ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

กรองรายการข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณกรองข้อความ เนื้อหาบางส่วนของคุณจะถูกซ่อนชั่วคราว ตัวกรองเป็นวิธีที่รวดเร็วในการการหาและทำงานกับชุดข้อมูลย่อยในช่วง หรือตาราง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิ ลูกศรแสดงว่าคอลัมน์ถูกกรอง ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นใส่เกณฑ์การกรอง

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก เลือกหนึ่ง

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิ ลูกศรแสดงว่าคอลัมน์ถูกกรอง ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นใส่เกณฑ์การกรอง

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก เลือกหนึ่ง

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่การกรอง คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ตัวเลขด้านบนและด้านล่างเด่นชัดขึ้นในข้อมูลของคุณ

คุณสามารถกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ภาพ เช่น สีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ และคุณสามารถกรองได้ ไม่ว่าคุณมีการจัดรูปแบบเซลล์ นำสไตล์เซลล์มาใช้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตาราง ให้คลิกเซลล์ที่มีสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ในเมนูป็อปอัพ ตามสี ให้เลือก สีของเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ จากนั้นคลิกสี

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองมีเซลล์ว่าง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ในพื้นที่ (เลือกทั้งหมด) ให้เลื่อนลงแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (ว่าง)

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

  • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

  • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองช่วงสำหรับ

  คลิก

  แถวที่ข้อความที่ระบุ

  ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ

  แถวที่ไม่มีข้อความที่ระบุ

  ไม่ประกอบด้วย หรือ ไม่เท่ากับ

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

  ถึง

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองสำหรับ

  คลิก

  จุดเริ่มต้นของบรรทัดในข้อความ

  เริ่มต้นด้วย

  จุดสิ้นสุดของบรรทัดในข้อความ

  ลงท้ายด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้เริ่มต้นด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้สิ้นสุดด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้ลงท้ายด้วย

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  ในกล่อง ตัวกรอง ให้เลือก "และ" หรือ "หรือ" เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติม

  ถึง

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

สามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อช่วยให้เกณฑ์ได้

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

  บนแท็บ ข้อมูล ให้เลือก ตัวกรอง

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และเลือกตัวเลือกต่างๆ

 5. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์เกณฑ์และรวมอักขระตัวแทนของคุณ

  เช่น ถ้าคุณต้องการกรองเพื่อหาคำว่า “seat” และ “seam” ให้พิมพ์ sea?

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใช้สิ่งนี้

  เมื่อต้องการค้นหา

  ? (เครื่องหมายคำถาม)

  อักขระใดๆ หนึ่งตัว

  เช่น ใช้ sm?th เพื่อหา “smith” และ “smyth”

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  จำนวนอักขระสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้

  เช่น ใช้ *east เพื่อหา "Northeast" และ "Southeast"

  ~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

  เครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน

  เช่น ใช้ there~ เพื่อหา "there"

ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เอาเกณฑ์การกรองที่ระบุสำหรับตัวกรองออก

คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีตัวกรองแล้วคลิกล้างตัวกรอง

เอาตัวกรองทั้งหมดที่นำไปใช้กับช่วงหรือตารางออก

เลือกช่วงของคอลัมน์หรือตารางที่ใช้ตัวกรองอยู่ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

เอาลูกศรตัวกรองออกจากช่วงหรือตาราง หรือนำลูกศรตัวกรองกลับมาใช้ใหม่

เลือกช่วงของคอลัมน์หรือตารางที่ใช้ตัวกรองอยู่ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ตัวกรอง

เมื่อคุณกรองข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกซ่อนไว้ หลังจากที่คุณกรองข้อมูลคุณสามารถคัดลอกค้นหาแก้ไขจัดรูปแบบแผนภูมิและพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรองได้

ตารางที่มีการนำตัวกรองรายการ4อันดับแรกไปใช้

กรองค่าบนสุดสี่ค่า

ตัวกรองจะได้รับการเติมสาร ซึ่งหมายความว่าตัวกรองเพิ่มเติมแต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับตัวกรองปัจจุบันและจะช่วยลดชุดย่อยของข้อมูล คุณสามารถทำให้ตัวกรองที่ซับซ้อนได้โดยการกรองค่ามากกว่าหนึ่งค่ามากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตัวเลขทั้งหมดที่มีค่ามากกว่า5ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยได้ด้วย แต่บางตัวกรอง (ด้านบนและด้านล่างสิบด้านบนและด้านล่างค่าเฉลี่ย) จะยึดตามช่วงต้นฉบับของเซลล์ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกรองค่า10อันดับแรกคุณจะเห็นค่า10อันดับแรกของรายการทั้งหมดไม่ใช่ค่า10อันดับแรกของชุดย่อยของตัวกรองล่าสุด

