กลุ่มความปลอดภัยเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัดสินใจกลุ่มความปลอดภัยที่จะใช้ได้ตัดสินใจดูดที่คุณทำเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณไซต์และเนื้อหา

กับกลุ่มความปลอดภัย คุณควบคุมการเข้าถึงสำหรับชุดของผู้ใช้แทนที่เป็นผู้ใช้แต่ละรายการ

กลุ่มความปลอดภัยสามารถประกอบด้วยผู้ใช้รายบุคคลจำนวนมาก สามารถรองรับกลุ่มความปลอดภัยของ Windows กลุ่มหนึ่ง หรืออาจเป็นการผสมของทั้งสองอย่างก็ได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานกับกลุ่มความปลอดภัยและการแจกจ่ายที่รวมอยู่ใน Active Directory Domain Services ดูกลุ่มความปลอดภัย Choose (TechNet)

ไม่มีสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงไปยังไซต์ confer กลุ่มความปลอดภัย พวกเขาเป็นเพียงวิธีที่มีชุดของผู้ใช้ คุณสามารถจัดระเบียบผู้ใช้ลงในกลุ่ม โดยขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนขององค์กรของคุณหรือเว็บไซต์จำนวนเท่าใดก็

สามกลุ่มความปลอดภัยที่ได้รับตามค่าเริ่มต้น ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถกำหนดเองได้ ด้วยการกำหนดระดับสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณต้องได้ และคุณยังสามารถสร้างกลุ่มความปลอดภัยใหม่กับระดับสิทธิ์ที่คุณต้อง

ชื่อกลุ่มความปลอดภัย

ระดับสิทธิ์เริ่มต้น

ใช้สำหรับ

เจ้าของ ชื่อไซต์

ควบคุมทั้งหมด

บุคคลที่ต้องการให้สามารถจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์ ตั้งค่า และลักษณะที่ปรากฏ ใช้ขอบ

สมาชิก ชื่อไซต์

สนับสนุน

บุคคลที่ต้องการให้สามารถแก้ไขเนื้อหาของไซต์

ผู้เยี่ยมชม ชื่อไซต์

อ่าน

บุคคลที่ต้องการให้สามารถดูเนื้อหาของไซต์ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มและผู้ใช้พิเศษต่อไปนี้สำหรับงานการดูแลระดับสูงอีกด้วย

ผู้ดูแลไซต์    คุณสามารถกำหนดผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งเป็นหลัก และรองไซต์คอลเลกชัน

ผู้ใช้เหล่านี้จะได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลว่าเป็นที่ติดต่อสำหรับไซต์คอลเลกชันนั้น โดยพวกเขาจะมีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด สำหรับไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชันดังกล่าว และสามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ รวมถึงจะได้รับการแจ้งเตือนด้านการดูแลต่างๆ (เช่น การตรวจสอบว่ายังคงมีการใช้งานไซต์อยู่หรือไม่) อีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะกำหนดผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเมื่อคุณสร้างไซต์ แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันได้ตามต้องการโดยใช้ไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง หรือเพจการตั้งค่าไซต์

ผู้ดูแลฟาร์ม    กลุ่มผู้ดูแลระบบฟาร์มจะใช้ในการดูแลจากศูนย์กลางเท่านั้น นั้นไม่มีอยู่สำหรับไซต์ ใด ๆ เพื่อเว้นแต่ว่าคุณจะมีเชี่ยวชาญด้าน it คุณจะไม่น่าจะพบกับกลุ่มนี้

กลุ่มนี้จะควบคุมว่าผู้ใช้รายใดที่สามารถจัดการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มและเซิร์ฟเวอร์ได้ การใช้กลุ่มผู้ดูแลฟาร์มทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้แลสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป ตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลฟาร์มจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาของไซต์ พวกเขาจะต้องเข้าเป็นเจ้าของไซต์ก่อนจึงจะสามารถดูเนื้อหาใดๆ ได้ โดยสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มตัวเขาเองให้เป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ซึ่งการกระทำจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบ

ผู้ดูแลระบบ    สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ภายในสามารถดำเนินการกระทำผู้ดูแลระบบฟาร์มทั้งหมดและอื่น ๆ ต่อไปนี้:

  1. การติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมประยุกต์ใหม่

  2. การปรับใช้ Web Part และคุณลักษณะใหม่กับแคชแอสเซมบลีส่วนกลาง

  3. การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใหม่และเว็บไซต์ IIS ใหม่

  4. การเริ่มบริการ

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลบนเซิร์ฟเวอร์ภายในก็ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาของไซต์เช่นเดียวกันกลุ่มผู้ดูแลฟาร์ม

หลังจากที่คุณกำหนดกลุ่มที่คุณต้องการแล้ว ให้กำหนดระดับสิทธิ์ที่จะมอบให้กับแต่ละกลุ่มบนไซต์ของคุณ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×