กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

อัปเดต: มิถุนายน 2017

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะช่วยให้คุณให้ความสนใจกับอีเมลที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด ซึ่งจะแยกกล่องขาเข้าของคุณออกเป็นสองแท็บ คือ ที่โฟกัส และอื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในแท็บที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกย้ายออกไปอยู่ในแท็บอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ ลองดู วิดีโอนี้ เพื่อดูภาพรวมคร่าวๆ

เครื่องหมายคำถามบ่งชี้เนื้อหาวิธีใช้ ฉันจะปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้อย่างไร

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสทำงานอย่างไร

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสทำงานกับคุณเพื่อกำหนดความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เข้าไปในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของอีเมล (เช่น จดหมายข่าว อีเมลที่สร้างโดยเครื่อง และอื่นๆ) และผู้ที่คุณโต้ตอบบ่อยที่สุด ถ้าคุณต้องการปรับแต่งกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส และ ย้ายไปยังอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อทำเช่นนั้นได้

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ใน Outlook 2016 ให้เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือก แสดงกล่องขาเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บมุมมอง

  แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  แท็บโฟกัสและอื่นๆ จะอยู่ทางด้านบนของกล่องจดหมายขาเข้าเมื่อเลือกแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  มุมมองเคียงข้างกันของตัวเลือกย้ายและย้ายเสมอ

ดูการทำงานของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

  มุมมองหลักของ Outlook บนเว็บ
 2. เลือก ไอคอนการตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส.

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ: กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะค่อยๆ เผยแพร่ไปยังบัญชี Outlook.com ถ้าคุณไม่เห็นกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนด้านล่าง แสดงว่าบัญชีของคุณอาจยังไม่ได้รับการอัปเกรดด้วยฟีเจอร์นี้ เร็วๆ นี้!

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook.com หรือ Hotmail.com

  หน้าจอหลักของ Outlook.com หรือ Hotmail.com
 2. เลือก ไอคอนการตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส.

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook 2016 for Mac

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บจัดระเบียบของ Ribbon

  แท็บที่โฟกัส และอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าการนับป้ายชื่อ ซึ่งจะนับจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน เพื่อรวมเฉพาะข้อความในรายการที่โฟกัสได้ ดู Outlook > การกำหนดลักษณะ > การแจ้งเตือนและเสียง > นับป้าย เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

ย้ายข้อความจากที่โฟกัสไปยังอื่นๆ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกลูกศรลงบนปุ่ม ย้ายไปยังอื่นๆ

  ปุ่มย้ายไปยังอื่นๆ

 3. เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ตัวเลือกสองตัวเลือกบนเมนูย้ายไปยังอื่นๆ คือ ย้ายไปยังอื่นๆ และย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ

ย้ายข้อความจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกลูกศรลงบนปุ่ม ย้ายไปยังที่โฟกัส

  ปุ่มย้ายไปยังโฟกัส

 3. เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกสองตัวเลือกบนเมนูย้ายไปยังโฟกัสคือ ย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังโฟกัสเสมอ

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ใน จดหมาย สำหรับ Windows 10 ให้เลือก ปุ่มการตั้งค่าในจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 > การอ่าน

 2. ใช้ตัวเลื่อน กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เพื่อเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  แท็บ โฟกัส และ อื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยัง อื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

ย้ายข้อความจากที่โฟกัสไปยังอื่นๆ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ โฟกัส แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ อื่นๆ

ย้ายข้อความจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ อื่นๆ แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังโฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ โฟกัส

คำถามที่ถามบ่อย

Outlook ทุกเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเดตฟีเจอร์จะสามารถใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสได้ในเร็วๆ นี้ (เช่น Office 2016 for Windows หรือ Mac เวอร์ชัน Office 365, Outlook บนเว็บ, แอป Outlook สำหรับ iOS, Android และ Windows Phone และ Windows 10 Mail) คุณจะเห็นกล่องขาเข้าที่โฟกัสเมื่อคุณเปิดใช้งานกล่องจดหมายของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Office 365 ในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสสำหรับองค์กรของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

กล่องขาเข้าที่โฟกัสจะแทนที่กองข้อความ หลังจากสลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลที่มีความสำคัญน้อยกว่าในโฟลเดอร์กองข้อความ อีเมลจะแยกเป็นแท็บที่โฟกัส และอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณแทน ในตอนนี้อัลกอริทึมเดียวกับรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความสนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ซึ่งหมายความว่าอีเมลใดก็ตามที่ถูกตั้งให้ย้ายไปยังกองข้อความจะถูกย้ายไปยัง อื่นๆ ข้อความใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์กองข้อความจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะลบหรือย้าย

คุณสามารถใช้งานกองข้อความต่อไปได้เฉพาะตอนนี้ ในท้ายที่สุด กองข้อความจะถูกแทนที่ด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ได้ คุณจะสามารถเปิดใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำด้านบน

ใช่ ทันทีที่คุณเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส คุณจะเห็นแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า ยิ่งคุณใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมากเท่าใด กล่องขาเข้าก็จะจัดเรียงข้อความของคุณได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณให้กับ Outlook ได้โดยการย้ายอีเมลระหว่างที่โฟกัสและอื่นๆ และการตั้งค่าการแทนที่เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของผู้ส่งบางคนจะแสดงในปลายทางเฉพาะ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android เนื่องจากแอป Outlook สำหรับเดสก์ท็อปและเว็บของเรามีการอัปเดต ซึ่งรวมถึงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เนื้อหาของแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะเหมือนกันข้ามไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมดของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook Mobile

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×