ใน Excel คุณสามารถสร้างตัวกรองได้สามชนิดดังนี้ตามค่าตามรูปแบบหรือตามเกณฑ์ แต่แต่ละชนิดของตัวกรองเหล่านี้จะเป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามสีของเซลล์หรือตามรายการของตัวเลขแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง คุณสามารถกรองตามไอคอนหรือตัวกรองแบบกำหนดเองได้แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

ตัวกรองซ่อนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในลักษณะนี้คุณสามารถเน้นสิ่งที่คุณต้องการดูได้ เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับให้ดูที่การเรียงลำดับรายการของข้อมูล

เมื่อคุณกรองให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • คุณสามารถกรองได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกกรองเฉพาะข้อมูลที่แสดงจะถูกค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงจะไม่ถูกค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมดให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  เมื่อต้องการกรองสำหรับ

  คลิก

  หมายเลขยอดนิยมตามค่า

  10 อันดับแรก

  จำนวนล่างตามค่า

  10 อันดับสุดท้าย

  จำนวนสูงสุดตามเปอร์เซ็นต์

  10 อันดับแรกให้คลิกรายการจากนั้นบนเมนูป็อปอัพให้คลิกเปอร์เซ็นต์

  จำนวนต่ำสุดตามเปอร์เซ็นต์

  10 อันดับสุดท้ายให้คลิกรายการจากนั้นบนเมนูป็อปอัพให้คลิกเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่การกรอง คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ตัวเลขด้านบนและด้านล่างเด่นชัดขึ้นในข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้ดูที่ไฮไลต์จุดข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองสำหรับ

  คลิก

  ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

  มากกว่าหรือน้อยกว่า

  ตัวเลขเท่ากับหรือไม่เท่ากับจำนวนเฉพาะ

  เท่า กับหรือไม่เท่ากัน

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

 • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • แทนที่การกรอง คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ตัวเลขด้านบนและด้านล่างเด่นชัดขึ้นในข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้ดูที่ไฮไลต์จุดข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ภาพ เช่น สีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือชุดไอคอนได้ และคุณสามารถกรองได้ ไม่ว่าคุณมีการจัดรูปแบบเซลล์ นำสไตล์เซลล์มาใช้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ในตาราง ให้คลิกเซลล์ที่มีสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ในเมนูป็อปอัพ ตามสี ให้เลือก สีของเซลล์สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ จากนั้นคลิกสี

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองมีเซลล์ว่าง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ในพื้นที่ (เลือกทั้งหมด) ให้เลื่อนลงแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (ว่าง)

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

  • เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

  • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  ถ้าต้องการกรองช่วงสำหรับ

  คลิก

  แถวที่ข้อความที่ระบุ

  ประกอบด้วย หรือ เท่ากับ

  แถวที่ไม่มีข้อความที่ระบุ

  ไม่มีหรือไม่เท่ากัน

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิกลูกศร ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้้:

  เมื่อต้องการกรอง f หรือ

  คลิก

  จุดเริ่มต้นของบรรทัดในข้อความ

  เริ่มต้นด้วย

  จุดสิ้นสุดของบรรทัดในข้อความ

  ลงท้ายด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้เริ่มต้นด้วย

  เซลล์ที่มีข้อความ แต่ไม่ได้สิ้นสุดด้วยตัวอักษร

  ไม่ได้ลงท้ายด้วย

 5. ในกล่องถัดจากเมนูป็อปอัพ ให้ใสข้อความที่คุณต้องการใช้

 6. ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ คุณอาจใส่เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเลือก:

  เงื่อนไขตัวกรอง

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ทั้งสองมีค่าเป็นจริง

  และ

  กรองตารางคอลัมน์หรือส่วนที่เลือก เพื่อให้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์สามารถมีค่าเป็นจริง

  หรือ

สามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อช่วยให้เกณฑ์ได้

 1. คลิกเซลล์ในช่วงหรือตารางที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

 3. คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง

 4. ภายใต้ ตัวกรอง ให้คลิก เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และเลือกตัวเลือกต่างๆ

 5. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์เกณฑ์และรวมอักขระตัวแทนของคุณ

  เช่น ถ้าคุณต้องการกรองเพื่อหาคำว่า “seat” และ “seam” ให้พิมพ์ sea?

