กลุ่มข่าวสารและการเริ่มใช้งานโปรแกรมอ่านกลุ่มข่าวสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้อ่านข่าว หรือข่าว ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มข่าวสาร เพื่อดาวน์โหลด และอ่านข้อความข่าว และโพสต์ข้อความตอบกลับไปชนิดต่าง ๆ กลุ่มข่าวสารสามารถมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คุณใช้ หรือพวกเขาสามารถใช้เพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้อื่นคิดของหัวข้อ คุณสามารถค้นหากลุ่มข่าวสารในทางปฏิบัติหัวเรื่องใด ๆ ได้ทั้ง บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตของบริษัท

ถ้าคุณไม่เคยตั้งค่าการอ่านข่าว Microsoft Office Outlook ตั้งค่าอ่านข่าวจดหมาย Windows หรืออ่านข่าว Express Outlook โดยอัตโนมัติ อ่านข่าวนี้เป็นแบบอ่านข่าวโพรโทคอลขนส่งข่าวสารของเครือข่าย (NNTP) ที่คุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหากลุ่มข่าวสาร และจากนั้น ทำงานกับนั้นเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเรียกดูกลุ่มข่าวสารส่วนใหญ่ได้ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ใน Windows Vista, Outlook Express ได้รับการเปลี่ยนชื่อ Windows Mail ถ้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP คุณจะเห็น Outlook Express ทั้งสองอย่างอีเมลไคลเอ็นต์เหล่านี้ให้อ่านข่าวแบบ

เมื่อต้องการใช้ Windows Mail หรืออ่านข่าว Express Outlook เป็นครั้งแรก คุณต้องเพิ่มคำสั่งข่าว หน้าต่าง Outlook ของคุณ หลังจากตั้งค่าเริ่มต้น เปิด Windows Mail หรือ Outlook Express ด้วยคำสั่ง แล้ว คุณเริ่มการอ่านข่าว

ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เพิ่มคำสั่งข่าว ลงในแถบเมนูหรือเมนูไป

  1. บนมาตรฐานแถบเครื่องมือ คลิกลูกศรตัวเลือกแถบเครื่องมือ Button image  

  2. ชี้ไปที่เพิ่มหรือเอาปุ่ม แล้ว คลิ กกำหนดเอง

  3. คลิกแท็บ คำสั่ง

  4. ในรายการประเภท คลิกไป

  5. ในรายการคำสั่ง คลิกข่าวสาร และโดยไม่ต้องปล่อยปุ่มเมาส์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ลากคำสั่งข่าว ลงบนแถบเมนู Outlook แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

   • ลากคำสั่งข่าว ไปยังแถบเครื่องมือ Outlook แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

   • ลากคำสั่งข่าวสาร เพื่อเมนูไป เมื่อเมนูแสดงรายการของคำสั่ง ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการคำสั่งปรากฏ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

 • เริ่มการอ่านข่าว

  1. บนแถบเมนู แถบเครื่องมือ หรือเมนูไปที่ ตำแหน่งที่คุณเพิ่มคำสั่งข่าว คลิกข่าวสาร

ในครั้งแรกที่คุณเริ่มการอ่านข่าว Windows Mail หรือ Outlook Express เปิดขึ้น และคุณจะถูกขอให้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้กลุ่มข่าวสาร ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอย่าง น้อยหนึ่งอีเมลหรือข่าวสารเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของคุณต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล คุณจำเป็นต้องชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ และรหัสผ่าน และชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า และขาออกของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มข่าวสาร คุณจำเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารที่คุณต้องการเชื่อมต่อและ ถ้าจำเป็นต้อง มี ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×