กระแสข้อมูลและตัวควบคุมความเป็นส่วนตัวสำหรับ Office 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้อธิบายถึงกระแสข้อมูลปัจจุบันระหว่างแอปพลิเคชัน Office 2016 สำหรับเดสก์ท็อป Windows 10 และบริการ รวมถึงข้อมูลที่ต่อเนื่องจากผู้ใช้ บ้าน และธุรกิจลูกค้า การบริการของไมโครซอฟท์ ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Microsoft คุณติดตั้งบนอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันของ Microsoft services (ปลายทาง) และมีตัวควบคุมซึ่งเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ต่อไปนี้อธิบายว่า แต่ละปลายทางเหล่านี้คือและวิธีการที่ Microsoft จัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลนี้

ในขั้นตอนและความเป็นส่วนตัวควบคุมข้อมูลครอบคลุมต่อไปนี้นำไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท็อป Office 2016 ต่อไปนี้:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • OneNote

มีชนิดต่าง ๆ ของกระแสข้อมูลเริ่มต้น ด้วยข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ และขยายไปยังข้อมูลที่ต่อเนื่องจากอุปกรณ์ไปยังไมโครซอฟท์ ตัวควบคุมความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ข้อมูลต่อเนื่อง

หมายเหตุ: นี่คือรายการของตัวควบคุมปัจจุบันสำหรับ Office 2016 และ Windows 10 เรากำลังทำงานเมื่อต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการเก็บนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงไว้ด้านบน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT หรือMicrosoftของคุณ

เมื่อต้องการให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับกระแสข้อมูล Office ข้อมูลที่ถูกแบ่งออกเป็นสถานการณ์สมมติที่นำไปใช้กับผู้บริโภค สถานการณ์สมมติที่นำไปใช้กับผู้ใช้เชิงพาณิชย์ และสถานการณ์ที่นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง การเชื่อมโยงในตารางจะนำคุณไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ขั้นตอนข้อมูล Office ต่อไปนี้จะเหมือนกันทั้งหมด Office สำหรับหน้าแรกและ Office สำหรับการติดตั้ง business:

กระแสข้อมูลเพิ่มเติมของ Office ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้ง Office คุณมี และอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ เมื่อต้องการกำหนดชนิดของการติดตั้ง Office ที่คุณมี ไปที่ไฟล์ >บัญชีผู้ใช้ ในแอป Office เช่น Word และลักษณะที่ปรากฏในส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของการติดตั้ง Office

กระแสข้อมูล office ที่นำไปใช้*

Microsoft Office

Microsoft Office 365

แอปพลิเคชัน office และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือ บริการ – จัดการ โดยไมโครซอฟท์

Business Microsoft Office 365

แอปพลิเคชัน office และ Office for business เซิร์ฟเวอร์หรือบริการ - จัดการลูกค้า

แอปพลิเคชัน office และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือ บริการ – จัดการ โดยไมโครซอฟท์

แอปพลิเคชัน office และบริการของไมโครซอฟท์ที่ไม่ใช่

Microsoft Office 365 ProPlus*

Microsoft Office Professional Plus 2016*

แอปพลิเคชัน office และ Office for business เซิร์ฟเวอร์หรือบริการ - จัดการลูกค้า

แอปพลิเคชัน office และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือ บริการ – จัดการ โดยไมโครซอฟท์

แอปพลิเคชัน office และบริการของไมโครซอฟท์ที่ไม่ใช่

Microsoft Office 2016 มาตรฐาน*

แอปพลิเคชัน office และ Office for business เซิร์ฟเวอร์หรือบริการ - จัดการลูกค้า

แอปพลิเคชัน office และบริการของไมโครซอฟท์ที่ไม่ใช่

* เมื่อต้องการกำหนดถ้าบริการของคุณได้รับการดูแลจากไมโครซอฟท์ หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ถ้าคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ IT บริการของคุณได้รับการดูแล โดยไมโครซอฟท์

** ขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูล Office นอกเหนือจากกระแสข้อมูล Office ที่นำไปใช้กับหน้าแรก และธุรกิจติดตั้ง Officeได้

กระแสข้อมูล Office ทั้งหมด

สถานการณ์สมมติส่วนต่อไปนี้นำไปใช้กับ Office รุ่นทั้งหมด กระแสข้อมูลเพิ่มเติมของ Office ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้ง Office ขั้นตอนการข้อมูลขึ้นอยู่กับชนิดการติดตั้งอยู่ในตารางข้างต้น

แอปพลิเคชัน office และอุปกรณ์ภายใน

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ:    ข้อมูลที่ใช้บนอุปกรณ์ เช่นพื้นที่จัดเก็บในพื้นที่ของรูปถ่าย

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณ และผู้ดูแลอุปกรณ์ สามารถจัดการการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพวกเขา เช่นสิทธิ์ไปยังรูปถ่ายที่เก็บไว้บนอุปกรณ์ของพวกเขา

 • คุณสามารถควบคุมข้อมูลกระแสกับตัวควบคุมแพลตฟอร์ม เช่นที่ระบุไว้ในระบบปฏิบัติการเข้าถึงตัวควบคุม

 • เมื่อคุณถอนการติดตั้งการแอปพลิเคชัน ข้อมูลภายในเครื่องที่ติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันจะถูกลบออก แต่เนื้อหาที่เก็บอยู่ภายนอกแอปพลิเคชันยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณภายใต้ตัวควบคุมของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถอนการติดตั้ง Word จะเอาปฏิบัติ Word แต่เอกสารของคุณที่คุณบันทึกไว้เหล่านั้นยังคง

แอปพลิเคชัน office และบริการของไมโครซอฟท์

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชัน Office ที่ใช้บริการ Microsoft:    ข้อมูลไคลเอ็นต์ที่ใช้ โดยบริการ cloud Microsoft เช่นค้น หาสมาร์ท แปล และสภาพ อากาศ Bing ข้อมูลเพิ่มเติมกระแสระหว่างแอปพลิเคชัน Office และบริการของไมโครซอฟท์ที่ยึดตามชนิดของการติดตั้งที่คุณมีอยู่ ต่อไปนี้จะอธิบายไว้ในส่วนการติดตั้งเฉพาะที่เหมาะสม

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

ระบบ office

กระแสข้อมูลระบบระหว่างไคลเอ็นต์ของ Office และ Microsoft:    ไมโครซอฟท์ใช้ประสิทธิภาพและการใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Office และ Office services การใช้ข้อมูลระบบไม่ถูกจำกัดตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดูส่วนบุคคลข้อมูลเรารวบรวมและวิธีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผลลัพธ์เป็น มีตัวควบคุมที่น้อยลงสำหรับคุณสามารถจัดการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลระบบจะถูกจัดการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว trained และสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและข้อผูกมัด แล้วดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อ anonymize ข้อมูลระบบกิจกรรมและการใช้งาน แล้ว ระบบรวมข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft เพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของเราและนำรายงานในรายงานของเรากำไรรายไตรมาสสาธารณะโดยยึดตามการใช้งานการรวมข้อมูล นี่คือชนิดของข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับโฆษณาที่กำหนดเองที่ไม่ใช่ และตัวควบคุมที่มีอยู่ในการใช้งานนั้นด้วย เฉพาะ ข้อมูลส่วน บุคคลที่ไม่ใช่ ระบุยกเลิกการใช้งานจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภคโฆษณาใช้โฆษณาตัวระบุ ไม่ชื่อ หรืออีเมลที่เท่านั้น Office ไม่ใช้ข้อมูลนี้สำหรับโฆษณาสำหรับลูกค้าองค์กร

