กลุ่ม SharePoint เริ่มต้นใน SharePoint Server

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint สร้างกลุ่มสำหรับไซต์โดยอัตโนมัติ และกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม ต่อไปนี้จะเรียกว่ากลุ่ม SharePoint เริ่มต้น เนื่องจากระดับโดยทั่วไปของ access ที่ผู้ใช้ต้องแทน กลุ่มเริ่มต้นและระดับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขาได้ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ SharePoint เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

ในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถเพิ่มกลุ่มที่กำหนดขึ้นเองให้ใกล้เคียงกับความต้องการขององค์กรของคุณมากขึ้นได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและสร้างกลุ่ม SharePoint จะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของไซต์และเนื้อหาของคุณ

ในบทความนี้

กลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

บทบาทสำหรับกลุ่ม SharePoint

กลุ่ม SharePoint พิเศษ

ผู้ดูแลไซต์

กลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

กลุ่ม SharePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงสำหรับชุดของผู้ใช้ แทนที่จะจัดการผู้ใช้แต่ละคน โดยปกติ กลุ่ม SharePoint จะประกอบด้วยผู้ใช้รายบุคคลจำนวนมาก แต่ในหนึ่งกลุ่มยังสามารถมีกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ได้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยของ Windows สำหรับทีมของคุณลงในกลุ่ม SharePoint เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแก่ทีมได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ลงในกลุ่ม SharePoint ผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มจะได้รับการกำหนดระดับสิทธิ์ต่างๆ ที่เหมือนกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับกลุ่มความปลอดภัยและการแจกแจง Windows ที่รวมอยู่ใน Active Directory Domain Services ดูเลือกกลุ่มการรักษาความปลอดภัย (SharePoint Server 2010)

SharePoint กำหนดระดับสิทธิ์ให้แต่ละกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ระดับสิทธิ์ที่นำไปใช้กับทั้งหมดจากสมาชิกของกลุ่มนั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในระดับสิทธิ์เฉพาะ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

คุณสามารถกำหนดกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นได้โดยการกำหนดระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างกลุ่ม SharePoint และกำหนดระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการได้ด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น และระดับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านั้น

กลุ่ม SharePoint

ระดับสิทธิ์เริ่มต้น

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ

สมาชิก <ชื่อไซต์>

สนับสนุนหรือแก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์

เจ้าของ <ชื่อไซต์>

ควบคุมทั้งหมด

ผู้เยี่ยมชม <ชื่อไซต์>

อ่าน

นักออกแบบไซต์

ออกแบบ, การเข้าถึงที่จำกัด

ตัวจัดการลำดับชั้น

จัดการลำดับชั้น

ผู้อ่านแบบจำกัด

การอ่านแบบจำกัด

ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์

การเข้าถึงที่จำกัด

ผู้ดู

ดูเท่านั้น

ผู้ใช้การปรับใช้ด่วน

สนับสนุน

ถ้าคุณอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะ คุณจะเห็นสมาชิก <ชื่อไซต์> ในรายการของกลุ่ม SharePoint ตัวอย่างเช่น ถ้า Contoso Retail เป็นชื่อของเว็บไซต์ คุณจะเห็นสมาชิก Contoso Retail และจะเป็นเช่นเดียวกันถ้าคุณอยู่บนไซต์ย่อยที่มีสิทธิ์เฉพาะ เมื่อไซต์ของคุณขยายใหญ่ขึ้น คุณอาจสังเกตเห็นกลุ่มสมาชิก <ชื่อไซต์> กลุ่มผู้เยี่ยมชม หรือกลุ่มเจ้าของมากมายในขณะที่ดูสิทธิ์ของไซต์จากรากของไซต์คอลเลกชันของคุณ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะนำหน้าด้วยชื่อของไซต์ ตัวอย่างเช่น อาจมีทั้งสมาชิก Contoso Retail และสมาชิกการกุศล Contoso ปรากฏอยู่ได้

มีหลายครั้งที่ชื่อไซต์จะถูกเพิ่มลงในชื่อกลุ่ม ดังนี้

  • เมื่อคุณตัดการสืบทอดสิทธิ์บนไซต์ย่อยที่สืบทอดสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้

  • เมื่อคุณสร้างกลุ่มใหม่สำหรับไซต์ที่ระบุ

  • เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่

ในทุกกรณี ชื่อไซต์ข้างหน้ากลุ่ม SharePoint จะระบุชื่อของไซต์ที่กลุ่มดังกล่าวอยู่ ดังนั้นสมาชิกการกุศล Contoso จะอยู่ในไซต์การกุศล Contoso

เคล็ดลับ:  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่ SharePoint กำหนดให้กับกลุ่มเหล่านี้โดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลา

บทบาทสำหรับกลุ่ม SharePoint

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการใช้ที่แนะนำสำหรับกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

ชื่อกลุ่ม

ระดับสิทธิ์)

ใช้กลุ่มนี้สำหรับผู้ที่

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติเอกสาร หน้า และข้อมูลในรายการ

เจ้าของ

ควบคุมทั้งหมด

จัดการสิทธิ์ การตั้งค่า และลักษณะที่ปรากฏของไซต์

สมาชิก

สนับสนุนหรือแก้ไข

แก้ไขเนื้อหาของไซต์

ผู้เยี่ยมชม

อ่าน

ดูเนื้อหาของไซต์ แต่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

นักออกแบบ

ออกแบบ

ดู เพิ่ม อัปเดต ลบ อนุมัติ และกำหนดไซต์เอง

ตัวจัดการลำดับชั้น

จัดการลำดับชั้น

สร้างไซต์และแก้ไขหน้า ข้อมูลในรายการ และเอกสาร

ผู้อ่านแบบจำกัด

การอ่านแบบจำกัด

แสดงหน้าและเอกสาร แต่ไม่แสดงเวอร์ชันหรือสิทธิ์ผู้ใช้ในอดีต

ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์

การอ่านแบบจำกัด

ต้องการเพียงการเข้าถึงที่จำกัดไปยังไลบรารีสไตล์และแกลเลอรีหน้าต้นแบบ

ผู้ดู

ดูเท่านั้น

จำเป็นต้องดูเนื้อหา แต่ไม่แก้ไขหรือดาวน์โหลด

ผู้ใช้การปรับใช้ด่วน

สนับสนุน

จัดกำหนดการงาน การปรับใช้ด่วน

หมายเหตุ: กลุ่ม ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์ จะมีกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ที่มีชื่อว่าผู้ใช้ NT ที่มีอำนาจ/ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องทั้งหมดสามารถแสดงหน้าต้นแบบ SharePoint และสไตล์ของหน้าต่างๆ บนไซต์ของคุณได้

ด้านบนของหน้า

กลุ่ม SharePoint พิเศษ

กลุ่ม SharePoint พิเศษสนับสนุนงานการดูแลระบบระดับสูง เช่น การกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการรับประกันฟังก์ชันการทำงานของไซต์อย่างสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังมีกลุ่มของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด ในไซต์คอลเลกชันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้เหล่านี้ปรากฏในรายการของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันไม่ใช่กลุ่ม SharePoint อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขามีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด บนไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน พวกเขาจึงถูกกล่าวถึงในบทความนี้ด้วย

ไซต์ SharePoint สามารถมีผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหลักและผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันรอง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณยังสามารถกำหนดให้มีผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเพิ่มเติมได้อีกด้วย ผู้ใช้เหล่านี้เป็นที่ติดต่อหลักสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันมีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด ในไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชัน และสามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ได้ นอกจากนี้ พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนด้านการดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมของไซต์ เช่น ไซต์ยังใช้งานอยู่หรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×