กราฟิกที่เคลื่อนไหวในข้อความอีเมลของฉันไม่ทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยกราฟิกเคลื่อนไหว เช่นไฟล์เคลื่อนไหว.gif เฉพาะรูปแบบคงที่ปรากฏขึ้น

สาเหตุ

Outlook แสดงไฟล์กราฟิกเคลื่อนไหวในเนื้อความของข้อความอีเมล เฉพาะเฟรมแรกของภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้น

ความละเอียด

คุณสามารถดูข้อความในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

ดูข้อความอีเมลในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (Outlook 2016, Outlook 2013 และOutlook 2010 )

  1. เปิดข้อความ

  2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มย้าย คลิกการกระทำ แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

ดูข้อความอีเมลในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (Outlook 2007 )

  1. เปิดข้อความ

  2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กแสดงในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×