กรองรายการข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณกรองข้อความ เนื้อหาบางส่วนของคุณจะถูกซ่อนชั่วคราว ตัวกรองเป็นวิธีที่รวดเร็วในการการหาและทำงานกับชุดข้อมูลย่อยในช่วง หรือตาราง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแสดงว่าคอลัมน์ถูกกรอง ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นใส่เกณฑ์การกรอง

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก เลือกหนึ่ง

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแสดงว่าคอลัมน์ถูกกรอง ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นใส่เกณฑ์การกรอง

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก เลือกหนึ่ง

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่การกรอง คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ตัวเลขด้านบนและด้านล่างเด่นชัดขึ้นในข้อมูลของคุณ

คุณสามารถกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ภาพ เช่น สีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ และคุณสามารถกรองได้ ไม่ว่าคุณมีการจัดรูปแบบเซลล์ นำสไตล์เซลล์มาใช้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตาราง ให้คลิกเซลล์ที่มีสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ในเมนูป็อปอัพ ตามสี ให้เลือก สีของเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ จากนั้นคลิกสี

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองมีเซลล์ว่าง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ในพื้นที่ (เลือกทั้งหมด) ให้เลื่อนลงแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (ว่าง)

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

  • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

  • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองช่วงสำหรับ

  คลิก

  แถวที่ข้อความที่ระบุ

  ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ

  แถวที่ไม่มีข้อความที่ระบุ

  ไม่ประกอบด้วย หรือ ไม่เท่ากับ

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

  ถึง

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองสำหรับ

  คลิก

  จุดเริ่มต้นของบรรทัดในข้อความ

  เริ่มต้นด้วย

  จุดสิ้นสุดของบรรทัดในข้อความ

  ลงท้ายด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้เริ่มต้นด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้สิ้นสุดด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้ลงท้ายด้วย

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

  ถึง

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

สามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อช่วยให้เกณฑ์ได้

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และเลือกตัวเลือกต่างๆ

 5. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์เกณฑ์และรวมอักขระตัวแทนของคุณ

  เช่น ถ้าคุณต้องการกรองเพื่อหาคำว่า “seat” และ “seam” ให้พิมพ์ sea?

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใช้สิ่งนี้

  เมื่อต้องการค้นหา

  ? (เครื่องหมายคำถาม)

  อักขระใดๆ หนึ่งตัว

  เช่น ใช้ sm?th เพื่อหา “smith” และ “smyth”

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  จำนวนอักขระสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้

  เช่น ใช้ *east เพื่อหา "Northeast" และ "Southeast"

  ~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

  เครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน

  เช่น ใช้ there~ เพื่อหา "there"

ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เอาเกณฑ์การกรองที่ระบุสำหรับตัวกรองออก

คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีตัวกรอง แล้ว คลิ กล้างตัวกรอง

เอาตัวกรองทั้งหมดที่นำไปใช้กับช่วงหรือตารางออก

เลือกช่วงของคอลัมน์หรือตารางที่ใช้ตัวกรองอยู่ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

เอาลูกศรตัวกรองออกจากช่วงหรือตาราง หรือนำลูกศรตัวกรองกลับมาใช้ใหม่

เลือกช่วงของคอลัมน์หรือตารางที่ใช้ตัวกรองอยู่ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

เมื่อคุณกรองข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณปรากฏขึ้น ข้อมูลที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ถูกซ่อนไว้ หลังจากที่คุณกรองข้อมูล คุณสามารถคัดลอก ค้นหา แก้ไข จัดรูปแบบ แผนภูมิ และพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรอง

ตารางที่ มีตัวกรองบน 4 รายการที่ถูกนำไปใช้

กรองค่าบนสุดสี่ค่า

ตัวกรองจะสามารถ ซึ่งหมายความ ว่า แต่ละตัวกรองเพิ่มเติมโดยยึดตามตัวกรองปัจจุบัน และลดชุดย่อยของข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถทำให้ตัวกรองที่ซับซ้อนได้ โดยการกรองด้วยค่าที่มากกว่าหนึ่ง รูปแบบมากกว่าหนึ่ง หรือเกณฑ์มากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองได้มากกว่า 5 ที่ได้รับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตัวเลขทั้งหมด แต่บางตัวกรอง (ด้านบนและล่างสิบ ด้านบน และต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย) จะยึดตามช่วงของเซลล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกรองค่าสูงสุด 10 คุณจะเห็นบนสุดสิบค่าของรายการทั้งหมด ไม่ค่าสูงสุด 10 ของชุดย่อยของตัวกรองล่าสุด