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณสามารถควบคุมวิธีตลาด Microsoft ใช้ข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานสำหรับการสื่อสารส่งเสริมการขายตามควบคุม ด้วยการกำหนดลักษณะของคุณในวิธีการเข้าถึงและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณควบคุม

 • แม้ว่าคุณจะอยู่ภายนอกขอบเขตของสิ่งที่ครอบคลุมในเอกสารนี้ ผู้ดูแลระบบ IT และคุณยังสามารถจำกัดกระแสข้อมูลระบบเหนือแอปพลิเคชันสากลเช่น Mail ปฏิทิน และรับ Office ขณะจัดทำเอกสารในบทความบน https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/disconnect-your-organization-from-microsoftระบบ Windows 10.

Office สำหรับสถานการณ์สมมติการรับส่งข้อมูลบ้าน

สถานการณ์ส่วนต่อไปนี้คือเฉพาะกับ Office รุ่นบ้าน กระแสข้อมูลเพิ่มเติมของ Office ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้ง Office ขั้นตอนการข้อมูลขึ้นอยู่กับชนิดการติดตั้งนมีการอธิบายไว้ในตารางการค้นพบก่อนหน้านี้ในบทความนี้

แอปพลิเคชัน office และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือ บริการ – จัดการ โดยไมโครซอฟท์

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชัน และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือบริการที่ได้รับการดูแล โดยไมโครซอฟท์:    สามารถเลือกชนิดของการติดตั้ง Office โดยดูที่ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ติดตั้งการสมัครใช้งานจะถูกเรียก Microsoft Office 365 โดยทั่วไปแล้วเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะเข้าถึงโดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ Microsoft ของคุณ ตัวอย่างของบริการ cloud ของ Office 365 มีบริการข้อมูลเฉพาะตัว สิทธิ์การใช้งาน OneDrive และเอกสารที่ใช้ล่าสุด บริการ cloud บางอย่างจำเป็นเพื่อดำเนินการแอปพลิเคชันเช่น OneNote ซิงโครไนซ์กับบริการ cloud OneNote ได้

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเลือกการบันทึก หรือลบข้อมูลของคุณไปยัง cloud เช่นบนOneDrive

 • คุณสามารถปิดใช้งานขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูลบางอย่าง ด้วยตัวควบคุมบริการเชื่อมต่อที่อธิบายไว้ในศูนย์ความเชื่อถือ

 • คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่มีการจัดกำหนดการการลบ เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับหน้าแรก

Office สำหรับสถานการณ์สมมติการรับส่งข้อมูลธุรกิจ

สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นส่วนตัวจะระบุไปยัง Office สำหรับการติดตั้ง business กระแสข้อมูลเพิ่มเติมของ Office ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้ง Office ขั้นตอนการข้อมูลขึ้นอยู่กับชนิดการติดตั้งนมีการอธิบายไว้ในตารางการค้นพบก่อนหน้านี้ในบทความนี้

แอปพลิเคชัน office และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือ บริการ – จัดการ โดยไมโครซอฟท์

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชัน และเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หรือบริการที่ได้รับการดูแล โดยไมโครซอฟท์:    สามารถเลือกชนิดของการติดตั้ง Office โดยดูที่ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกเรียกการติดตั้งการสมัครใช้งาน Microsoft Office 365 Business หรือ Microsoft Office 365 ProPlus ตัวอย่างของการติดตั้งการสมัครใช้งานที่ไม่มี Microsoft Office Professional Plus 2016 หรือมาตรฐาน 2016 ของ Microsoft Office โดยทั่วไปแล้วเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะเข้าถึงโดยใช้บัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณ ตัวอย่างของบริการ cloud ของ Office 365 รวมอนุญาตให้ใช้งาน เปิดใช้งาน OneDrive และเอกสารที่ใช้ล่าสุด บริการ cloud บางอย่างจำเป็นเพื่อดำเนินการแอปพลิเคชันเช่น Outlook ซิงโครไนซ์กับบริการ Exchange ได้

