กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

อัปเดต: มิถุนายน 2017

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะช่วยให้คุณให้ความสนใจกับอีเมลที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด ซึ่งจะแยกกล่องขาเข้าของคุณออกเป็นสองแท็บ คือ ที่โฟกัส และอื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในแท็บที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกย้ายออกไปอยู่ในแท็บอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ ลองดู วิดีโอนี้ เพื่อดูภาพรวมคร่าวๆ

เครื่องหมายคำถามบ่งชี้เนื้อหาวิธีใช้ ฉันจะปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้อย่างไร

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสทำงานอย่างไร

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสทำงานกับคุณเพื่อกำหนดความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เข้าไปในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของอีเมล (เช่น จดหมายข่าว อีเมลที่สร้างโดยเครื่อง และอื่นๆ) และผู้ที่คุณโต้ตอบบ่อยที่สุด ถ้าคุณต้องการปรับแต่งกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส และ ย้ายไปยังอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อทำเช่นนั้นได้

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ใน Outlook 2016 ให้เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือก แสดงกล่องขาเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บมุมมอง

  แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  แท็บโฟกัสและอื่นๆ จะอยู่ทางด้านบนของกล่องจดหมายขาเข้าเมื่อเลือกแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  มุมมองเคียงข้างกันของตัวเลือกย้ายและย้ายเสมอ

ดูการทำงานของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook บนเว็บ

  มุมมองหลักของ Outlook บนเว็บ
 2. เลือก ไอคอนการตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส.

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ: กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะค่อยๆ เผยแพร่ไปยังบัญชี Outlook.com ถ้าคุณไม่เห็นกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนด้านล่าง แสดงว่าบัญชีของคุณอาจยังไม่ได้รับการอัปเกรดด้วยฟีเจอร์นี้ เร็วๆ นี้!

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook.com หรือ Hotmail.com

  หน้าจอหลักของ Outlook.com หรือ Hotmail.com
 2. เลือก ไอคอนการตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส.

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ แท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมาย คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

  บนหน้าการตั้งค่าการแสดงผล คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีจัดระเบียบข้อความ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าคุณกำลังย้ายจากที่โฟกัส ไปยังอื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าคุณกำลังย้ายจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายบทสนทนานี้ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส > ย้ายเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังอื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. เปิด Outlook 2016 for Mac

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  ปุ่มกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บจัดระเบียบของ Ribbon

  แท็บที่โฟกัส และอื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยังอื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าการนับป้ายชื่อ ซึ่งจะนับจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน เพื่อรวมเฉพาะข้อความในรายการที่โฟกัสได้ ดู Outlook > การกำหนดลักษณะ > การแจ้งเตือนและเสียง > นับป้าย เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

ย้ายข้อความจากที่โฟกัสไปยังอื่นๆ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกลูกศรลงบนปุ่ม ย้ายไปยังอื่นๆ

  ปุ่มย้ายไปยังอื่นๆ

 3. เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ อื่นๆ

  ตัวเลือกสองตัวเลือกบนเมนูย้ายไปยังอื่นๆ คือ ย้ายไปยังอื่นๆ และย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ

ย้ายข้อความจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกลูกศรลงบนปุ่ม ย้ายไปยังที่โฟกัส

  ปุ่มย้ายไปยังโฟกัส

 3. เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก หรือเลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการให้ส่งข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งนี้ไปยังแท็บ ที่โฟกัส

  ตัวเลือกสองตัวเลือกบนเมนูย้ายไปยังโฟกัสคือ ย้ายไปยังโฟกัสและย้ายไปยังโฟกัสเสมอ

เปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ใน จดหมาย สำหรับ Windows 10 ให้เลือก ปุ่มการตั้งค่าในจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 > การอ่าน

 2. ใช้ตัวเลื่อน กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เพื่อเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  แท็บ โฟกัส และ อื่นๆ จะปรากฏที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าอีเมลย้ายไปยัง อื่นๆ และคุณสามารถสลับระหว่างแท็บเมื่อใดก็ได้เพื่อดูอย่างคร่าวๆ

ย้ายข้อความจากที่โฟกัสไปยังอื่นๆ

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ โฟกัส แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ อื่นๆ

ย้ายข้อความจากอื่นๆ ไปยังที่โฟกัส

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ อื่นๆ แล้วคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก

  • เลือก ย้ายไปยังโฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ โฟกัส

คำถามที่ถามบ่อย

Outlook ทุกเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเดตฟีเจอร์จะสามารถใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสได้ในเร็วๆ นี้ (เช่น Office 2016 for Windows หรือ Mac เวอร์ชัน Office 365, Outlook บนเว็บ, แอป Outlook สำหรับ iOS, Android และ Windows Phone และ Windows 10 Mail) คุณจะเห็นกล่องขาเข้าที่โฟกัสเมื่อคุณเปิดใช้งานกล่องจดหมายของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Office 365 ในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสสำหรับองค์กรของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

กล่องขาเข้าที่โฟกัสจะแทนที่กองข้อความ หลังจากสลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลที่มีความสำคัญน้อยกว่าในโฟลเดอร์กองข้อความ อีเมลจะแยกเป็นแท็บที่โฟกัส และอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณแทน ในตอนนี้อัลกอริทึมเดียวกับรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความสนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ซึ่งหมายความว่าอีเมลใดก็ตามที่ถูกตั้งให้ย้ายไปยังกองข้อความจะถูกย้ายไปยัง อื่นๆ ข้อความใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์กองข้อความจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะลบหรือย้าย

คุณสามารถใช้งานกองข้อความต่อไปได้เฉพาะตอนนี้ ในท้ายที่สุด กองข้อความจะถูกแทนที่ด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ได้ คุณจะสามารถเปิดใช้งานกล่องขาเข้าที่โฟกัสตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำด้านบน

ใช่ ทันทีที่คุณเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส คุณจะเห็นแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า ยิ่งคุณใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมากเท่าใด กล่องขาเข้าก็จะจัดเรียงข้อความของคุณได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณให้กับ Outlook ได้โดยการย้ายอีเมลระหว่างที่โฟกัสและอื่นๆ และการตั้งค่าการแทนที่เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของผู้ส่งบางคนจะแสดงในปลายทางเฉพาะ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android เนื่องจากแอป Outlook สำหรับเดสก์ท็อปและเว็บของเรามีการอัปเดต ซึ่งรวมถึงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เนื้อหาของแท็บที่โฟกัสและอื่นๆ จะเหมือนกันข้ามไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมดของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook Mobile

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×