้งาน

 3. ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของคุณ ในรายการข้อความอีเมล เลือกระหว่างFocused และอื่น ๆ คุณสามารถสลับระหว่างแท็บใดก็ได้เพื่อสำรวจอย่างรวดเร็ว

  สกรีนช็อตแสดง Focused และแท็บอื่น ๆ ที่ด้านบนของกล่องจดหมายของ Outlook.com ผิด

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าการย้ายข้อความเดียวจาก Focused ไปยังที่อื่น เลือกย้าย >ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ๆ เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บอื่น ๆ

  สกรีนช็อตแสดงเมนูคลิกขวาที่ มีตัวเลือกสำหรับการย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่นและย้ายเสมอไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ๆ

  ถ้าการย้ายข้อความเดียวจากอื่น ๆ ไปยัง Focused เลือกย้าย >ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บFocused

  สกรีนช็อตแสดงเมนูคลิกขวา ด้วยการย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused และเสมอย้ายไปยังตัวเลือกกล่องจดหมายเข้า Focused

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook.com หรือ Hotmail.com

  หน้าจอหลักของ Outlook.com หรือ Hotmail.com
 2. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตั้งค่าการแสดง >เน้นกล่องจดหมายเข้า

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าการย้ายข้อความเดียวจาก Focused ไปยังที่อื่น เลือกย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ๆ เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าอื่น ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บอื่น ๆ

  ถ้าการย้ายข้อความเดียวจากอื่น ๆ ไปยัง Focused เลือกย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused เลือกเสมอย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า Focused ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บFocused

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

Outlook for Mac

ใน 2016 Outlook สำหรับ Mac กล่องจดหมายเข้าเน้นอยู่เท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับอีเมลธุรกิจของ Office 365

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook 2016 for Mac

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บจัดระเบียบของ Ribbon

  แท็บที่โฟกัส และอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าการนับป้ายชื่อ ซึ่งจะนับจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน เพื่อรวมเฉพาะข้อความในรายการที่โฟกัสได้ ดู Outlook > การกำหนดลักษณะ > การแจ้งเตือนและเสียง > นับป้าย เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. เลือกข้อความ >ย้ายไปยังที่อื่น ถ้าคุณต้องการเฉพาะข้อความที่เลือกย้าย เลือกข้อความ > การย้ายตัวแบ่งหน้าไปยังที่อื่น ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บอื่น ๆ

  เลือกข้อความ >ย้ายไปยัง Focused ถ้าคุณต้องการเฉพาะข้อความที่เลือกย้าย เลือกข้อความ > การย้ายตัวแบ่งหน้าเพื่อ Focused ถ้าคุณต้องการในอนาคตข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่จะจัดส่งไปยังแท็บFocused

  ตัวเลือกสองตัวเลือกบนเมนูย้ายไปยังโฟกัสคือ ย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังโฟกัสเสมอ

จดหมาย สำหรับ Windows 10

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ในจดหมาย สำหรับ Windows 10 ให้เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >เน้นกล่องจดหมายเข้า

 2. ภาพนิ่งเรียงลำดับข้อความลงในโฟกัส และอื่น ๆ เพื่อบน

  เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสด้วยแถบเลื่อนภายใต้เรียงลำดับข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ

  แท็บ โฟกัส และ อื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยัง อื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

ย้ายข้อความจากที่โฟกัสไปยังอื่นๆ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ โฟกัส แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ อื่นๆ

ย้ายข้อความจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ อื่นๆ แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังโฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ โฟกัส

คำถามที่ถามบ่อย

สำหรับข้อมูลล่าสุดบนความพร้อมใช้งานของกล่องจดหมายเข้าเน้นดูโพสต์ในบล็อกของเรา

กล่องขาเข้าที่โฟกัสจะแทนที่กองข้อความ หลังจากสลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลที่มีความสำคัญน้อยกว่าในโฟลเดอร์กองข้อความ อีเมลจะแยกเป็นแท็บที่โฟกัส และอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณแทน ในตอนนี้อัลกอริทึมเดียวกับรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความสนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ซึ่งหมายความว่าอีเมลใดก็ตามที่ถูกตั้งให้ย้ายไปยังกองข้อความจะถูกย้ายไปยัง อื่นๆ ข้อความใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์กองข้อความจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะลบหรือย้าย

คุณสามารถใช้งานกองข้อความต่อไปได้เฉพาะตอนนี้ ในท้ายที่สุด กองข้อความจะถูกแทนที่ด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ได้ คุณจะสามารถเปิดใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำด้านบน

ใช่ ทันทีที่คุณเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส คุณจะเห็นแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า ยิ่งคุณใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมากเท่าใด กล่องขาเข้าก็จะจัดเรียงข้อความของคุณได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณให้กับ Outlook ได้โดยการย้ายอีเมลระหว่างที่โฟกัสและอื่นๆ และการตั้งค่าการแทนที่เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของผู้ส่งบางคนจะแสดงในปลายทางเฉพาะ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android เนื่องจากแอป Outlook สำหรับเดสก์ท็อปและเว็บของเรามีการอัปเดต ซึ่งรวมถึงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เนื้อหาของแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะเหมือนกันข้ามไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมดของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ปิดกล่องจดหมายเข้าเน้น
เน้นกล่องจดหมายเข้าของ Outlook Mobile

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×