กลุ่ม Kaizala

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วย Microsoft Kaizala คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที รูปภาพ เอกสารกับผู้ใช้อื่น Kaizala นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการดำเนินการ Kaizala เช่นการสำรวจความคิดเห็นและการสำรวจความคิดเห็น และส่งไปยังผู้ใช้หรือกลุ่ม คุณสามารถสร้างกลุ่ม Kaizala และเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มทีละคน หรือเป็นกลุ่ม สามารถสร้างกลุ่ม จาก mobile app หรือผ่าน ทางพอร์ทัลจัดการ Kaizala การสร้างจำนวนมากและความสามารถในการจัดการจะพร้อมใช้งานผ่านบริการพอร์ทัลจัดการ Kaizala

เช็คเอาท์Kaizala ผู้ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม Kaizala เท่านั้น

กลุ่ม Kaizala

มีสองชนิดของกลุ่ม Kaizala:

สกรีนช็อต: ดูกลุ่มองค์กร Kaizala
 • กลุ่มองค์กร Kaizala กลุ่มเหล่านี้เป็นสมาชิกขององค์กรของคุณ และจะถูกสร้างขึ้นในพอร์ทัลจัดการ Kaizala ถ้ากลุ่ม Kaizala เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นผ่าน mobile app กลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรผ่านหน้าการตั้งค่าหรือจากกลุ่มส่วนตัว แท็บ Kaizala กลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกลุ่มต่าง ๆ ที่พวกเขาผู้ดูแลระบบของ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ office 365 จะมีการเข้าถึงและความสามารถในการจัดการกลุ่มองค์กรทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบของกลุ่ม Kaizala

 • Kaizala กลุ่มเป็นส่วนตัว ต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับองค์กรใด ๆ และจะถูกสร้างขึ้นบน app. เคลื่อน Kaizala ไม่สามารถจัดการกลุ่มเป็นส่วนตัวในพอร์ทัลจัดการ Kaizala เฉพาะสมาชิกของกลุ่ม Kaizala และ Kaizala กลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถดู หรือจัดการกลุ่มเป็นส่วนตัว เพื่อให้สามารถจัดการกลุ่มเหล่านี้ กลุ่มผู้ดูแลระบบ Kaizala มีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มองค์กร

สร้างกลุ่ม Kaizala

ทำตามขั้นตอนในการสร้างกลุ่ม Kaizala ใหม่

 • บนพอร์ทัลจัดการ Kaizala จากแถบนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มจากนั้นสร้าง กลุ่มใส่ชื่อกลุ่ม และคลิ กหรือแตะสร้าง

  สกรีนช็อต: ใส่ชื่อที่จะสร้างกลุ่ม Kaizala ใหม่
 • บนแท็บผู้ใช้ให้แน่ใจว่า หมายเลขโทรศัพท์คือ ภูมิภาคขวา แล้ว ใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงใน กลุ่มนี้ Kaizala หรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาครายการในกล่องข้อความ แล้วคลิก หรือแตะเพิ่มผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ 3 ใส่: 99885544, 99885543, 99885542

  สกรีนช็อต: เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม Kaizala

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม Kaizala คุณสามารถเดี๋ยวนี้เริ่มส่งแบบสำรวจ สำรวจความคิดเห็นและการดำเนินการอื่น ๆ บนโทรศัพท์มือถือ app. เช็คเอาท์การสร้างแมโคคชัน Kaizalaสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้หลายลงใน กลุ่ม Kaizala

ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้หลายรายโดยไม่ใช้รายการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้หลายคนใช้อัปโหลดจำนวนมาก มีอยู่สองชนิดของกลุ่ม:

 • แมป กลุ่มผู้ใช้ ใช้ไฟล์เทมเพล CSV นี้เพื่อใส่ชื่อกลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ และชนิดของผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มกลุ่มหลายครั้ง ไฟล์เทมเพลต CSV ประกอบด้วยคำแนะนำและตัวอย่าง อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะกรอกข้อมูล และอัปโหลดไฟล์ ไฟล์นี้เป็นข้อบังคับ และต้องอัปโหลดก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 • แมป กลุ่มแม่ ใช้ไฟล์เทมเพล CSV นี้เพื่อกำหนดลำดับชั้นของกลุ่ม ชื่อกลุ่มแม่และลูกชื่อกลุ่มที่มีอยู่ในรายการเพื่อตั้งค่ากลุ่มสำหรับแต่ละองค์กรที่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง ไฟล์นี้หรือไม่ก็ ถ้าชื่อกลุ่มสอดคล้องกันไม่มีอยู่ในไฟล์ CSV เทมเพลต กลุ่มเหล่านั้นจะถูกละเว้นในไฟล์แมปกลุ่มแม่

