กลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กลุ่ม SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างไซต์คอลเลกชัน กลุ่มเริ่มต้นใช้ระดับสิทธิ์เริ่มต้น SharePoint ที่บางครั้งเรียกว่าบทบาท SharePoint เพื่อให้สิทธิ์และการเข้าถึงแก่ผู้ใช้ ระดับสิทธิ์ที่กลุ่มเหล่านี้มีอยู่จะเป็นระดับสิทธิ์ทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ลงในไซต์ SharePoint

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาเพิ่มเติมได้ เพื่อจัดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการออกแบบและสร้างกลุ่มความปลอดภัย SharePoint อย่างไรนั้น นับว่าเป็นการตัดสินใจสำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยและเนื้อหาของไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ในบทความนี้จะนำไปใช้ได้ถ้าองค์กรของคุณซื้อ Office 365 ก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2015 เท่านั้น ลูกค้าที่ใช้ฟีเจอร์นี้อยู่ในปัจจุบันจะยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องไปยังฟีเจอร์อย่างน้อยสองปีหลังจากวันที่ปรับเปลี่ยนในวันที่ 9 มีนาคม 2015 ลูกค้าใหม่ที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หลังจากวันที่ปรับเปลี่ยนจะไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์นี้ มุ่งไปข้างหน้า ลูกค้า Office 365 ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงไปยัง ข้อเสนอของบริษัทชั้นสำในอุตสหกรรมอื่น ที่อนุญาตให้พวกเขามีเว็บไซต์สาธารณะที่มีโซลูชันและมีตัวตนที่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้ดู ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ของเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ใน Office 365

ต่อไปนี้เป็นเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ และกำหนดสิทธิ์ใน SharePoint

ในบทความนี้

ระดับสิทธิ์สำหรับกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

ประโยชน์ของกลุ่ม SharePoint ที่ขอแนะนำ

กลุ่ม SharePoint พิเศษ

ผู้ดูแลของบริษัทและกลุ่มทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอกสำหรับผู้ใช้ Office 365

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

ระดับสิทธิ์สำหรับกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

กลุ่ม SharePoint ทำให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้เป็นชุดๆ แทนที่จะควบคุมผู้ใช้แต่ละราย กลุ่ม SharePoint โดยปกติจะประกอบด้วยผู้ใช้รายบุคคลจำนวนมาก พวกเขายังสามารถหยุดใช้กลุ่มความปลอดภัย Windows Active Directory (สร้างใน Office 365) หรืออาจใช้ผสมกันระหว่างผู้ใช้แต่ละรายกับกลุ่มความปลอดภัยต่างๆ ก็ได้

SharePoint แต่ละกลุ่มจะมีระดับสิทธิ์ ระดับสิทธิ์ก็คือคอลเลกชันของสิทธิ์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย เช่น เปิด ดู แก้ไข หรือลบ ผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มจะมีระดับสิทธิ์ของกลุ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดระเบียบผู้ใช้ออกเป็นกี่กลุ่มก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนขององค์กรหรือความต้องการของคุณ

เทมเพลตไซต์แต่ละรายการจะมีชุดของกลุ่ม SharePoint ที่สัมพันธ์กับเทมเพลตไซต์นั้นๆ เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณใช้เทมเพลตไซต์หนึ่ง จากนั้น SharePoint จะสร้างชุดของกลุ่ม SharePoint ที่ถูกต้องสำหรับไซต์นั้น กลุ่มของคอลเลกชันใดๆ ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของเทมเพลตที่คุณเลือก

ตัวอย่างเช่น ตารางต่อไปนี้จะแสดงกลุ่มและระดับสิทธิ์ที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์สาธารณะและไซต์ทีม