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเลือกการบันทึก หรือลบข้อมูลของคุณไปยัง cloud เช่นบนOneDrive for Business

 • ผู้ดูแลระบบ IT สามารถใช้สลับผู้ดูแลระบบเพื่อปิดใช้งานการดำเนินการบริการ cloud และดำเนินการบริการของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง

 • คุณสามารถปิดใช้งานขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูลบางอย่าง ด้วยตัวควบคุมบริการเชื่อมต่อที่อธิบายไว้ในศูนย์ความเชื่อถือ

 • คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่มีการจัดกำหนดการการลบ เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

แอปพลิเคชัน office และ Office for business เซิร์ฟเวอร์หรือบริการ - จัดการลูกค้า

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชันและ Microsoft Office สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์หรือบริการที่ได้รับการดูแล โดยลูกค้าองค์กร:    ทำงาน หรือโรงเรียนผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งผู้ใช้ว่า แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ จะดำเนินการ โดยไมโครซอฟท์ หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะเข้าถึงโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณทำงาน หรือโรงเรียน สามารถเลือกชนิดของการติดตั้ง Office โดยดูที่ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกเรียกการติดตั้งการสมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ProPlus หรือ Microsoft Office 365 Business ตัวอย่างของบริการ cloud ของ Office 365 รวม Exchange Online, SharePoint Online และ OneDrive for Business บริการ cloud บางอย่างจำเป็นเพื่อดำเนินการแอปพลิเคชันเช่น OneNote ซิงโครไนซ์กับบริการ cloud OneNote ได้

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ cloud เนื้อหา เช่นที่เก็บไว้บน OneDrive for Business

 • ผู้ดูแลระบบ IT สามารถควบคุมกระแสข้อมูลโดยยึดตามการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดค่า การตั้งค่า หรือสลับจากมุมมองทางเทคนิค เช่นเดียว กับสิทธิ์การใช้งานและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ โปรดดูที่ส่วนบุคคลศูนย์ความเชื่อถือของ Office 365สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณสามารถปิดใช้งานขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูลบางอย่าง ด้วยตัวควบคุมบริการเชื่อมต่อที่อธิบายไว้ในศูนย์ความเชื่อถือ

 • ผู้ดูแลระบบ IT สามารถอ้างอิงไปยังศูนย์การจัดการ Office 365สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่มีการจัดกำหนดการการลบ เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

แอปพลิเคชัน office และบริการของไมโครซอฟท์ที่ไม่ใช่

ข้อมูลต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชัน และเซิร์ฟเวอร์ หรือบริการที่ไม่ได้ดำเนินการ โดย Microsoft:    ทำงาน หรือโรงเรียนผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งผู้ใช้ว่า แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ จะดำเนินการ โดยไมโครซอฟท์ หรือไม่ ข้อมูลของผู้ใช้สามารถไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร เช่นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server หรือ SharePoint Server ขอให้ผู้ดูแลระบบ IT สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูล บริการภายในองค์กรบางอย่างจะจำเป็นสำหรับการดำเนินการแอปพลิเคชันเช่นอีเมลที่จาก Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูล มีความเป็นส่วนตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • คุณ และผู้ดูแลระบบ IT สามารถควบคุมการเข้าถึงสุดล่าสุดใช้ตำแหน่งเอกสารที่มีรายการของผู้ใช้ของใช้เอกสารล่าสุดได้

 • ผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรที่มีการจัดการบริการ เช่นตัวควบคุมการเข้าถึงใน SharePoint ภายในองค์กร

 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา เช่น Word แฟ้มที่บันทึกไว้ใน SharePoint ภายในองค์กร

ผู้ใช้ประชิดOffice ความเป็นส่วนตัวควบคุมที่ปิดใช้งานขั้นตอนเหล่านี้ข้อมูลบางอย่างได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×