กรองตาราง (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

การกรองแถวใน Power Query ให้คุณสามารถรวม หรือแยกแถวโดยยึดตามค่า เมื่อมีกรองคอลัมน์ เป็นไอคอนตัวกรอง small ( ไอคอน ตัวกรอง ) ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถกรองคอลัมน์โดยใช้วิธีการต่าง ๆ:

ฉันต้องการ

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองข้อความ

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองตัวเลขหรือวันที่/เวลา

กรองหลายคอลัมน์

กรองคอลัมน์ตามตำแหน่งแถว

เก็บแถวบนไว้เสมอ

เก็บ 100 แถวบนไว้เสมอ

เก็บช่วงของแถวไว้เสมอ

เอาแถวบนออก

เอาการสลับเว้นแถวออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 2. คลิกลูกศรลง ( ลูกศรลง )

 3. ยกเลิกการเลือก (เลือกทั้งหมด) ทุกคอลัมน์

 4. เลือกค่าคอลัมน์ที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในตารางของคุณ

 5. คลิก ตกลง

  เลือกคอลัมน์

  หมายเหตุ:  เฉพาะค่าไม่ที่ซ้ำกัน 1000 ค่าบนสุดในคอลัมน์ จะถูกโหลดเข้าไปในรายการตัวกรองเมื่อคุณกรองคอลัมน์ ถ้ามี 1000 ค่าหรือมากกว่านั้นในคอลัมน์ใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่คุณกำลังกรอง ข้อความที่ระบุว่ารายการของค่าในรายการตัวกรองอาจไม่เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้น และลิงก์ โหลดเพิ่มเติม จะพร้อมให้ใช้งาน คลิกลิงก์ โหลดเพิ่มเติม เพื่อโหลดค่าที่ไม่ซ้ำกัน 1000 ค่าบนสุด

  • ถ้าพบค่าที่ไม่ซ้ำกันเท่ากับ 1000 ค่าอีกครั้ง รายการนั้นจะแสดงพร้อมข้อความระบุว่ารายการอาจยังไม่สมบูรณ์

  • ถ้าพบค่าที่ไม่ซ้ำกันน้อยกว่า 1000 ค่า รายการที่สมบูรณ์ของค่าจะแสดงขึ้นมา

  หมายเหตุ: ตัวแก้ไขคิวรี จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองข้อความ

นอกเหนือจากขั้นตอนการกรองคอลัมน์ คุณสามารถกรองค่าข้อความโดยใช้เมนูบริบทตัวกรองข้อความ

 1. คลิกลูกศรลง ( ลูกศรลง ) ของคอลัมน์ที่มีค่า ข้อความ ที่คุณต้องการกรอง

 2. คลิก ตัวกรองข้อความ แล้วคลิกชื่อชนิดความเท่ากันของ เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, ขึ้นต้นด้วย, ลงท้ายด้วย, มี หรือไม่มี

ด้านบนของหน้า

กรองคอลัมน์โดยใช้ตัวกรองตัวเลขหรือวันที่/เวลา

นอกเหนือจากขั้นตอนการกรองคอลัมน์ คุณสามารถกรองค่าตัวเลขหรือวัน / เวลาโดยใช้เมนูตัวกรองตัวเลข หรือตัวกรองวัน / เวลา

เมื่อต้องการกรองคอลัมน์โดยใช้ ตัวกรองตัวเลข หรือ วันที่/เวลา

 1. คลิกลูกศรลง ( ลูกศรลง ) ของคอลัมน์ที่มีค่า ตัวเลข หรือวันที่/เวลา ที่คุณต้องการกรอง

 2. คลิก ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองวันที่/เวลา ต่อด้วยชื่อชนิดความเท่ากันของ เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, มากกว่า, มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ

ด้านบนของหน้า

กรองหลายคอลัมน์

เมื่อต้องการกรองหลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์เพิ่มเติมแล้วทำซ้ำขั้นตอนการกรองคอลัมน์แบบใดแบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น สูตร Table.SelectRows() ด้านล่างนี้จะส่งกลับแบบสอบถามที่กรองตาม รัฐ และ ปี

ผลลัพธ์การกรอง

ด้านบนของหน้า

กรองคอลัมน์ตามตำแหน่งแถว

การกรองแถวตามตำแหน่งจะคล้ายกับการกรองแถวตามค่า เว้นแต่ว่าแถวจะถูกเก็บไว้หรือถูกยกเลิกไปตามตำแหน่งในตารางไม่ใช่ตามค่าของเซลล์

ด้วย Microsoft Power Query for Excel คุณสามารถกรองคอลัมน์ตามตำแหน่งได้หลายวิธี ดังนี้

หมายเหตุ:  เมื่อคุณระบุช่วงหรือรูปแบบไว้ แถวข้อมูลแรกในตารางจะเป็นแถวศูนย์ (0) ไม่ใช่แถวหนึ่ง (1) คุณสามารถสร้างคอลัมน์ ดัชนี เพื่อแสดงตำแหน่งแถวก่อนเอาแถวออกได้

เก็บแถวบนไว้เสมอ

 1. คลิกขวาที่ไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

 2. คลิก เก็บแถวบนสุด

 3. ในกล่องโต้ตอบ เก็บแถวบนสุด ให้ใส่ จำนวนแถว

เก็บ 100 แถวบนไว้เสมอ

 1. คลิกขวาที่ไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

 2. คลิก เก็บ 100 แถวบนสุด

เก็บช่วงของแถวไว้เสมอ

 1. คลิกขวาที่ไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

 2. คลิก เก็บช่วงของแถว

 3. เมื่อต้องการกำหนดช่วงของคุณ ในกล่องโต้ตอบ เก็บช่วงของแถว ให้ใส่ แถวแรก และ จำนวนแถว

เอาแถวบนออก

 1. คลิกขวาที่ไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

 2. คลิก เอาแถวบนสุดออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เอาแถวบนสุดออก ให้ใส่ จำนวนแถว

เอาการสลับเว้นแถวออก

 1. คลิกขวาที่ไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

 2. คลิก เอาแถวสำรองออก

 3. เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบแถวสำรองของคุณ ในกล่องโต้ตอบ เอาแถวสำรองออก ให้ใส่ แถวแรกที่จะเอาออก, จำนวนแถวที่จะเอาออก และ จำนวนแถวที่จะเก็บ

ด้านบนของหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เอาแถวที่มีข้อผิดพลาดออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×