กลุ่ม SharePoint

ระดับสิทธิ์เริ่มต้น

นำไปใช้กับเว็บไซต์สาธารณะ

นำไปใช้กับไซต์ทีม

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ

ได้

ไม่ได้

นักออกแบบไซต์

ออกแบบ, การเข้าถึงที่จำกัด

ได้

ไม่ได้

ตัวจัดการลำดับชั้น

จัดการลำดับชั้น

ได้

ไม่ได้

สมาชิก <ชื่อไซต์>

แก้ไข

ได้

ได้

เจ้าของ <ชื่อไซต์>

ควบคุมทั้งหมด

ได้

ได้

ผู้เยี่ยมชม <ชื่อไซต์>

อ่าน

ได้

ได้

ผู้อ่านแบบจำกัด

การอ่านแบบจำกัด

ได้

ไม่ได้

ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์

การเข้าถึงที่จำกัด

ได้

ไม่ได้

ผู้ใช้การปรับใช้ด่วน

สนับสนุน

ได้

ไม่ได้

ตัวจัดการการแปล

การเข้าถึงที่จำกัด

ได้

ไม่ได้

ประโยชน์ของกลุ่ม SharePoint ที่ขอแนะนำ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายกลุ่ม SharePoint ที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้เทมเพลตไซต์มาตรฐานในการสร้างไซต์ ตารางยังแสดงการใช้งานที่แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มอีกด้วย

ชื่อกลุ่ม

ระดับสิทธิ์

ใช้กลุ่มนี้สำหรับ

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ

สมาชิกของกลุ่มนี้สามารถแก้ไขและอนุมัติหน้า ข้อมูลในรายการ และเอกสารต่างๆ ได้

นักออกแบบ

ออกแบบ

สมาชิกของกลุ่มนี้สามารถแก้ไขรายการ ไลบรารีเอกสาร และหน้าในไซต์ได้ นักออกแบบสามารถสร้าง หน้าต้นแบบ และ เค้าโครงหน้า ใน แกลเลอรีหน้าต้นแบบ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานและลักษณะที่ปรากฏของแต่ละไซต์ในไซต์คอลเลกชันได้โดยใช้หน้าต้นแบบและไฟล์ CSS..

ตัวจัดการลำดับชั้น

จัดการลำดับชั้น

สมาชิกของกลุ่มนี้สามารถสร้างไซต์ ข้อมูลในรายการ และเอกสารได้

เจ้าของ

ควบคุมทั้งหมด

บุคคลที่ต้องสามารถจัดการสิทธิ์ การตั้งค่า และลักษณะที่ปรากฏของไซต์

สมาชิก

แก้ไขหรือสนับสนุน

บุคคลที่จะต้องสามารถแก้ไขเนื้อหาของไซต์ได้ ระดับสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์ที่ใช้ในการสร้างไซต์

ผู้เยี่ยมชม

อ่าน

บุคคลที่จะต้องสามารถดูเนื้อหาของไซต์แต่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

ผู้อ่านแบบจำกัด

การอ่านแบบจำกัด

บุคคลที่ควรต้องสามารถดูหน้าและเอกสารได้ แต่ไม่สามารถดูเวอร์ชันหรือสิทธิ์ได้

ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์

การอ่านแบบจำกัด

บุคคลในกลุ่มนี้มีการเข้าถึงแบบจำกัดสำหรับไลบรารีสไตล์ และ แกลเลอรีหน้าหลัก

ผู้ใช้การปรับใช้ด่วน

สนับสนุน

ผู้ใช้เหล่านี้สามารถกำหนดเวลางานงานปรับใช้ด่วน (การปรับใช้เนื้อหา)

ผู้ดู

ดูเท่านั้น

ผู้ใช้เหล่านี้จะเห็นเนื้อหาแต่ไม่สามารถแก้ไขหรือดาวน์โหลดเนื้อหาได้

กลุ่ม SharePoint พิเศษ

นอกจากนี้กลุ่ม SharePoint พิเศษ ยังสนับสนุนงานการดูแลระดับสูง เช่น ผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน ซึ่งจะมีสิทธ์ ควบคุมทั้งหมด สำหรับทุกไซต์ในไซต์คอลเลกชันที่กำหนด

ผู้ดูแลของบริษัทและกลุ่มทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอกสำหรับผู้ใช้ Office 365

กลุ่ม ผู้ดูแลระบบของบริษัท และกลุ่ม ทุกคน ยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอก จะมีผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ Office 365 ซึ่งจะให้ผู้ใช้ Office 365 สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint ได้

ทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอก    เมื่อผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงใน Office 365 ผู้ใช้กลาย เป็นสมาชิกของทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอกโดยอัตโนมัติ กลุ่มนี้มีระดับสิทธิ์เริ่มต้นของสนับสนุน เมื่อคุณมอบสิทธิ์ให้แก่กลุ่มนี้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่จะถูกเพิ่มลงใน Office 365 สามารถดู เพิ่ม อัปเด และลบรายการออกจากรายการและไลบรารี (เว้นแต่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับกลุ่ม)

