แถวและคอลัมน์

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือเอาค่าที่ซ้ำกันออก

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือเอาค่าที่ซ้ำกันออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในExcel มีหลายวิธีในการกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือเอาค่าที่ซ้ำกันออก:

 • เมื่อต้องการกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันให้คลิกข้อมูล >การเรียงลำดับ _AMP_ การกรอง >ขั้นสูง
  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 • เมื่อต้องการเอาค่าที่ซ้ำกันออกให้คลิกข้อมูล _GT_ เครื่องมือข้อมูล > เอารายการที่ซ้ำกันออก
  เอารายการที่ซ้ำกันออก

 • เมื่อต้องการเน้นค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกันให้ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในกลุ่มสไตล์บนแท็บหน้าแรก

การกรองสำหรับค่าที่ไม่ซ้ำกันและการเอาค่าที่ซ้ำกันออกเป็นสองงานที่คล้ายกันเนื่องจากวัตถุประสงค์คือการนำเสนอรายการค่าที่ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สำคัญอย่างไรก็ตาม: เมื่อคุณกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันค่าที่ซ้ำกันจะถูกซ่อนไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามการเอาค่าที่ซ้ำกันหมายความว่าคุณจะลบค่าที่ซ้ำกันอย่างถาวร

ค่าที่ซ้ำกันเป็นหนึ่งที่ค่าทั้งหมดในแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวจะเหมือนกับค่าทั้งหมดในแถวอื่น การเปรียบเทียบค่าที่ซ้ำกันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏในเซลล์ซึ่งไม่ใช่ค่าที่อยู่ภายใต้ที่เก็บไว้ในเซลล์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีค่าวันที่เดียวกันในเซลล์ที่แตกต่างกันที่จัดรูปแบบเป็น "3/8/2006" และอื่นๆเป็น "Mar 8, ๒๐๐๖" ค่าจะไม่ซ้ำกัน

ตรวจสอบก่อนที่จะลบรายการที่ซ้ำกัน: ก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกันออกให้ลองใช้การกรองหรือจัดรูปแบบเงื่อนไขในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันก่อนเพื่อยืนยันว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณคาดหวัง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกช่วงของเซลล์หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

 2. คลิกข้อมูล _GT_ Advanced (ในกลุ่มตัวกรอง & เรียงลำดับ)

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องป็อปอัพตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการกรองช่วงของเซลล์หรือตารางที่มีอยู่ให้ทำดังนี้

 • คลิกกรองรายการในตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นให้ทำดังนี้

 • คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 • ในกล่องคัดลอกไปยังให้ใส่การอ้างอิงเซลล์

 • อีกวิธีหนึ่งคือคลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนหน้าต่างป็อปอัพชั่วคราวให้เลือกเซลล์บนเวิร์กชีตแล้วคลิกขยาย รูปปุ่ม

 • ตรวจสอบเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นจากนั้นคลิกตกลง

ค่าที่ไม่ซ้ำกันจากช่วงจะคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกันจะมีผลเฉพาะกับค่าในช่วงของเซลล์หรือตาราง ค่าอื่นๆที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือย้าย  เมื่อมีการลบรายการที่ซ้ำกันจะมีการแสดงค่าครั้งแรกของค่าในรายการนั้นแต่ค่าที่เหมือนกันจะถูกลบ 

เนื่องจากคุณลบข้อมูลอย่างถาวรแล้วเป็นความคิดที่ดีที่จะคัดลอกช่วงต้นฉบับของเซลล์หรือตารางไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกันออก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกช่วงของเซลล์หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูลให้คลิกเอารายการที่ซ้ำกันออก (ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล)

  เอารายการที่ซ้ำกันออก
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ภายใต้คอลัมน์ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้คลิกเลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้คลิกยกเลิกการเลือกทั้งหมด

   ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางมีหลายคอลัมน์และคุณต้องการเลือกเฉพาะคอลัมน์เพียงไม่กี่คอลัมน์คุณอาจพบว่าการยกเลิกการเลือกให้คลิกไม่เลือกทั้งหมดจากนั้นภายใต้คอลัมน์ให้เลือกคอลัมน์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

   หมายเหตุ: ข้อมูลจะถูกเอาออกจากคอลัมน์ทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกคอลัมน์ทั้งหมดในขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกคอลัมน์1คอลัมน์และต่อๆไปแต่ไม่ใช่ Column3 แล้ว "คีย์" ที่ใช้ในการค้นหารายการที่ซ้ำกันคือค่าของทั้งคอลัมน์1คอลัมน์ & ต่อๆไป  ถ้าพบรายการที่ซ้ำกันในคอลัมน์เหล่านั้นทั้งแถวจะถูกเอาออกรวมทั้งคอลัมน์อื่นๆในตารางหรือช่วง

