ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

กรองหา หรือเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน และเอาค่าที่ซ้ำกันคือ งานที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดสองเนื่องจากจะแสดงผลลัพธ์เหมือนกันนั่นคือรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกัน ความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญนั้น เมื่อคุณกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน คุณซ่อนค่าที่ซ้ำกันชั่วคราว แต่เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน คุณลบค่าที่ซ้ำกันอย่างถาวร ค่าซ้ำกันเป็นหนึ่งค่าในแถวทั้งหมดอยู่ตรงกันของค่าทั้งหมดในแถวอื่น ค่าที่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับค่าที่แสดงในเซลล์และไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในเซลล์ค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าวันเดียวกันในเซลล์ต่าง ๆ หนึ่งเป็น"12/8/2017" และอีกเป็น "8 dec, 2017" การจัดรูปแบบค่าไม่ซ้ำกัน เป็นความคิดดีเพื่อกรอง หรือตามเงื่อนไขจัดรูปแบบเฉพาะค่าแรกเพื่อยืนยันว่า ผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ถ้าสูตรในเซลล์แตกต่าง แต่ค่าเท่ากัน พวกเขาจะถือว่าเป็นรายการที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าประกอบด้วยเซลล์ A1 ในสูตร= 2-1และเซลล์ A2 ประกอบด้วยสูตร= 3-2ตราบใดถูกจัดรูปแบบค่าเดียวกัน พวกเขาจะถือว่าเป็น ค่าที่ซ้ำกัน ถ้าค่าเดียวกันจะถูกจัดรูปแบบโดยใช้รูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน พวกเขาจะไม่ใช้พิจารณารายการที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในเซลล์ A1 มีรูปแบบเป็น1.00และค่าในเซลล์ A2 ถูกจัดรูปแบบเป็น1พวกเขาจะไม่ถือว่าเป็นรายการที่ซ้ำกัน

กรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  ปุ่มขั้นสูง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  กรองช่วงของเซลล์หรือตารางในสถานที่

  เลือกช่วงของเซลล์ แล้ว คลิ กกรองรายการ ในสถานที่

  คัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  เลือกช่วงของเซลล์ คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น จากนั้น ในกล่องคัดลอกไปยัง ใส่การอ้างอิงเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งอื่น ค่าไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่ ข้อมูลต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะระเบียนที่เฉพาะ แล้ว คลิ กตกลง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน จะมีผลกระทบเฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางที่เลือก ค่าอื่น ๆ ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกย้าย เนื่องจากคุณอย่างถาวรจะลบข้อมูล เป็นความคิดดีเมื่อต้องการคัดลอกช่วงของเซลล์หรือตารางต้นฉบับลงในแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่มีเค้าร่าง หรือที่มีผลรวมย่อย เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน คุณต้องเอาทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อยก่อน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกเอารายการที่ซ้ำ

  เอารายการที่ซ้ำกันปุ่ม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ในตาราง อย่างน้อยหนึ่งแล้ว คลิ กเอารายการที่ซ้ำ

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์จำนวนมาก และคุณต้องการเลือกหลายคอลัมน์เท่านั้น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขไปเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างง่ายดาย กำหนดข้อมูลที่ซ้ำกัน สีเช่น สามารถช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่ง และ ถ้าจำเป็น เอาข้อมูลนั้น

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กค่าที่ซ้ำกัน

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อรหัสสีซ้ำกัน หรือเฉพาะข้อมูลในแผ่นงานของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลของคุณมีหลายชุดของค่าที่ซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กกฎใหม่

 3. ในรายการสไตล์ เลือกคลาสสิก จากนั้น ในรายการจัดรูปแบบเฉพาะอันดับแรกหรืออันดับค่า เลือกจัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 4. ในรายการค่าในช่วงที่เลือก เลือกไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 5. ในรายการรูปแบบด้วย เลือกตัวเลือกสำหรับวิธีที่คุณต้องการค่าไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันจะถูกจัดรูปแบบ

คุณสามารถแก้ไขกฎสำหรับผู้ที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่เหมาะสมหรือตารางถูกเลือกในรายการแสดงกฎการจัดรูปแบบ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

กรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวกรอง แล้ว คลิ กตัวกรองขั้นสูง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  กรองช่วงของเซลล์หรือตารางในสถานที่

  เลือกช่วงของเซลล์ แล้ว คลิ กกรองรายการ ในสถานที่

  คัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  เลือกช่วงของเซลล์ คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น จากนั้น ในกล่องคัดลอกไปยัง ใส่การอ้างอิงเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งอื่น ค่าไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่ ข้อมูลต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะระเบียนที่เฉพาะ แล้ว คลิ กตกลง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน จะมีผลกระทบเฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางที่เลือก ค่าอื่น ๆ ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกย้าย เนื่องจากคุณอย่างถาวรจะลบข้อมูล เป็นความคิดดีเมื่อต้องการคัดลอกช่วงของเซลล์หรือตารางต้นฉบับลงในแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่มีเค้าร่าง หรือที่มีผลรวมย่อย เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน คุณต้องเอาทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อยก่อน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกเอารายการที่ซ้ำ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ในตาราง อย่างน้อยหนึ่งแล้ว คลิ กเอารายการที่ซ้ำ

  Excel แสดงข้อความที่ระบุจำนวนค่าที่ซ้ำกันได้ถูกเอาออกและจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันยังคง หรือข้อความที่ระบุว่า ไม่มีค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออก

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์จำนวนมาก และคุณต้องการเลือกหลายคอลัมน์เท่านั้น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขไปเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างง่ายดาย กำหนดข้อมูลที่ซ้ำกัน สีเช่น สามารถช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่ง และ ถ้าจำเป็น เอาข้อมูลนั้น

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กค่าที่ซ้ำกัน

  แท็บหน้าแรก กลุ่มรูปแบบ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อรหัสสีซ้ำกัน หรือเฉพาะข้อมูลในแผ่นงานของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลของคุณมีหลายชุดของค่าที่ซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กกฎใหม่

  แท็บหน้าแรก กลุ่มรูปแบบ

 3. บนเมนูป็อปอัพสไตล์ คลิกคลาสสิก แล้ว บนจัดรูปแบบเฉพาะอันดับแรกหรืออันดับค่า ป็อปอัพเมนู คลิ กจัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 4. บนเมนูป็อปอัพค่าในช่วงที่เลือก คลิกไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 5. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบด้วย เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการค่าไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันจะถูกจัดรูปแบบ

คุณสามารถแก้ไขกฎสำหรับผู้ที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

  แท็บหน้าแรก กลุ่มรูปแบบ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่เหมาะสมหรือตารางถูกเลือกบนเมนูป็อปอัพแสดงกฎการจัดรูปแบบ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

ดูเพิ่มเติม

เรียงลำดับรายการข้อมูล

กรองรายการข้อมูล

กรองตามสีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอน

ค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×