ผู้ดูแลระบบของบริษัท    ผู้ใช้ใดๆ ที่เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางบน Office 365 เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบของบริษัทได้ ตามค่าเริ่มต้น Office 365 กลุ่มผู้ดูแลระบบของบริษัทจะถูกเพิ่มลงในกลุ่ม เจ้าของ ของ SharePoint นอกจากนี้ กลุ่มผู้ดูแลระบบของบริษัทจะถูกเพิ่มลงในรายการผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน กลุ่มนี้มีระดับสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด

แม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนการเป็นสมาชิกกลุ่มสำหรับผู้ดูแลระบบของบริษัทได้ คุณก็ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสมาชิกของกลุ่ม ผู้ดูแลระบบของบริษัท เป็นผู้ดูแลส่วนกลางใน Office 365 และเป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน การเปลี่ยนสถานะกลุ่มอาจมีผลที่คุณไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาผู้ดูแลระบบของบริษัทออกจากกลุ่ม เจ้าของ SharePoint กลุ่มผู้ดูแลส่วนกลาง อาจไม่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด อีกต่อไป

สิ่งสำคัญ: อย่าเอากลุ่ม ผู้ดูแลระบบบริษัท หรือ ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ออกก่อนที่คุณจะทำการกำหนดค่าสิทธิ์ไว้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เหล่านี้มีระดับสิทธิ์ที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อดำเนินการกระทำที่จำเป็น ถ้าคุณไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้เหล่านี้มีระดับสิทธิ์ที่เหมาะสม การกำหนดค่าความปลอดภัยของ SharePoint จะทำได้ยากขึ้นอีกมาก ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลไซต์จะไม่สามารถกำหนดค่าการเข้าถึงสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ แต่กลับต้องมอบสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ให้กับผู้ใช้เป็นรายๆ ไป

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

SharePoint Online

SharePoint ในสถานที่

ใครสามารถใช้กลุ่มนี้ได้

ได้

ได้

ไซต์ SharePoint สามารถมีผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหลักและผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันรอง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถกำหนดให้มีผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันคนอื่นๆ ได้

ผู้ใช้เหล่านี้เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดของทุกไซต์ที่อยู่ภายในไซต์คอลเลกชัน โดยจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาของทั้งไซต์ และได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดูแลใดๆ

ใน SharePoint On-premise คุณจะกำหนดผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเมื่อคุณติดตั้งไซต์

ใน SharePoint Online บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เมื่อคุณติดตั้ง SharePoint Online จะเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันมากขึ้นใน SharePoint Online ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันที่มีอยู่แล้ว หรือผู้ดูแล SharePoint Online สามารถทำได้

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

SharePoint Online

SharePoint ในสถานที่

ใครสามารถใช้กลุ่มนี้ได้

ได้

ไม่ใช่ ตามค่าเริ่มต้น

จำเป็นต้องใช้การติดตั้งพิเศษ

ถ้าคุณใช้ SharePoint Online ในแผน Office 365 ไม่ใช่Office 365 Small Business และOffice 365 Small Business Premium ยังมีผู้ดูแลระบบ SharePoint online ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ใด ๆ จะมีสิทธิ์ในการเรียกดู และใช้ไซต์การดูแลผู้เช่าออก ผู้ดูแลระบบ SharePoint online จัดการการตั้งค่าสำหรับทุกไซต์คอลเลกชันที่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานแบบออนไลน์ของ SharePoint

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถทำงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้และ InfoPath Forms Services

  • ตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหา

  • ตั้งค่า Secure Store และ Business Connectivity Services

  • สร้างที่เก็บคำศัพท์

  • กำหนดระบบการจัดการระเบียน

  • ตรวจสอบโควตา

  • เปิดหรือปิดความสามารถในการเชิญผู้ใช้ภายนอกในการเข้าถึงไซต์ SharePoint Online

  • สร้าง อัปเดต หรือลบไซต์คอลเลกชัน

  • กำหนดเจ้าของไซต์คอลเลกชันหลักและรองให้กับไซต์คอลเลกชันในสถานที่ของเขา

ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint ในสถานที่ คุณจะไม่มีผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือไซต์ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หลังจากติดตั้ง SharePoint มาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×