 4. คลิกตกลงและข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุจำนวนค่าที่ซ้ำกันที่ถูกเอาออกหรือจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันจะยังคงอยู่ คลิกตกลงเพื่อยกเลิกข้อความนี้

 5. U ndo การเปลี่ยนแปลงด้วยการคลิกเลิกทำ (หรือการกด Ctrl + Z บนคีย์บอร์ด)

คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลเค้าร่างที่มีการจัดเค้าร่างหรือที่มีผลรวมย่อยได้ เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกันออกคุณต้องเอาทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อยออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เค้าร่างรายการข้อมูลในเวิร์กชีตและเอาผลรวมย่อยออก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเงื่อนไขจัดรูปแบบเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ด้วยค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน

การจัดรูปแบบด่วน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรขนาดเล็กสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากนั้นคลิกเน้นกฎของเซลล์แล้วเลือกค่าที่ซ้ำกัน
  ค่าที่ซ้ำกัน

 3. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้แล้วเลือกรูปแบบ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้วคลิกจัดการกฎเพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  เมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มี จัดการกฎ ถูกเน้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้คลิกกฎใหม่เพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพกฎการจัดรูปแบบใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กชีตหรือตารางที่เหมาะสมถูกเลือกไว้ในรายการแสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับรายการ ถ้าจำเป็นให้เลือกช่วงของเซลล์อื่นด้วยการคลิกที่ปุ่มยุบ รูปปุ่ม ในหน้าต่างนำไปใช้กับหน้าต่างแบบผุดขึ้นชั่วคราวซ่อนไว้ เลือกช่วงของเซลล์ใหม่บนเวิร์กชีตแล้วขยายหน้าต่างป็อปอัพอีกครั้ง รูปปุ่ม เลือกกฎแล้วคลิกแก้ไขกฎเพื่อแสดงหน้าต่างแก้ไขกฎการจัดรูปแบบป็อปอัพ

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ

 5. ในรูปแบบรายการทั้งหมดของแก้ไขคำอธิบายกฎให้เลือกไม่ซ้ำกันหรือซ้ำกัน

 6. คลิกจัดรูปแบบเพื่อแสดงหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ป็อปอัพ

 7. เลือกรูปแบบตัวเลขฟอนต์เส้นขอบหรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าของเซลล์เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วคลิกตกลง คุณสามารถเลือกรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในแผงแสดงตัวอย่าง

ใน Excel Online คุณสามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกได้

เอาค่าที่ซ้ำกันออก

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกันจะมีผลเฉพาะกับค่าในช่วงของเซลล์หรือตาราง ค่าอื่นๆที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือย้าย เมื่อมีการลบรายการที่ซ้ำกันจะมีการแสดงค่าครั้งแรกของค่าในรายการนั้นแต่ค่าที่เหมือนกันจะถูกลบ

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถคลิกเลิกทำเพื่อกลับไปยังข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาหลังจากที่คุณได้เอารายการที่ซ้ำกันออกแล้ว ที่ถูกกล่าวว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะคัดลอกช่วงต้นฉบับของเซลล์หรือตารางไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกันออก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกช่วงของเซลล์หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูลให้คลิกเอารายการที่ซ้ำกันออก

 3. ในกล่องโต้ตอบเอารายการที่ซ้ำกันออกให้ยกเลิกการเลือกคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

  หมายเหตุ: ข้อมูลจะถูกเอาออกจากคอลัมน์ทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกคอลัมน์ทั้งหมดในขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกคอลัมน์1คอลัมน์และต่อๆไปแต่ไม่ใช่ Column3 แล้ว "คีย์" ที่ใช้ในการค้นหารายการที่ซ้ำกันคือค่าของทั้งคอลัมน์1คอลัมน์ & ต่อๆไป  ถ้าพบรายการที่ซ้ำกันในคอลัมน์1คอลัมน์และต่อๆไปทั้งแถวจะถูกเอาออกรวมทั้งข้อมูลจาก Column3

 4. คลิกตกลงและข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุจำนวนค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออก คลิกตกลงเพื่อยกเลิกข้อความนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกลับไปที่ข้อมูลของคุณเพียงแค่คลิกเลิกทำ(หรือกด Ctrl + Z บนคีย์บอร์ด)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×