ใน Excel คุณสามารถสร้างตัวกรองได้สามชนิด: โดยค่า ตามรูปแบบ หรือ ตามเงื่อนไขออก แต่แต่ละชนิดตัวกรองเหล่านี้จะเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรอง ตามสีของเซลล์ หรือ ตามรายการของตัวเลข แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้งสองอย่าง คุณสามารถกรอง ตามไอคอน หรือ โดยตัวกรองแบบกำหนดเอง แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้งสองอย่าง

ตัวกรองซ่อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเน้นบนเพียงสิ่งที่คุณต้องการดูในลักษณะนี้ ในทางตรงข้าม เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล ข้อมูลที่ถูกปรับใหม่ลงในใบสั่งบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ ดูเรียงลำดับรายการของข้อมูล

เมื่อคุณกรอง ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • คุณสามารถกรอง โดยมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ เมื่อคุณนำตัวกรองคอลัมน์ เฉพาะตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่น ๆ จะค่าสามารถมองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองอยู่ในปัจจุบัน

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้การค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่กรอง ค้นหา เฉพาะข้อมูลที่จะแสดงขึ้น ไม่มีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้แสดงอยู่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมด ล้างตัวกรองทั้งหมด

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  เมื่อต้องการกรองสำหรับตัว

  คลิก

  จำนวนสูงสุดตามค่า

  10 อันดับแรก

  ตัวเลขล่าง ด้วยค่า

  10 อันดับสุดท้าย

  ตัวเลขบน ด้วยเปอร์เซ็นต์

  10 อันดับแรก คลิกรายการ แล้ว บนเมนูป็อปอัพ คลิ กเปอร์เซ็นต์

  ด้านล่างตัวเลข ด้วยเปอร์เซ็นต์

  ที่ด้านล่าง 10 คลิกรายการ แล้ว บนเมนูป็อปอัพ คลิ กเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่จะกรอง คุณสามารถใช้เพื่อทำให้ตัวเลขบนหรือด้านล่างที่โดดเด่นได้อย่างชัดเจนในข้อมูลของคุณการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดูเน้นจุดข้อมูลที่ มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  เมื่อต้องการกรองสำหรับ

  คลิก

  ตัวเลขที่มากกว่า หรือน้อยกว่าจำนวนเฉพาะเจาะจง

  มากกว่า หรือน้อยกว่า

  ตัวเลขเท่ากับ หรือไม่เท่ากับตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

  เท่ากับ หรือเท่ากับ

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่จะกรอง คุณสามารถใช้เพื่อทำให้ตัวเลขบนหรือด้านล่างที่โดดเด่นได้อย่างชัดเจนในข้อมูลของคุณการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดูเน้นจุดข้อมูลที่ มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ภาพ เช่น สีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ และคุณสามารถกรองได้ ไม่ว่าคุณมีการจัดรูปแบบเซลล์ นำสไตล์เซลล์มาใช้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตาราง ให้คลิกเซลล์ที่มีสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ในเมนูป็อปอัพ ตามสี ให้เลือก สีของเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ จากนั้นคลิกสี

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองมีเซลล์ว่าง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ในพื้นที่ (เลือกทั้งหมด) ให้เลื่อนลงแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (ว่าง)

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

  • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

  • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองช่วงสำหรับ

  คลิก

  แถวที่ข้อความที่ระบุ

  ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ

  แถวที่ไม่มีข้อความที่ระบุ

  ไม่ประกอบด้วย หรือไม่ไม่เท่า กัน

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  เมื่อต้องการกรอง f หรือ

  คลิก

  จุดเริ่มต้นของบรรทัดในข้อความ

  เริ่มต้นด้วย

  จุดสิ้นสุดของบรรทัดในข้อความ

  ลงท้ายด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้เริ่มต้นด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้สิ้นสุดด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้ลงท้ายด้วย

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

สามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อช่วยให้เกณฑ์ได้

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และเลือกตัวเลือกต่างๆ

 5. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์เกณฑ์และรวมอักขระตัวแทนของคุณ

  เช่น ถ้าคุณต้องการกรองเพื่อหาคำว่า “seat” และ “seam” ให้พิมพ์ sea?

