กราฟิก วัตถุ ปัญหา หรือ ActiveX ควบคุมความเข้ากันได้ใน Excel สำหรับ Windows

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบอย่างน้อยหนึ่งปัญหาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวกับกราฟิก วัตถุ หรือตัวควบคุม ActiveX

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรแก้ ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลอย่างถาวรหรือหน้าที่การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณจะทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไปก็ได้ ข้อมูลหรือหน้าที่การใช้งานจะไม่สูญหายไป แต่เวิร์กบุ๊กอาจมีลักษณะหน้าตาหรือการทำงานไม่เหมือนกับเมื่อคุณเปิดใน Microsoft Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบทความนี้

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหา

วิธีแก้ไข

เอฟเฟ็กต์บนวัตถุนี้จะถูกเอาออก ข้อความที่อยู่ภายนอกขอบเขตของกราฟิกนี้จะปรากฏเป็นข้อความที่ถูกตัดทอน

ความหมาย    ใน Excel 2007 และใหม่ กว่า คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ เช่นเงาโปร่งใสที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 เอฟเฟ็กต์จะถูกเอาออก

นอกจากนี้ ใน Excel 2007 และใหม่ กว่า เมื่อคุณแทรกข้อความในรูปร่างที่กว้างกว่ารูปร่าง ข้อความที่แสดงระหว่างขอบเขตของรูปร่าง ใน Excel 97-2003 ข้อความนี้จะปัดเศษทิ้ง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อความที่ถูกตัดทอน คุณสามารถปรับขนาดของรูปร่างเหมาะสมสำหรับ

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งวัตถุที่มีการนำเอฟเฟ็กต์พิเศษไปใช้ เพื่อให้คุณสามารถเอาเอฟเฟ็กต์ออกได้ตามต้องการ

วัตถุนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป

ความหมาย    วัตถุฝังตัวที่สร้างขึ้นใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งวัตถุที่มีข้อความที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ไม่สามารถถ่ายโอนตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งานไปยังรูปแบบไฟล์ที่เลือกได้  ตัวควบคุมจะสูญหายถ้าคุณทำต่อไป

ความหมาย    ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวควบคุม ActiveX ที่ถือว่า ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI) ตัวควบคุมเหล่านี้จะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องทำเครื่องหมายตัวควบคุมเหล่านั้นเป็น ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (SFI)

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งานและเวิร์กบุ๊กมีการตั้งค่าเป็นระดับความปลอดภัยสูง อันดับแรก คุณต้องใช้ แถบข้อความ เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุมดังกล่าวก่อนที่จะสามารถเตรียมใช้งานตัวควบคุมได้

วัตถุอย่างน้อยหนึ่งรายการในเวิร์กบุ๊กนี้ เช่น รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือกล่องข้อความ อาจอนุญาตให้ข้อความเกินออกไปนอกขอบเขตของวัตถุได้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รู้จักตัวเลือกนี้และจะซ่อนข้อความส่วนที่เกินไว้

ความหมาย    ใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า คุณสามารถแสดงกล่องข้อความในวัตถุ (เช่นรูปร่าง) และแสดงข้อความที่เกินขอบเขตของวัตถุเหล่านั้น ใน Excel 97-2007 ข้อความที่ภายนอกขอบเขตของวัตถุจะไม่สามารถมองเห็น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งกล่องข้อความที่มีข้อความที่เกินออกไปนอกขอบเขตของรูปร่าง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ข้อความอยู่ภายในขอบเขต จากนั้นปิดตัวเลือกที่อนุญาตให้ข้อความมีความยาวเกินขนาดของรูปร่าง (คลิกขวาที่รูปร่างหรือกล่องข้อความ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง คลิกประเภท ตัวเลือกข้อความ คลิกปุ่ม กล่องข้อความ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ข้อความมีขนาดเกินรูปร่าง)

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหา

โซลูชัน

เวิร์กบุ๊กนี้มีกล่องข้อความที่มีการจัดรูปแบบข้อความซึ่งไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ข้อความในกล่องข้อความจะปรากฏในลักษณะที่แตกต่างออกไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 2007 และใหม่ กว่า คุณสามารถใช้กล่องข้อความในวัตถุ (เช่นรูปร่าง) ที่แสดงของข้อความมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ใน Excel 97-2003 ข้อความจะถูกแสดงแต่ ในรูปแบบอื่น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งกล่องข้อความที่แสดงข้อความมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อแสดงข้อความเพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้น (คลิกขวาที่รูปร่าง คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง คลิกประเภท ตัวเลือกข้อความ คลิกปุ่ม กล่องข้อความ แล้วคลิกปุ่ม คอลัมน์)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×