สกรีนช็อต: เพิ่มผู้ใช้จำนวนมากเพื่อ Kaizala

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มเหล่านี้และผู้ใช้ทั้งหมดในครั้งเดียวจากสเปรดชีต Excel หรือไฟล์อื่น ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ CSV ไม่แน่ใจ ว่ารูปแบบ CSV คือได้อย่างไร

 1. คลิก หรือแตะที่กลุ่มแล้วคลิก หรือแตะที่ผู้ใช้อัปโหลดจำนวนมาก

 2. บนหน้าผู้ใช้อัปโหลดจำนวนมากก่อนดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตการ CSVแมปกลุ่มผู้ใช้และทำตามขั้นตอนในการเพิ่มกลุ่มและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ของคุณ ถ้าต้องการกำหนดลำดับชั้นของกลุ่ม ดาวน์โหลด และใช้แมปกลุ่มแม่CSV ไฟล์เทมเพลต บันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถจำได้ว่า

 3. หลังจากที่คุณได้บันทึกไฟล์ บนหน้าผู้ใช้อัปโหลดจำนวนมากเลือกไฟล์คุณบันทึกไว้เหนือ คลิ กอัปโหลด

  หมายเหตุ: ถ้ามีปัญหากับไฟล์ ปัญหาจะแสดงในบานหน้าต่าง คลิกที่ลิงก์การประทับเวลางานเมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกรายละเอียด

 4. ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ กับไฟล์ คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดข้อมูลกลุ่มและผู้ใช้ของคุณ

เพิ่มกลุ่มย่อย Kaizala

 1. บนพอร์ทัลจัดการ Kaizala จากแถบนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มแล้วเลือกกลุ่มจากรายการแบบดรอปดาวน์ และคลิ กหรือแตะเพิ่ม กลุ่ม

  สกรีนช็อต: เพิ่มกลุ่มย่อย Kaizala ไปยังกลุ่มแม่

เอากลุ่มย่อย

 1. บนพอร์ทัลจัดการ Kaizala จากแถบนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มแล้วเลือกกลุ่มจากรายการแบบดรอปดาวน์ และคลิ กหรือแตะเอาออก

  สกรีนช็อต: เพิ่มกลุ่มย่อย Kaizala ไปยังกลุ่มแม่

ส่งออกข้อมูลกลุ่ม Kaizala

คุณสามารถส่งออกข้อมูลกลุ่ม Kaizala ทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV

 • บนพอร์ทัลจัดการ Kaizala จากแถบนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มและเลือกแล้วผู้ใช้อัปโหลดจำนวนมาก

 • คลิ กหรือแตะส่งกลุ่มที่มีอยู่

คุณสามารถดูข้อมูลผู้ใช้และกลุ่มจากสเปรดชีต Excel หรือแอปอื่นที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ไม่แน่ใจ ว่ารูปแบบ CSV คือได้อย่างไร

การแก้ไขปัญหา Kaizala กลุ่ม

อ่านส่วนนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่คุณกำลังพบใน Kaizala

สำหรับแต่ละกิจกรรมการอัปโหลดจำนวนมาก เป็นงานไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นได้ จากโฮมเพจ Kaizala ไปยังกลุ่มผู้ใช้อัปโหลดจำนวนมากเพื่อดูประวัติการงานอัปโหลดจำนวนมาก ค้นหางานที่คุณกำลังพบปัญหา และคลิกที่ชื่องานเพื่อดูว่า มีข้อผิดพลาดใด ๆ อ่านบันทึกข้อผิดพลาดในการค้นหาข้อผิดพลาดใด ๆ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ลองอีกครั้งเรียกใช้การอัปโหลดจำนวนมากอีกครั้ง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อกลุ่มถูกสร้างขึ้นจากแอป mobile นั้นจะถูกสร้างขึ้นเป็นกลุ่มเป็นส่วนตัว คุณสามารถแปลงนี้ลงในกลุ่มองค์กรจากหน้าการตั้งค่าในพอร์ทัลการดูแล Kaizala คุณยังสามารถแปลงกลุ่มที่มีองค์กรลงในกลุ่มความเป็นส่วนตัว แต่คุณไม่สามารถแปลงกลุ่มส่วนกลุ่มองค์กรหรือกลับกันจาก mobile app

นี่คือตามการออกแบบ ผู้ดูแลระบบขององค์กร Kaizala สามารถมองเห็นกลุ่มองค์กรเท่านั้น คุณไม่สามารถดูกลุ่มส่วนตัวอื่น ๆ เว้นแต่ว่าคุณเป็นสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบของกลุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×