กล่องจดหมายของไซต์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องจดหมายของไซต์ช่วยให้คุณ และทีมของคุณที่บันทึก และการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดจากโครงการที่ใช้ร่วมกันในตำแหน่งที่ตั้งเดียวที่สามารถเข้าถึงเฉพาะสมาชิกของไซต์ หลังจากอีเมลแฟ้มของโครงการสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งเอกสารโดยใช้กล่องจดหมายของไซต์ สมาชิกใด ๆ โครงการสามารถเข้าถึงเนื้อหา กล่องจดหมายของไซต์จะเข้าถึงผ่านทาง Outlook 2013 เช่นเดียวกับ SharePoint และพวกเขาแก่คุณเข้าถึงอีเมลและเอกสารสำหรับทีมโครงการของคุณ ถ้าคุณไม่มี Outlook 2013 คุณสามารถดูเนื้อหาเดียวกันได้โดยตรงจากไซต์ SharePoint

คุณไม่สามารถดูกล่องจดหมายของไซต์ได้จาก Outlook Web App อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Outlook Web App เพื่อทำดังต่อไปนี้

  • เข้าถึงไซต์ SharePoint ที่โฮสต์กล่องจดหมายของไซต์ของคุณ

  • ดูชื่อเจ้าของกล่องจดหมายของไซต์

  • แสดงหรือซ่อนกล่องจดหมายของไซต์จาก Outlook 2013

เมื่อต้องการจัดการกล่องจดหมายของไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กล่องจดหมายของไซต์

ในบทความนี้

แท็บกล่องจดหมายของไซต์ของฉัน

บานหน้าต่างข้อมูล

การแสดงหรือซ่อนกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของไซต์

การส่งต่อเอกสารกล่องจดหมายของไซต์

แท็บกล่องจดหมายของไซต์ของฉัน

แท็บ กล่องจดหมายของไซต์ของฉัน แสดงให้คุณเห็นภาพรวม ของกล่องจดหมายของไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกอยู่

รายการ

คำอธิบาย

แก้ไข แก้ไข

เลือกกฎ แล้ว คลิ กแก้ไข แก้ไข เพื่อดู หรือแก้ไขรายละเอียดของกล่องจดหมายของไซต์

รีเฟรช รีเฟรช

ใช้เพื่อรีเฟรชรายการของกล่องจดหมายของไซต์

แสดงใน Outlook

เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกล่องจดหมายของไซต์เพื่อแสดงกล่องจดหมายของไซต์นั้นใน Outlook 2013 หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อซ่อนกล่องจดหมายของไซต์ ตัวเลือกของคุณจะนำไปใช้กับ Outlook 2013 บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้ในการเข้าถึงอีเมล คุณสามารถเลือกกล่องจดหมายของไซต์ที่จะแสดงใน Outlook ได้สูงสุด 10 รายการ

ชื่อ

ชื่อของกล่องจดหมายของไซต์

บทบาทของคุณ

ระดับของสิทธิ์ที่คุณมีในกล่องจดหมายของไซต์ บทบาท ได้แก่ สมาชิกหรือเจ้าของ คุณจัดการความเป็นเจ้าของและความเป็นสมาชิกของกล่องจดหมายของไซต์ได้จากไซต์ SharePoint

สถานะ

สถานะของกล่องจดหมายของไซต์ สถานะจะเป็นใช้งานอยู่หรือปิด สถานะกล่องจดหมายของไซต์จะได้รับการจัดการจากไซต์ SharePoint

บานหน้าต่างข้อมูล

เมื่อคุณเลือกกล่องจดหมายของไซต์ในรายการ บานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายของไซต์นั้น

รายการ

คำอธิบาย

ที่อยู่อีเมล

ที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมายของไซต์ คุณสามารถคลิกที่อยู่อีเมลเพื่อส่งข้อความอีเมลไปยังกล่องจดหมายของไซต์โดยใช้ Outlook ได้ ถ้าคุณต้องการส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Outlook Web App ให้คัดลอกและวางที่อยู่อีเมลนั้นลงบนบรรทัด ถึง: ของข้อความอีเมลใหม่

ไซต์ SharePoint

URL ของไซต์ SharePoint ที่โฮสต์กล่องจดหมายของไซต์ คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังกล่องจดหมายของไซต์ใน SharePoint

เจ้าของ

เจ้าของกล่องจดหมายของไซต์

สมาชิก

จำนวนสมาชิกของกล่องจดหมายของไซต์

สถานะ

สถานะของกล่องจดหมายของไซต์ สถานะจะเป็นใช้งานอยู่หรือปิด สถานะกล่องจดหมายของไซต์จะได้รับการจัดการจากไซต์ SharePoint

การจัดการกล่องจดหมายของไซต์

ส่วนการจัดการกล่องจดหมายของไซต์อธิบายถึงวิธีจัดการกล่องจดหมายของไซต์

การแสดงหรือซ่อนกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook

คุณสามารถแสดงไซต์กล่องจดหมายใน Outlook ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงใน Outlook ที่อยู่ถัดจากชื่อของกล่องจดหมายของไซต์นั้น หรือซ่อนกล่องจดหมายของไซต์ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถแสดงกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook 2013ได้ถึง 10 รายการ หลังจากที่คุณได้กลายเป็นสมาชิกหรือเจ้าของกล่องจดหมายของไซต์ครบ 10 รายการแล้ว กล่องจดหมายของไซต์ใหม่จะไม่แสดงขึ้นใน Outlook ถ้าคุณเป็นสมาชิกกล่องจดหมายของไซต์มากกว่า 10 รายการ คุณจำเป็นต้องซ่อนกล่องจดหมายของไซต์บางรายการ เฉพาะกล่องจดหมายของไซต์ที่มีสถานะใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะแสดงใน Outlook

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของไซต์

เมื่อต้องการแน่ใจว่าจะมีสำเนาของการอภิปรายอีเมลที่สำคัญ เก็บอยู่ในกล่องจดหมายของไซต์ ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมายของไซต์ในบรรทัด ถึง: หรือ สำเนาถึง: ของข้อความอีเมลนั้น

การส่งต่อเอกสารกล่องจดหมายของไซต์

หลังจากเอกสารถูกจัดเก็บบนไซต์ SharePoint แล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้การแก้ไขในอนาคตทำบนสำเนาที่เป็นทางการเสมอ กล่องจดหมายของไซต์เสนอวิธีง่ายๆ ในการแชร์ลิงก์ไปยังเอกสารโดยใช้ลักษณะการส่งต่อ

  1. ในไซต์ SharePoint ให้เลือกเอกสารที่คุณต้องการส่งต่อ

  2. ถ้าคุณใช้เมาส์อยู่ ให้คลิกขวาเอกสารแล้วคลิก ส่งต่อ ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์สัมผัสอยู่ ให้เลือกเอกสารแล้วแตะ ส่งต่อ Outlook 2013 จะสร้างข้อความอีเมลใหม่ที่มีลิงก์ไปยังเอกสารนั้น

ถ้าคุณไม่ต้องการไปที่ SharePoint เพื่อใช้ลักษณะการส่งต่อ คุณสามารถลากแล้วปล่อยเอกสารจากโฟลเดอร์เอกสารของกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook 2013 ลงในข้อความอีเมล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×