กระจายหรือขยายแผนภูมิวงกลม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมโดดเด่นขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณสามารถดึงส่วนวงกลมแต่ละส่วนออกมา, ดึงทุกส่วนของแผนภูมิวงกลมออกจากกัน หรือ ขยายหรือเรียงซ้อนทั้งส่วนโดยใช้วงกลมจากแผนภูมิวงกลมหรือแท่งจากแผนภูมิวงกลมได้

เมื่อต้องการเน้นส่วนของแผนภูมิวงกลมแต่ละส่วน คุณสามารถย้ายส่วนนั้นออกจากส่วนที่เหลือของแผนภูมิวงกลมนั้นได้

แผนภูมิวงกลมที่มีการดึงส่วนออกมาหนึ่งส่วน

 1. คลิกที่แผนภูมิวงกลม

 2. ดับเบิลคลิกส่วนที่คุณต้องการดึงออกมา จากนั้นลากส่วนนั้นออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิ

ดึงวงกลมทั้งวงให้แยกจากกัน

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการดึงส่วนของวงกลมทั้งหมดออกจากแผนภูมิวงกลม คือการคลิกที่แผนภูมิวงกลมนั้นแล้วลากออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิ

เมื่อต้องการควบคุมการขยายอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิวงกลม แล้วคลิก จัดรูปแบบชุดข้อมูล

 2. ลากตัวเลื่อน การแยกตัวของแผนภูมิวงกลม เพื่อเพิ่มขนาดของการแยก หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องเปอร์เซ็นต์

  แยกตัวของ แผนภูมิ วงกลมแถบเลื่อนบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถทำให้แผนภูมิวงกลมของคุณมีมุมมองที่แตกต่างออกไปได้โดยใช้การหมุนแผนภูมิ

การดึงความสนใจไปยังส่วนขนาดเล็กในวงกลมจากแผนภูมิวงกลมหรือแท่งจากแผ่นภูมิวงกลม

วงกลมจากแผนภูมิวงกลมและแท่งจากแผนภูมิวงกลมจะทำให้คุณเห็นส่วนที่มีขนาดเล็กของแผนภูมิวงกลมได้ง่ายขึ้น แผนภูมิชนิดดังกล่าวจะแยกส่วนขนาดเล็กออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และนำมาแสดงในแผนภูมิวงกลมรองหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

ในตัวอย่างด้านล่าง วงกลมจากแผนภูมิวงกลมได้เพิ่มวงกลมรองเพื่อแสดงส่วนที่เล็กที่สุด 3 ส่วน เปรียบเทียบก่อนการเปลี่ยน นี่คือแผนภูมิวงกลมปกติ

แผนภูมิวงกลม

กับหลังการเปลี่ยนแปลง นี่คือวงกลมจากแผนภูมิวงกลม

วงกลมจากแผนภูมิวงกลม

ถ้าคุณไม่ระบุจำนวนจุดข้อมูลที่จะปรากฏในวงกลมรองหรือการเรียงซ้อน แผนภูมิจะใช้ข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดสามจุดโดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างนี้คือ 3%, 3% และ 4%

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล

 2. คลิก วงกลม แล้วคลิก แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

  แผนภูมิ วงกลมจากวงกลมหรือ แผนภูมิ แท่งจากวงกลมชนิด

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งที่แสดงในแผนภูมิวงกลมรอง ให้คลิกชิ้นส่วนของวงกลมที่คุณกำลังขยาย และในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล ในกล่อง แยกชุดข้อมูลตาม ให้คลิกชนิดของข้อมูลที่จะแสดงในแผนภูมิรอง

  กล่อง แยกชุดข้อมูลตาม บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนจุดข้อมูลที่จะปรากฏในแผนภูมิรอง คุณมีสองทางเลือก ดังนี้

  1. ถ้าคุณจะแยกชุดข้อมูลตามตำแหน่ง ในกล่อง ค่าในการลงจุดครั้งที่สอง ให้ใส่จำนวนตำแหน่งที่คุณต้องการ (เช่น 3 ถ้าคุณต้องการค่าที่เล็กที่สุด 3 ค่า)

  2. ถ้าคุณจะแยกชุดข้อมูลตามค่าหรือค่าเปอร์เซ็นต์ ในกล่อง ค่าที่น้อยกว่า ให้พิมพ์จำนวนอื่น ในตัวอย่างด้านบนที่มี 3%, 3% และ 4% คุณอาจใส่ 5%

   หมายเหตุ: 

   • แผนภูมิทางด้านซ้ายจะเป็นแผนภูมิหลักเสมอ และแผนภูมิรองจะอยู่ด้านขวาของแผนภูมิหลักเสมอ คุฯไม่สามารถจัดเรียงใหม่ได้

   • เส้นเชื่อมต่อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเอาออกได้หรือเปลี่ยนสไตล์ตัวเชื่อมต่อ

   • ใน Excel เปอร์เซ็นต์ในป้ายชื่อข้อมูลอาจถูกปัดเศษ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ค่าอาจรวมกันได้ไม่ถึง 100 เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เปลี่ยนจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุสำหรับเปอร์เซ็นต์บนแท็บ ตัวเลข ของกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม ตัวเลข, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม )

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลม

เพิ่มแผนภูมิวงกลม

เพิ่มหรือเอาข้อมูลในแผนภูมิวงกลมออก

สร้างและบันทึกเทมเพลต ใน PowerPoint

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×