ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

กลุ่มการแจกจ่าย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กลุ่มการแจกจ่าย (บางครั้งเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) จะโซลูชันไปสำหรับผู้ใช้ Outlook Web App สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Outlook บนเว็บ Office 365 กลุ่มจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ Office 365 กลุ่มจะคล้ายคลึงกับกลุ่มการแจกจ่ายที่จะช่วยให้คุณสื่อสารกับบุคคลหลายคนในข้อความอีเมลเดียว แต่จะยังมาพร้อมกับกล่องจดหมายที่แชร์ ปฏิทิน ไลบรารีเอกสาร บันทึก และอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่เรียนรู้เกี่ยวกับ Office 365 กลุ่ม

ในบทความนี้:

การเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มการแจกจ่าย

ใช้ เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มการแจกจ่ายเพื่อดูและจัดการกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

เมื่อต้องการเข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันอยู่

 2. เลือก เข้าร่วม เข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม คุณสามารถค้นหากลุ่มโดยพิมพ์ชื่อกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วนในหน้าต่างค้นหา แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหา เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ล้าง ล้มเลิก

 4. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม

 5. เลือก เข้าร่วม เข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

เมื่อต้องการออกจากกลุ่มการแจกจ่าย

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันอยู่

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการออกจาก

 3. เลือก ออกจาก ออกจากกลุ่มการแจกจ่าย

การสร้างและจัดการกลุ่มการแจกจ่าย

สร้างและจัดการกลุ่มการแจกจ่าย แสดงกลุ่มการแจกจ่ายที่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของ ใช้ในการสร้างกลุ่มใหม่และจัดการกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณเป็นเจ้าของ

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือก ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างกลุ่มการแจกจ่าย

 4. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการแก้ไขกลุ่มหรือตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถค้นหากลุ่มโดยพิมพ์ชื่อกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วนในหน้าต่างค้นหา แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหา เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ล้าง ล้มเลิก

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

 5. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

เมื่อต้องการลบกลุ่มที่คุณเป็นเจ้าของ ให้ค้นหาชื่อกลุ่มนั้นในรายการและเลือก ลบ ล้มเลิก

การควบคุมผู้ที่สามารถส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่าย

หลังจากที่คุณได้สร้างกลุ่มแล้ว คุณสามารถแก้ไขกลุ่มเพื่อควบคุมว่าใครสามารถส่งข้อความให้กับกลุ่มได้ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะบุคคลภายในองค์กรของคุณเท่านั้นที่สามารถส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดผู้ที่สามารถส่งไปยังกลุ่มของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. เลือก การจัดการการจัดส่ง

 5. เลือกการตั้งค่าการจัดการการจัดส่ง

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

การตั้งค่ากลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุม

ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุมสามารถให้มีการกลั่นกรองโดยกลุ่มผู้ควบคุมก่อนที่จะส่งไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ถ้าคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม คุณสามารถตั้งกฎการควบคุมสำหรับกลุ่มได้

เมื่อต้องการกำหนดค่ากลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุม ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการสร้างกลุ่มผู้ควบคุม

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. เลือก การอนุมัติข้อความ

 5. เลือกการตั้งค่าการอนุมัติข้อความที่คุณต้องการและเพิ่มกลุ่มผู้ควบคุม

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×