กลุ่มการแจกจ่าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กลุ่มการแจกจ่าย (บางครั้งเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) ได้โซลูชันไปสำหรับผู้ใช้ Outlook Web App สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้า พวกเขายังคงกำลังโซลูชันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Outlook Web App แต่ Outlook บนเว็บผู้ใช้ (ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายอีเมลที่ถูกโฮสต์บน Exchange 2016) มีวิธีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินดังกล่าวในขณะนี้: Office 365 กลุ่ม

Office 365 กลุ่มจะคล้ายคลึงกับกลุ่มการแจกจ่ายที่จะช่วยให้คุณสื่อสารกับบุคคลหลายคนในอีเมลเดียว แต่จะยังมาพร้อมกับกล่องจดหมายที่แชร์ ปฏิทิน ไลบรารีเอกสาร บันทึก และอื่น ๆ แม้ว่า Outlook บนเว็บของผู้ใช้ยังคงสามารถใช้กลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่ เมื่อคุณต้องการสร้างกลุ่มการแจกจ่ายใหม่จะถูกจัดเป็นกลุ่มความ Office 365 แทน

ถ้าคุณไม่ได้ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันใด ตรงกับหน้าจอของคุณไปใช้ที่แสดงไว้ที่นี่ และเลือกคำแนะนำที่สอดคล้องกัน

นี่คือ Outlook Web App

นี่คือ Outlook บนเว็บ

นี่คืออะไร OWA ลักษณะ

นี่คือสิ่งที่ Outlook บนเว็บลักษณะ

ใช้ เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มการแจกจ่ายเพื่อดูและจัดการกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

เมื่อต้องการเข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันอยู่

 2. เลือก เข้าร่วม เข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม คุณสามารถค้นหากลุ่มโดยพิมพ์ชื่อกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วนในหน้าต่างค้นหา แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหา เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ล้าง ล้มเลิก

 4. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม

 5. เลือก เข้าร่วม เข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่าย

เมื่อต้องการออกจากกลุ่มการแจกจ่าย

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันอยู่

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการออกจาก

 3. เลือก ออกจาก ออกจากกลุ่มการแจกจ่าย

สร้างและจัดการกลุ่มการแจกจ่าย แสดงกลุ่มการแจกจ่ายที่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของ ใช้ในการสร้างกลุ่มใหม่และจัดการกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณเป็นเจ้าของ

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือก ใหม่ ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างกลุ่มการแจกจ่าย

 4. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการแก้ไขกลุ่มหรือตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถค้นหากลุ่มโดยพิมพ์ชื่อกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วนในหน้าต่างค้นหา แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหา เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ล้าง ล้มเลิก

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

 5. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

เมื่อต้องการลบกลุ่มที่คุณเป็นเจ้าของ ให้ค้นหาชื่อกลุ่มนั้นในรายการและเลือก ลบ ล้มเลิก

หลังจากที่คุณได้สร้างกลุ่มแล้ว คุณสามารถแก้ไขกลุ่มเพื่อควบคุมว่าใครสามารถส่งข้อความให้กับกลุ่มได้ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะบุคคลภายในองค์กรของคุณเท่านั้นที่สามารถส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดผู้ที่สามารถส่งไปยังกลุ่มของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. เลือก การจัดการการจัดส่ง

 5. เลือกการตั้งค่าการจัดการการจัดส่ง

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุมสามารถให้มีการกลั่นกรองโดยกลุ่มผู้ควบคุมก่อนที่จะส่งไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ถ้าคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม คุณสามารถตั้งกฎการควบคุมสำหรับกลุ่มได้

เมื่อต้องการกำหนดค่ากลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุม ให้ทำดังนี้

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > กลุ่ม > กลุ่มการแจกจ่ายที่ฉันเป็นเจ้าของ

 2. เลือกกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณต้องการสร้างกลุ่มผู้ควบคุม

 3. เลือก แก้ไข แก้ไข

 4. เลือก การอนุมัติข้อความ

 5. เลือกการตั้งค่าการอนุมัติข้อความที่คุณต้องการและเพิ่มกลุ่มผู้ควบคุม

 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่มีการบันทึก

กลุ่มการแจกจ่ายใน Outlook บนเว็บได้ evolved และขณะนี้ Office 365 กลุ่ม คุณจะพบโหนกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง และ ribbon ในกลุ่มสำหรับการสร้าง และจัดการของ Office 365 ทุกกลุ่ม

คุณจะพบโหนกลุ่มในการนำทางด้านซ้ายใน Outlook บนเว็บ

กลุ่ม ribbon ใน Outlook บนเว็บ

คุณยังสามารถใช้กลุ่มการแจกจ่ายใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นในเวอร์ชันอื่น ๆ ของ Outlook แต่ใด ๆ กลุ่มการแจกจ่ายใหม่จะเป็น Office 365 กลุ่มแทน ดูที่บทความเหล่านี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ Office 365 กลุ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×