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใช้สิ่งนี้

  เมื่อต้องการค้นหา

  ? (เครื่องหมายคำถาม)

  อักขระใดๆ หนึ่งตัว

  เช่น ใช้ sm?th เพื่อหา “smith” และ “smyth”

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  จำนวนอักขระสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้

  เช่น ใช้ *east เพื่อหา "Northeast" และ "Southeast"

  ~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

  เครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน

  เช่น ใช้ there~ เพื่อหา "there"

 • ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  การเอาตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงหรือตาราง

  คลิ ลูกศรตัวกรองอัตโนมัติ ลูกศรในคอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการกรองแล้วคลิกล้างตัวกรอง

  เอาตัวกรองทั้งหมดที่นำไปใช้กับช่วง

  จากเมนูข้อมูลให้คลิกล้างตัวกรอง

  เอาตัวกรองทั้งหมดที่นำไปใช้กับตาราง

  เลือกคอลัมน์ของตารางที่มีการนำตัวกรองไปใช้จากนั้นจากเมนูข้อมูลให้คลิกล้างตัวกรอง

  เอาลูกศรตัวกรองออกจากช่วงหรือตาราง หรือนำลูกศรตัวกรองกลับมาใช้ใหม่

  บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกตัวกรอง ปุ่ม ตัวกรอง แถบเครื่องมือมาตรฐาน

เมื่อคุณกรองข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกซ่อนไว้ หลังจากที่คุณกรองข้อมูลคุณสามารถคัดลอกค้นหาแก้ไขจัดรูปแบบแผนภูมิและพิมพ์ชุดย่อยของข้อมูลที่ถูกกรองได้

ตารางที่มีการนำตัวกรองรายการ4อันดับแรกไปใช้

กรองค่าบนสุดสี่ค่า

ตัวกรองจะได้รับการเติมสาร ซึ่งหมายความว่าตัวกรองเพิ่มเติมแต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับตัวกรองปัจจุบันและจะช่วยลดชุดย่อยของข้อมูล คุณสามารถทำให้ตัวกรองที่ซับซ้อนได้โดยการกรองค่ามากกว่าหนึ่งค่ามากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตัวเลขทั้งหมดที่มีค่ามากกว่า5ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยได้ด้วย แต่บางตัวกรอง (ด้านบนและด้านล่างสิบด้านบนและด้านล่างค่าเฉลี่ย) จะยึดตามช่วงต้นฉบับของเซลล์ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกรองค่า10อันดับแรกคุณจะเห็นค่า10อันดับแรกของรายการทั้งหมดไม่ใช่ค่า10อันดับแรกของชุดย่อยของตัวกรองล่าสุด

ใน Excel คุณสามารถสร้างตัวกรองได้สามชนิดดังนี้ตามค่าตามรูปแบบหรือตามเกณฑ์ แต่แต่ละชนิดของตัวกรองเหล่านี้จะเป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามสีของเซลล์หรือตามรายการของตัวเลขแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง คุณสามารถกรองตามไอคอนหรือตัวกรองแบบกำหนดเองได้แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

ตัวกรองซ่อนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในลักษณะนี้คุณสามารถเน้นสิ่งที่คุณต้องการดูได้ เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับให้ดูที่การเรียงลำดับรายการของข้อมูล

เมื่อคุณกรองให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีเพียง 10,000 รายการแรกที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะปรากฏในหน้าต่างการกรอง

 • คุณสามารถกรองได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์อื่นๆ เป็นค่าที่มองเห็นได้ในช่วงที่ถูกกรองในขณะนี้เท่านั้น

 • คุณสามารถใช้ตัวกรองกับช่วงของเซลล์ในแผ่นงานได้ครั้งละ 1 ช่วงเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกกรองเฉพาะข้อมูลที่แสดงจะถูกค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงจะไม่ถูกค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมดให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

เรียงลำดับรายการข้อมูล

เน้นรูปแบบและแนวโน้มด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนเพื่อเน้นข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×