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใช้สิ่งนี้

  เมื่อต้องการค้นหา

  ? (เครื่องหมายคำถาม)

  อักขระใดๆ หนึ่งตัว

  เช่น ใช้ sm?th เพื่อหา “smith” และ “smyth”

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  จำนวนอักขระสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้

  เช่น ใช้ *east เพื่อหา "Northeast" และ "Southeast"

  ~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

  เครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน

  เช่น ใช้ there~ เพื่อหา "there"

 • ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เอาตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์หนึ่งในช่วงหรือตาราง

  คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง แล้ว คลิ กล้างตัวกรอง

  เอาตัวกรองทั้งหมดที่จะนำไปใช้กับช่วง

  จากเมนูข้อมูล คลิกล้างตัวกรอง

  เอาตัวกรองทั้งหมดที่จะนำไปใช้กับตาราง

  เลือกคอลัมน์ของตารางที่มีตัวกรองที่นำไปใช้ แล้วจากเมนูข้อมูล คลิกล้างตัวกรอง

  เอาลูกศรตัวกรองออกจากช่วงหรือตาราง หรือนำลูกศรตัวกรองกลับมาใช้ใหม่

  บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

เมื่อคุณกรองข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณปรากฏขึ้น ข้อมูลที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ถูกซ่อนไว้ หลังจากที่คุณกรองข้อมูล คุณสามารถคัดลอก ค้นหา แก้ไข จัดรูปแบบ แผนภูมิ และพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรอง

ตารางที่ มีตัวกรองบน 4 รายการที่ถูกนำไปใช้

กรองค่าบนสุดสี่ค่า

ตัวกรองจะสามารถ ซึ่งหมายความ ว่า แต่ละตัวกรองเพิ่มเติมโดยยึดตามตัวกรองปัจจุบัน และลดชุดย่อยของข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถทำให้ตัวกรองที่ซับซ้อนได้ โดยการกรองด้วยค่าที่มากกว่าหนึ่ง รูปแบบมากกว่าหนึ่ง หรือเกณฑ์มากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองได้มากกว่า 5 ที่ได้รับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตัวเลขทั้งหมด แต่บางตัวกรอง (ด้านบนและล่างสิบ ด้านบน และต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย) จะยึดตามช่วงของเซลล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกรองค่าสูงสุด 10 คุณจะเห็นบนสุดสิบค่าของรายการทั้งหมด ไม่ค่าสูงสุด 10 ของชุดย่อยของตัวกรองล่าสุด

ใน Excel คุณสามารถสร้างตัวกรองได้สามชนิด: โดยค่า ตามรูปแบบ หรือ ตามเงื่อนไขออก แต่แต่ละชนิดตัวกรองเหล่านี้จะเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรอง ตามสีของเซลล์ หรือ ตามรายการของตัวเลข แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้งสองอย่าง คุณสามารถกรอง ตามไอคอน หรือ โดยตัวกรองแบบกำหนดเอง แต่ไม่ใช่ ด้วยทั้งสองอย่าง

ตัวกรองซ่อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเน้นบนเพียงสิ่งที่คุณต้องการดูในลักษณะนี้ ในทางตรงข้าม เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล ข้อมูลที่ถูกปรับใหม่ลงในใบสั่งบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ ดูเรียงลำดับรายการของข้อมูล

เมื่อคุณกรอง ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • คุณสามารถกรอง โดยมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ เมื่อคุณนำตัวกรองคอลัมน์ เฉพาะตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่น ๆ จะค่าสามารถมองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองอยู่ในปัจจุบัน

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้การค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่กรอง ค้นหา เฉพาะข้อมูลที่จะแสดงขึ้น ไม่มีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้แสดงอยู่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมด ล้างตัวกรองทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

เรียงลำดับรายการข้อมูล

เน้นรูปแบบและแนวโน้มด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนเพื่อเน้นข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×